Môj manžel spoznal jednu ženu, ktorá mu mala sprostredkovať nejaký obchod a či aj medzi nimi niečo bolo, to neviem, lebo obchod sa im nevydaril a on sa potom chcel vrátiť ku mne. Spočiatku som ho prijala, ale akoby to už nebol on, ako keby mu odišla logika, vôbec mu nerozumiem, čo vlastne chce, lebo na jednej strane tvrdí, že len mňa ľúbi a popritom odo mňa ako keby utekal. Buď za kamarátmi alebo k matke. Vždy ma iba využije a odíde. Neviem, či má náš vzťah ešte nejakú perspektívu.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel a odhadol, ako si stojíte vo svojom vzťahu. Bohužiaľ, nerád píšem negatívne veci, ale mali by ste sa zamyslieť nad svojím postojom. Za správanie partnera do určitej miery zodpovedáte a on vám chce zase robiť cez iné ženy zle. Teda navzájom si chcete robiť zle. Mali by ste začať meniť postoj k partnerovi.

Zdravie ona
Celkovo dobrý zdravotný stav. Slabšie miesto je koža, ale iba disharmonický stav. Vaše zdravie je založené na produkcii asi 1000 užitočných látok pre telo v tukových bunkách, čo je výborné.

Zdravie on
Celkovo dobrý zdravotný stav, žiadne akútne problémy.

Psychický stav ona
Aurický obal je okolo tela a teda štandardná psychika.

Psychický stav on
Aurický obal je mimo telo, psychika je neštandardná a nutná tabletková liečba u psychiatra. Stav sa oproti minulej diagnostike nezmenil.

Povaha ona
Ste klasicky usadená v strednom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je uzavretá do seba a vo svete svojich dievčenských predstáv o svete.

Povaha on
Je usadený v mieche a odtiaľto idú jeho psychické prejavy. Celkovo svoje sexuálne ambície zvieracieho charakteru schladil a ako keby sa dočasne zmieril, že už to nebude taká mužná sila ako doteraz. Je tým rozčarovaný, ale zdá sa, že krízu má za sebou.

Sexuálne podvedomie ona
Celková vzrušivosť: na bábiky. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: hanblivosť. Citová vzrušivosť: ezoterika.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na svoj pohlavný úd. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: mať sexuálnu silu Ramba. Citová vzrušivosť: ľútosť nad svojím slabo fungujúcim penisom. No cítiť už, že sa s tým nedá nič robiť.

Láska
Nemáte vzťah lásky, ale iba určitý druh harmónie a spolupatričnosti. Na jednej strane on výčitky, že ste taká, aká ste a na druhej strane vy máte súcit a porozumenie.

Základ vzťahu
Prevzali ste model od svojich rodičov a je založený na určitej harmónii, ale nie na hlbších citoch. Nepoznáte ani jeden ani druhý tento rozmer spolupatričnosti.

Rovnoprávnosť
Vy chce spoločnú rovnoprávnosť, on odmieta a chce slobodné podnikanie sexuálneho osvieženia ako rujný samec. Nestačí mu iba jedna partnerka.

Romantickosť
On dokáže byť romantický, ale vy iba vnútorne a on netuší, že to neviete dať von, čo by bolo treba. Určité prejavy zamilovanosti zo začiatku vzťahu.

Detičky
On chce byť vo vzťahu ako veľké dieťa, ktoré sa hrá so ženským telom. Vy to zásadne odmietate a tak to hľadá mimo vzťah.

Racionálnosť
Vy chcete prehnane racionálny vzťah a on neznáša racionálne správanie a musí byť ako pubertiak.

Kamaráti
On sa chce s vami kamarátiť a užívať si života. Vy to odmietate a chcete dôstojnosť a odmeranosť.

Nezávislosť
Vy chcete veľkú nezávislosť a trestanie partnera ženskou aroganciou. On chce viac intímnosti.

Symbiotické
On chce symbiózu a vy o tom nechcete ani počuť. Dievčenská hrdosť a určitá krutosť.

Objektívnosť vo vzťahu
Ani jeden z vás nechce objektívny pohľad na toho druhého. Chcete si navzájom robiť zle a vy ste úspešnejšia.

Sebeckosť
Vy ste silne sebecká a on sa za to dokáže poriadne pomstiť.

Pridaj komentár