Prosím vás o skontrolovanie úspešnosti geriatrického programu, ktorý realizujem a prípadne o jeho doplnenie, prepracovanie či ďalšie dodržiavanie.

Požiadali ste ma, aby som znovu zhodnotil vašu geriatrickú liečbu (A 875). Počiatočnú neúspešnosť ste prekonali a vediete si dobre. Nedostatky máte v dennom prístupe voči pudu sebazáchovy a máte málo modifikácií v tuku. Pokračujte vo svojom snažení ďalej.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 10 ročnej osoby, čo je zlepšenie. Množstvo U vitamínu je dostatočné.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Množstvo E vitamínu je dostatočné.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Množstvo C vitamínu cez kožu je dostatočné.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Chcelo by to obklady z mrazenej zeleniny. Vrecko mrazenej zeleniny dáte do utierky a postupne prikladáte na kĺby (ruky, nohy, ale aj stavce). Znovu dáte do chladničky a použijete na budúce. Všetky kĺby prejsť dvakrát.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Bunky s dlhšou existenciou sa ešte netvoria.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Bunky s dlhšou existenciou sa ešte netvoria.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Bunky s dlhšou životnosťou sa ešte netvoria.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Modifikované bunky sa tvoria v kožnej blane a reparujú hlavne bunky svalov. Všetko pekne ožíva.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 10 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je dostatočné. Bunky s dlhšou životnosťou sa ešte netvoria.

Geriatrická diagnostika tukového orgánu: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Tvoríte 10 000 jednotiek užitočných látok z tuku. Môžete pokračovať ďalej.

Geriatrická diagnostika hnedý tuk: kyvadlo ho neobkreslilo v poriadku. Stav hnedého tuku ako u 100 ročnej zdravej osoby. Chorobnosť je 70, čo je bežiaca choroba. Hnedý tuk je skladiskom odpadových látok a treba vyčistiť. Telo omývať destilovanou vodou a prikladať vrecko so soľou na telo aj dva mesiace skoro každý deň.

Modifikácia tuku „palce“: tvorí sa ich v tuku dosť. Prikladať na telo suché listy zo stromov.

Modifikácia tuku „dlaňovky“: ešte ich nie je toľko, koľko je orgánov a častí tela. Síra, múmio, moč, cukrová voda na telo. A tiež rašelina, pošúchať, nechať chvíľu pôsobiť a osprchovať.

Modifikácia tuku „hviezdičky“: skoro žiadne. Jadrové mydlo – to svetlejšie – nasucho pošúchať a hlavne na noc.

Modifikácia tuku „prerušované pásy“: máte ich málo. Prikladať na telo kvargle, plesňový syr a tvaroh pred zárukou zmiešaný s plesňou zo syrov.

Modifikácia tuku „dlhé pásy“: máte ich viacero. Potrebuje to šúchať telo pieskom zo sivého štrku, nájdete na stavbách. Musí byť suchý, pošúchať a nechať tak.

Modifikácia tuku „granátové jabĺčko“: ešte stále sa netvoria. Kúpte hríby v obchode – šampiňóny a hlivu. Dať do utierky a na telo.

Pud sebazáchovy: ešte stále nemáte dobrý vzťah k pudu sebazáchovy. Počas dňa ho chcete manipulovať klasicky kabalisticky. Omnoho lepší bude prístup ako veriacej osoby a nie osoby, ktorá je viac ako pud sebazáchovy. Voči pudu sebazáchovy je vhodný stav oddanosti a viery. Nechutia vám predstavy samovraždy. Treba to prekonať. Jaskyne sa vám ešte hnusia, do kostí kopete. Pokračujte v zmene prístupu.

Nočná biochémia: tu ste vzťah k pudu sebazáchovy zmenili. Pustili ste ho do tela s láskou a nechávate sa naplno liečiť. Takýto stav dosiahnite aj počas dňa.

Pridaj komentár