Naznačím možnosti vyvolania tranzu na základe určitých obrazcov a ceremoniálov.

Nie je jednoduché rozumovo prenikať do toho, o čom vlastne mágia, magické rituály a magické slová sú. Na pomoc som si zobral špiritizmus a preverenie informačných polí tých najlepších magikov všetkých čias. K špiritizmu som si pridal patologický kľúč. U viacerých magikov som našiel spoločnú patológiu a tou boli poškodenia vnútornej štruktúry kostnej hmoty. Často išlo o osteoporózu, lámanie kostí a celkový rozpad. Teda pokiaľ sa chceme venovať mágii ako serióznej záležitosti, je potrebné si nasugerovať chorobnosť kostí a potom robiť magické rituály. Tak isto je potrebné, aby sme ovládali aspoň základy magických rituálov iných magikov. Prevziať a precvičiť.

Ďalej je potrebné, aby sme rozumovo pochopili, o čom tie rôzne magické obrady a fakticky čarovanie vlastne je. Ide o priestorové objekty a miesta, ktoré v človeku vytvárajú určité tranzové stavy. V dnešnej dobe treba robiť magické rituály výhradne na mentálnej úrovni alebo všetko iba nakresliť. V prvom kroku treba uviesť osobu do tranzového stavu a otvoriť mu zvieraciu myseľ, ktorá je potlačená a až potom môže prísť na rad tranzové liečenie pomocou magického rituálu, ktoré je individuálne pre každú osobu a každý chorobný stav. Keď si nasugerujete chorobnosť kostí, utíšite štítnu žľazu a otvoríte si psychopatickú povahu v hrdle, tak sa vám začnú tvoriť spontánne magické obrazy, ktoré buď slovne opíšete, nakreslíte, vytvoríte z plastelíny alebo vytvoríte z fyzických objektov. Dotyčný magický obrázok lieči chorý orgán samostatne.

Pridaj komentár