Ako dlho sa venujete ezoterike?

Ezoterike sa venujem od roku 1993, čo je spolu 15 rokov.

Skúste popísať rozhodujúce momenty počas tých 15 rokov.

V prvom rade to bolo rozhodnutie, že si dám v plnej miere do poriadku zdravie. Tak isto to bolo rozhodnutie, že sa prestanem túlať z jednej oblasti ľudskej činnosti do druhej a natrvalo sa usadím v oblasti ezoteriky. Potom to bolo nesporne mnohoročný záujem o alternatívnu medicínu, bylinárstvo, homeopatiu, masérstvo a celkovo liečiteľstvo. Tak isto to bolo rozhodnutie liečiť ľudí po Slovensku a úsilie spoznať a precvičiť všetko v oblasti ezoteriky.

Čo zásadné ste dosiahli v oblasti ezoteriky?

V prvom rade to bolo naštudovanie a spoznanie skoro všetkých významných ezoterických smerov bez toho, aby som k nim zaujímal pozitívny alebo negatívny postoj. Pozbieral som klasickú ezoteriku a založil som na internete www.meditacia.sk, tu som prepísal všetky ezoterické základy. Potom som sa rozhodol spraviť v ezoterike poriadok a zjednotiť ju na základe slov, ktoré sa v ezoterike používali. Dovtedy bola pre mňa ezoterika hromadou bohatých skúseností ezoterikov celej ľudskej histórie. A prijal som výzvu roztriediť túto kopu informácií a skúseností a ako sa hovorí oddeliť zrno od pliev. Samozrejme, že duchovnú cestu som spojil so samoštúdiom odbornej literatúry všetkého druhu. A to hlavne medicínskej, psychiatrickej a sexuologickej literatúry. Vniesol som do ezoteriky medicínsku a celkovo vedeckú terminológiu.

Niektorí ezoterici tvrdia, že ste ezoterike vzali krídla a spravili ste z nej všednú vec.

Ezoterika môže niečo strácať a niečo môže získať. Stratila možnosť robiť ju ako sa komu zachce a robiť ju vo vlastných fantáziách, čo je vlastne príklon ezoteriky do oblasti spisovateľov a maliarov. V mojom podaní ezoterika stratila slobodu a dostala prísne a logické pravidlá.

A ako ste pokračovali v prerábaní ezoteriky na dnešnú modernú úroveň?

Keď sa mi podarilo ezoteriku upratať do logických blokov ako je svet mŕtvych spomienok, organický život v kozme, dvojníci, mimozmyslové vnímanie, sexus, kozmos a 7 ezoterických ciest podľa výskytu neurónov v ľudskom tele, tak sme sa snažili precvičiť všetky druhy psychiatrických patológií za účelom iného nastavenia psychiky ako u bežných ľudí. Išlo skutočne o nácvik schizofrenických, epileptických, hysterických a psychopatických stavov, tak isto stavov sugerácie, nekromancie, čo je vnímanie sveta mŕtvych spomienok, sugerácie znetvorenia a poškodenia tela, tvorbu dvojníkov a podobne. Precvičovaním týchto stavov sme si pozmenili klasickú ľudskú psychiku na ezoterickú psychiku, ktorá je vhodná na vnímanie toho, čo bežné a zdravé zmysly človeka nemôžu postrehnúť. A tak sme nácvikom psychiatrických stavov prešli celú ezoteriku a podľa tohto kľúča sme ju podeli psychiatrickým princípom.

Zdá sa to také nereálne a neskutočné, aby niekto dobrovoľne precvičoval stavy psychiatrických pacientov. Nebolo to nebezpečné?

Všetko v sebe nesie určité riziká a nebezpečenstvá. Pokiaľ by sa do tohto druhu ezoteriky pustili osoby, ktoré nemajú dostatočnú vzdelanosť, nepoznajú, ako tieto stavy zvládať vlastnými psychoterapiami a ešte na dôvažok by boli duševne choré, tak by riziká nesporne narastali. Pokiaľ však študujete takéto stavy zo psychiatrickej praxe, spoznávate takéto prípady, spolupracujete so psychológmi a psychiatrami, tak určite sa riziká znižujú. A v zásade je niečo iné vyvolať si tieto stavy v plnej psychickej sile a potom ich terapeuticky zvládnuť. Je to ako preventívne očkovanie proti chrípke. Chrípka ako choroba môže prepuknúť, ale netrvá dlho a jej priebeh je znesiteľný.

Môže sa skutočne každý venovať ezoterike a precvičovať tieto neštandardné psychické stavy?

Bolo by fajn, keby to tak bolo, ale sú určité hranice, ktoré treba rešpektovať. Osoba, ktorá sa rozhodne meditovať, by mala byť po fyzickej stránke v poriadku a nemala by trpieť lekársky zistenými chorobnými stavmi. Tak isto po psychickej stránke by osoba, ktorá chce meditovať, mala ovládať svoje stavy a neprepadať sa neustále do stavu hospitalizácie na psychiatrii. Je možne začať s takýmito jedincami individuálne pracovať, liečiť ich a naučiť ich ovládaniu psychiky, potom je možné ich pustiť do oblasti duchovna celkom bezpečne.

Prečo ste ezoteriku na vašich internetových stránkach rozdelili do 7 základných oblastí podľa výskytu neurónov v ľudskom tele?

V prvom rade bolo treba v ezoterike spraviť poriadok a ten vyžaduje aj podelenie do určitých skupín. Zvažovali sme viacero prístupov a zvolili sme práve toto medicínske delenie. Možno sa zdá čudné, ale z hľadiska psychiatrického má toto delenie hlbší význam. Bežnému človeku sa môže zdať, že jeho telo je jeden celok. No to je iba povrchný pohľad laika, ktorý nevidí dostatočne hlboko do tela. Treba si uvedomiť aj z hľadiska historického, že sme zhruba prešli vývojom asi tak 1. miliardy rokov pred naším letopočtom. Bol to vývoj od anorganickej hmoty k aminokyselinám, bunkám a zložitejšiemu spolužitiu mnohých buniek. A skorej sa na seba treba pozerať z pohľadu zvieracieho bitúnku, kde sa človek zmontuje z rôznych kusov zvierat. Teda 7 neurónových oblastí sú vlastne spolupracujúce kusy zvierat, ktoré sa snažia v jednom ľudskom tele prežiť. A často sa niektorej neurónovej oblasti podarí ovládnuť ostatné oblasti a aj ich zničiť. Najčastejšie sa spod kontroly organizmu dostáva brušný mozog uložený v stenách tenkých a hrubých čriev. Delenie ezoteriky podľa výskytu neurónov a to vo veľkom mozgu, v strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu, gangliách a chromozómoch v orgánoch a iných systémoch a častiach tela dovoľuje aj každej oblasti robiť iný typ ezoteriky. Naša osobná prax ukázala, že takéto delenie nie je iba teoretické, ale sa dá aj praktizovať.

Aký je zásadný rozdiel medzi klasickou ezoterikou a vaším prístupom k ezoterike?

Je to celkom jednoduché, klasická ezoterika je ako umelecká literatúra, ktorá sa nemusí držať reality, faktov, vedeckých prístupov a je to skôr osobná výpoveď niektorého ezoterika, ako ju on osobne vníma a ako si ju osobne vykladá. Niektoré smery jogy dokonca vyzývajú, aby si ezoterik vo vlastnej fantázii vytvoril určitý svet podľa svojho želania a naturelu a uzavrel sa do tohto sveta. Pokiaľ je ezoterik navyše aj vážne psychicky chorý, tak výpoveď o svete, ako ho on vníma, je a musí byť plná bludov a osobného pohľadu. V žiadnom prípade tento druh ezoteriky nepestujem, neprezentujem tu vlastné pocity a predstavy, ako duchovný svet funguje. Usilujem sa preskúmať a prebádať to, čo vnímajú viacerí ezoterici, vkladať do toho logiku, vedecké metódy a praktické overenie, či to tak funguje. Teda snažím sa o pragmatickosť, logiku a systém nepriamych dôkazov. Samozrejme, že takýto prístup bežných ezoterikov vytáča a znechucuje. Do sveta ezoterikov často patria osoby, ktoré sem utiekli z dôvodu duševných porúch a neúspešnosti v bežnom živote. Často si niektoré osoby v oblasti duchovna ani neuvedomujú, že patria do rúk psychiatra. A ešte častejšie prezentujú svoju duchovnosť netušiac, že sú to iba prejavy poškodenia tela a aj psychiky.

Prečo sa vlastne usilujete upratať ezoteriku a sám chcete, ako často píšete, ísť tak ďaleko, aby to už nikto z celej budúcej histórie ľudí po vás nezopakoval?

Úprimné povedané, nemám rád neporiadok a chaos. Mám rád, keď sú veci upratané, je v nich jasno, človek tomu rozumie, chce danú oblasť spoznať a niečo v nej znamenať. Keď som spoznal tú obrovskú kopu nespracovaných skúseností z ezoteriky, tak to bola pre mňa výzva, ktorú som nemohol neprijať. Na druhej strane bolo v ezoterike a duchovne veľa nejasností a záhadností. Samozrejme, ezoterika obsahovala aj veľa duchovného balastu a bludov toho najhrubšieho zrna. Pokiaľ v niektorej oblasti chcete niečo významnejšie dosiahnuť, treba, aby ste jej rozumeli od základov a postupovali na vrchol. Dnes už usilujem o vrcholovú ezoteriku a za to vďačím mnohoročnému upratovaniu a overovaniu všetkého v oblasti ezoteriky vlastnou praxou a praxou ďalších ezoterikov. Samozrejme, že človek musí mať aj určité ambície, pamätám sa, že iné deti sa hrali vonku s hračkami a ja som čítal knižky o historických osobnostiach a hlavne dobyvateľoch, ale aj výskumníkoch. A tak som si vytvoril vo svojej mysli túžbu niečo významné dosiahnuť a niečo v danej oblasti znamenať. Dodnes mi pomáha dynamizovať ambície práve Silva systém a vizualizácia toho, čo chcem dosiahnuť. Pokiaľ som v ezoterike iba upratoval, tak to išlo jedna radosť. Ale keď sa človek prehupne tam, kde iní ešte nikdy nezašli, tak treba neustále programovať, vizualizovať a túžiť dosahovať stále vyššie úrovne ezoteriky. A o čom by to malo byť, keby človek nechcel ísť až do nekonečna? Vývoj by sa zastavil a ja by som riskoval to, že sa stratím v inom ezoterickom diele, ktoré by ma prekonalo. Toto sa stalo aj Františkovi Bardonovi. Jednoducho som ho vo svojom diele pohltil, ako aj diela iných ezoterikov. Je to tak, keď príde v oblasti ezoteriky niekto lepší a zájde ďalej ako ja osobne, tak ja sa automaticky stávam súčasťou jeho systému. A to nedopustím v žiadnom prípade. Jediný princíp ochrany voči takejto vývojovej devastácii je usilovať sa o tie najväčšie vrcholové méty, ktoré len tak niekto neprekoná.

Ako je možné, že ovládate, také množstvo napríklad vešteckých techník a iných duchovných stavov, ako to môže niekto za svojho života dosiahnuť?

Ako som už povedal, som extrémne pracovitý, v oblasti ezoteriky je to už takých 15 rokov. Nestále sa preliečujem, cvičím, robím psychoterapie, aby som mohol na ezoterike pracovať vytrvalo v tempe a každý deň aj 16 – 18 hodín. Naposledy som sa trvalo vzdal jedenia mäsa, ktoré ma v mojom veku už príliš zaťažovalo a odoberalo životnú silu na prácu. Trvalo kontrolujem svoj zdravotný stav a upravujem ho. Neustále cvičím v posilňovni, jemne si natrhávam svaly a v podstate som si zvykol žiť v trvalých bolestiach. Takto som sa rozhodol zámerne po získaní informácií o tom, že mnoho geniálnych osobností bolo geniálnych práve vďaka celoživotnému zmrzačeniu a bolestiam. A tak som si to zaviedol do svojho života. Odnaučil som sa spať ľudsky a už viacero rokov spávam v autohypnóze a hypnóze. Teda pred spánkom sa zhypnotizujem a potom idem spať na kratší čas. Snažím sa pracovať systematicky, nepredbiehať okolnosti, všetko dlhé roky cvičiť, všetko dávať do písomnej a slovnej podoby a hľadať aj zákonitosti úspešného postupu k cieľu. Presadil som si do svojej psychiky anjelské sféry detských dyslektikov a plne som sa im podriadil. Výsledkom je razantné napredovanie bez strategických omylov a chýb. Chyby robiť môžeme, ale nie tie strategické. Tempo sa neustále zvyšuje a nabralo už taký kurz, že som sa musel začať venovať aj niečomu inému. Toto spôsobili dvojníci, ktorí všetko zrýchľujú a osobne musím čakať, kým moje telo a psychika skonzumujú veľmi rýchly postup cez dvojníkov. A pokiaľ čakám, kým psychika absorbuje zmeny, tak sa venujem internetu. Aj tu ma fascinovalo obrovské množstvo informácií a neporiadok, ktorý spôsobujú. A zase iná výzva, ale nie na úkor duchovného rastu. Iba spestrenie čakania na ďalší postup v nekonečne.

Čo by ste chceli odkázať dnešným ezoterikom?

Dnešní ezoterici si musia uvedomiť, že vývoj sa nedá zastaviť a treba, aby všetko napredovalo. Ezoterici stratili svoju bludnú krajinu a majú tu triezvu ezoteriku ako ostrie noža. Keď niektorý ezoterik stihne za svojho života prečítať tých 5 000 článkov, ktoré sú na tejto stránke, aj to je úspech. Keď sa niekto naučí teoretické základy ezoteriky, postupne precvičuje jednotlivé stavy a vybuduje si dobrú a spoľahlivú základňu, aj to je úspech. Aj minule mi mailoval ezoterik, ktorý túži, ale stále iba túži robiť ezoteriku. Tak som mu odpísal, aby sa sústredil na reinkarnáciu svojich spomienok a po svojej smrti v ďalšej osobe realizoval duchovný rast. Teda možností je tu dosť, prvýkrát majú ezoterici vybudovaný svoj informačný domov a majú tu celú ezoteriku pekne pokope. Viem, že to nebude pre nich ľahké a budú musieť zmúdrieť, tvrdo cvičiť a bojovať o každý stupienok ezoteriky. Ale o čom by to malo byť, keď nie o postupe vpred? Cestu majú prešliapanú. Majú tu zhrnuté materiály k štúdiu, k meditácii. Teda môžu už iba poctivo a pracovito postupovať vpred.

Prečo by sa mal človek vzdať klasického života, ako to vy nazývate „hamburgeráka“ a venovať svoje úsilie preduchovneniu ?

Prečo by sa mal bežný človek s klasickou psychikou vzdávať bežného života? Asi by to nebolo k ničomu. Ezoterici sú vlastne značne atypickí jedinci a sú vo vnútri buniek stavaní inak ako klasickí ľudia. Jednoducho ezoterici majú potenciál vnímať aj to, čo sa bežne ľudskými zmyslami nedá vnímať. Medzi aktívnymi ezoterikmi, ktorý praktizujú tento typ ezoteriky, sú iba dvaja, ktorí sú štandardní a k ezoterike sa pridali dobrovoľne. No určite nepatria k tým najlepším a často majú tendenciu iba byť, ako sa hovorí, pri niečom jedinečnom. A tak im treba z času na čas pripomenúť, že treba prejaviť aj aktívnejší prístup k ezoterike. Bežný človek by mal žiť bežným životom a o ezoteriku by sa nemal asi veľmi zaujímať. Mohol by mať s takýmto druhom ezoteriky problémy. Jednoducho ich bunky, neuróny a chromozómy by to asi nezvládli. No pokiaľ by sa takáto osoba rozhodla meditovať, je to možné, ale bude to mať niekoľkonásobne ťažšie ako vnútorne nadaný ezoterik. Ezoterik sa vzdáva výhod bežného života s cieľom spoznať svoje vlastné vnútro, spoznať svoje orgány, bunky, chromozómy, spomienky a svoju chémiu. Je to koncentrácia do vnútra tela, spoznať, čo obsahuje, dosiahnuť o tom osobnú výpoveď a nielen si čítať o orgánoch, neurónoch a bunkách v knižkách alebo v iných mediálnych nosičoch. Ezoterik nielen spoznáva svoje vnútro, ale ho aj aktívne pretvára a buduje si mimoriadne schopnosti vnímať to, čo bežní ľudia nedokážu. Ezoterik prebuduje svoje vnútro a zvnútra sa vydá prenikať do reálneho kozmu. Nepodľahne tomu, aby svoje mimoriadne schopnosti využil iba v bežnom živote a robil dobrú kariéru. Ezoterik opúšťa psychicky planétu Zem a poznáva kozmos okolo. Teda prebuduje si pozemskú psychiku na kozmickú. A to je nesporne jedinečná príležitosť pre živého človeka zrealizovať ideu kozmickej psychiky, ktorá sa oslobodila od pozemského väzenia ľudskej duše. Ďalej ezoterika zaujíma aj to, čo zostane po ňom po fyzickej smrti. Ezoterikovi ide o to, aby jeho spomienky po smrti zostali spolu a boli naprogramované k ďalšej aktivite. Teda ezoterik sa na jednej strane prirodzene vzdáva pôžitkov klasického ľudského života, výhod z kariéry, financií a bežný človek zase stráca možnosť spoznať svoje vnútro a zoskupiť po svojej smrti spomienky k ďalšej aktivite. A podotýkam, že ďalšiu príležitosť už nebude mať. Máme iba jeden život. Na druhej strane môže byť to, čo je po smrti, iba veľký blud. Priamych dôkazov niet a nepriame dôkazy si musí zadovážiť každý individuálne. Ezoteriku nemožno odovzdávať z osoby na osobu a pokiaľ niekto nepraktizuje ezoteriku, tak ju nemôže pochopiť správne a v úplnosti. Je to na každom osobne, čomu dá prednosť počas svojho života. Na záver iba toľko, že málokedy dozrie zrkadlenie svojej ľudskosti v človeku na takú úroveň, aby s plnou vážnosťou pochopil, čo má v ľudskom rode skutočnú hodnotu. Ezoterik neustále rozjíma o sebe, zrkadlí v sebe ľudstvo, toto zrkadlenie svojej ľudskosti dynamizuje a prechádza do novej úrovne pochopenia poslania a možností organickej hmoty v kozme. Je to, inak povedané, cesta k extrémne veľkým objektom a zároveň k extrémne malým objektom. Je to cesta uvedomenia si, čo je konečné a pominuteľné a čo tu má hodnotu nekonečnosti a nezničiteľnosti. Ezoterik sa usiluje o realizáciu ideí božskej dokonalosti v nekonečnosti. Pokiaľ nie si na ceste, sú tieto konštatovania o ideách neprístupné a predstavy sú skreslené.

Venujete sa aj organickému životu v kozme a používate názov pre túto aktivitu UFO.

Pri psychických prienikoch do kozmu je nutné postupne nakontaktovať aj organický život v kozme. Sú jedinci, ktorí za mimoriadnych okolností dokážu cez svoje bunky kontaktovať organický život v kozme. Z kontaktu vznikne psychické prepojenie, ktoré voláme UFO. Ide o pracovný názov pre organický život v kozme. Pravdu povediac z množstva kontaktov s organickým životom v kozme nevznikli dobré pocity. Organický život musí bojovať s tvrdosťou a neustále sa meniacimi podmienkami v kozme a to bohužiaľ nedovoľuje úsilie o duchovný rozmer. Pokiaľ je technologicky a geneticky vyspelá civilizácia, kde pomer technologickej a organickej časti organizmu je 90 % :10 %, je to geneticky zmodifikovaná hmota a na duchovnosť nie je času. Treba prežiť mimo planét v špeciálne zbudovaných gigantických objektoch a po systéme duchovnosti je málo stôp. Tak ako tu na planéte Zem, tak aj v kozme sa duchovnosti venujú iba neštandardní jedinci a tých je poriedko. Tak isto sú prekážkou pre psychické prieniky do kozmu anti čierne diery a skrížených čierne diery. Teda organický život je v danom priestore izolovaný, príliš zaujatý prežitím a o duchovnosti je zbytočné čo i len uvažovať. S tým sme sa museli viacerí zmieriť. Je to tak a nič na tom nezmeníme. Organický život kontaktujeme v prvom rade s cieľom spoznať ho a jeho prostredie v danej oblasti kozmu.

Prečo sa nesnažíte ľudí viac presviedčať o potrebe duchovného rastu a iného spôsobu života?

V prvom rade je to vec nedostatku času na takéto aktivity. Treba si vybrať, či budem tráviť čas po verejných a masmediálnych vystúpeniach a písaním článkov. Musím dať sebecky prednosť vlastnej duchovnej ceste. A tiež nemám pocit, že by som bol dobrý propagátor vlastných ideí. Tak isto nemám pocit, že dnešná úroveň sebareflexie vlastnej ľudskosti ešte nedozrela do potrebnej úrovne. Je zbytočné niekoho presviedčať o duchovnosti, pokiaľ nemá osobnú meditačnú prax. Nemá možnosť posúdiť, či mu hovorím osobne overiteľnú pravdu, alebo nie. Jednoducho to bude rozumnejšie nechať na každého individuálne, bez reklamných a propagandistických kampaní.

Ako je to s vaším osobným šťastím a vnútornou spokojnosťou?

Možno by som sa mal spýtať, o čom to tu vlastne hovoríte, o aké ľudské malichernosti vám tu ide, šťastie a vnútorná spokojnosť? Budem úprimný a jednoznačne hovorím o tom, že pokiaľ napĺňate takéto jedinečné idey a chcete ich aj dosiahnuť, tak osobné šťastie a vnútorná spokojnosť musia ísť bokom. Jednoducho na dosiahnutie vrcholového cieľa maximálnej duchovnosti treba niečo obetovať. Už dávno v ezoterike nepostupujem tak, ako by mi to spravilo radosť. Treba robiť veľa vecí, na ktoré nemám osobne chuť a spokojnosť s dosiahnutou terajšou úrovňou je iba zbytočná brzda.

Pridaj komentár