Prežil som 7 rokov ďaleko v zahraničí bez jediného návratu domov. Počas tejto doby som zažil veľa extrémnych situácií. Pokúšam sa aj o pravidelné cvičenie a meditáciu psychiky, no je tam stále zakotvený malý pocit strachu a kontroly nad samým sebou.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel, čo máte v podvedomí. Trvalo sa v ňom hromadí stres. Odporúčam zmeniť životný štýl. Naučiť sa meditovať a zvládať stresové situácie inak ako doteraz.

Zdravotný stav
Som vyhodnotil osobitne a skonštatoval som, že chorobné stavy zapríčiňuje psychika.

Psychický stav
Aurický obal je trvale vzdialený od tela a tiež podvedomé obaly. Vzdialenosť od tela naznačuje na to, aby ste užívali tabletky od psychiatra a robili vhodné terapie.

Povaha
Psychické reakcie idú zo šedej kôry veľkého mozgu. Tu ste sa psychicky usadili po prežití klinickej smrti počas noci. Každý, kto prežije klinickú smrť, dostane do seba spomienky mŕtvej osoby. Ide o spomienky osoby, ktorá bola vo vnútri vystresovaná a nedokáže zatiaľ zvládnuť stres.

Sexus
Sexus povahy je usadený v šedej kôre veľkého mozgu. Teda ambície a ciele mimo rodinu. Charakterizuje to obrázok bludného Holanďana, ktorý nemá svoj domov a značnú dávku strachu. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na hazard a dobrodružstvo. Povrchová vzrušivosť: na tipovanie. Pohlavná vzrušivosť: ubližovať si a ničiť sa. Citová vzrušivosť: na svoje čudáctvo. Celkovo veľmi problémové podvedomie nevhodné na vytvorenie hlbších partnerských vzťahov.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali čierne anjelské sféry šamanov. Celkovo vás to vedie k neúspešnosti a problémovej existencii. V 12.roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Obal túžby obsahuje predstavu človeka zasypaného peniazmi a v tom vidieť šťastie. Mozoček obal obsahuje záznam Rimana, ktorý bol bohatý čudák. Rodostrom obal obsahuje zápis o predkovi, ktorý mal trvalo duševné problémy. Eros obal obsahuje záznam o osobe, ktorá si zámerne ubližovala a vyhľadávala situácie, kde si mohla ubližovať. 7 obalov spolu obsahuje všetko okolo moreplavby.

Aura obal
Je okolo hlavy a žalúdka. Obsahuje informácie o dobrodružstve a hazarde.

Embryonálny vývoj
Počas vývoja sa u vás vytvoril strach a stres, ktorý matka na vás preniesla.

Astrológia 6. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade vládne stres a strach, jeho stupňovanie, ktoré zachádza až do zdravotných problémov.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Nedobrý postoj voči psychoterapiám, skôr zvedavosť a dobrodružstvo.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Aj snový proces stojí na zvyšovaní hladiny strachu.

Hviezdy, šťastný osud
Užívanie liekov od psychiatra a meditačné techniky. Ovládnuť svoje vnútro a vysporiadať sa s osudom.

Pridaj komentár