Akú máte stratégiu riadenia výskumu v ezoterike?

V prvom rade je tu stratégia vôbec aplikovať vedecké bádanie do ezoteriky. Nie je to jednoduchá záležitosť, treba si uvedomiť, že pred nami to nikto nerobil a nemožno niekde prevziať tieto skúsenosti. Treba sa prebíjať vlastnou praxou a to chce veľkú trpezlivosť plnú pokusov, úspechov, ale aj nutných chýb. No v prvom rade sa usilujeme o kvantitatívny výskum zdrojov informácií, na ktorých by bolo možné stavať moderný prístup v oblasti ezoteriky. Zdroj – knižky rôznych autorov – už týmto procesom vedeckého bádania neprejde. Nepovažujeme ho za významný a dôležitý. Považujeme ho za zdroj z druhej ruky a značne poznamenaný vedeckým prístupom. Samozrejme, že sa sporadicky ponoríme aj sem, ale to iba výnimočne.

V prvom rade bude zdrojom našich informácií v ezoterike akáša. Ide o oblasť spomienok mŕtvych ľudí a zvierat, ktoré sa po smrti uložia v dimenzii klinickej smrti. Teda klinická smrť, jej prežitie a nácvik otvára kdekoľvek vstup do zápisu spomienok mŕtvych ľudí a zvierat. A toto je náš rozhodujúci a veľmi dôverný zdroj informácií, s ktorým sa veľmi ťažko manipuluje. Ťažko manipuluje treba rozumieť v zmysle klamania, podvádzania a fantazírovania. A tento zdroj sa teraz učíme kvantifikovať a dostať do určitých kategórií. Smer je dobrý a priebežný prieskum sa zmenil na systematické zbieranie informácií podľa jednotlivých ezoterických škôl, poradní a sekcií.

No objavili sme aj ďalší veľmi dôveryhodný zdroj informácií a to sú zápisy o živote ľudí a zvierat. Tento zápis sa deje každú sekundu ľudskej a zvieracej aktivity. Zatiaľ bádame a skúmane, ako sa sem preniká a ako sa tieto záznamy z celej histórie ľudstva čítajú. Prepracujeme vstup do týchto záznamov a začneme ich používať ako ďalší prameň hodnoverných informácií.

Úplne nový zdroj informácií sa rysujú informačné polia, ktoré nevznikli aktivitou a činnosťou ľudí v rámci 600 miliónov rokov pred naším letopočtom do dnešných dní. Tieto polia informácií vytvorili inteligentne objekty smerujúce k nejakému cieľu. Sú niekedy staré miliardu rokov. Môžu byť na úrovni mikrosveta častíc, kde ľudská myseľ môže prenikať za podmienky ovládania Silva techník rezonančnej mysle. Niektoré sú staré 10 a 100 biliónov rokov. Niektoré ešte staršie. Vieme do nich prenikať na základe vešteckého bádania šamanských národov. Treba tu kolektívne prepojenie viacerých ľudí v skupine. Čaká nás úloha kvantitatívneho výskumu aplikovaná do času minulého v nekonečne. A to nie je žiadna sranda, ako to všetko preskúmať v nekonečnosti minulých udalostí v celom nekonečnom priestore mikrosveta a makrosveta. Už o niektorých vieme a vieme aj o vplyvoch na ľudskú psychiku. V zásade by sme tieto zdroje informácií mohli volať Bohovia, ktorí sprevádzajú ľudskú existenciu.

Poznatky a informácie z aplikácie predchádzajúcich poznatkov do ezoterickej praxe. Aj toto je dôležitý zdroj informácií, ktoré vznikajú priamo v procese nácviku. Ezoterik sa usiluje získať schopnosti a potencie predchádzajúcich ezoterikov a to pomocou premýšľania a nácviku. Získame niektoré poznatky o nejakej schopnosti niektorého ezoterika, usilujeme sa pochopiť, akú to mal schopnosť a následne vytvoriť systém nácviku. Hovoríme tu o didaktike a metodike nácviku na duchovnej ceste. Spravidla nácvik realizuje do 20 ezoterikov a usilujeme sa dosiahnuť určitý duchovný cieľ. Zároveň si overujeme, či je možné tento cieľ dosiahnuť a hľadáme také cesty nácviku, ktoré budú čo najjednoduchšie a zvládnuteľne aj pre toho najslabšieho člena ezoterickej skupiny. Z týchto procesov nácviku a hľadania vhodnej metodiky nácviku vzniká tiež množstvo poznatkov, skúseností a v konečnom dôsledku údajov a informácií.

Aké konkrétne problémy vás v súčasnosti trápia?

Hlavne kabala a nedôsledný základný prieskum. Kabala vychádza z mozočku a koncentrácie vedomia do tejto časti vo veľkom mozgu. Keď sa sem skoncentrujeme, tak všetok svet vnímame vo vnútri mozgu ako geometrické znaky. Viac menej sme preskúmali iba židovsky ladených ezoterikov, siamské dvojčatá. A nespravili sme rozsiahli štandardný prieskum všetkých, ktorí sú usadení v mozočku a odtiaľto idú ich psychické prejavy. Tým, že sme nespravili tento prieskum, sme sa zamotali a stratili schopnosť rastu a spoznávania možností vnímania sveta cez znaky a značky. A tento nedostatok sme začali odstraňovať.

Spravili sme počas letných mesiacov audit toho, čo sme doteraz robili a zistili sme, že sme zabudli na špeciálne zápisy, ktoré sú o živých ľuďoch a zvieratách v magmatickom jadre Zeme. Už sme chybu napravili a začali sme s nácvikom čítania magmatických zápisov. Tak isto sme realizovali zasvätenie, aby sme túto oblasť lepšie zvládli. Zaviedli sme do meditačnej praxe pravidelný nácvik.

Tretí problém je skúmanie a bádanie v rámci geriatrického projektu. Postupne sme si začali uvedomovať, že okolo 50 rokov veku akosi človeku ubúdajú sily a chuť meditovať a transformovať svoju dušu. A začali sme bádať možnosti udržať si nastúpené trendy a chuť ísť ďalej na duchovnej ceste. Prepracovali sme sa k tukovému orgánu, kde je možné za špecifických podmienok vyrobiť dostatok biochemických látok, ktoré by udržali organizmus  meditujúceho vo výbornej kondícii. Nastúpili sme vhodné terapie na doplnenie dostatku biochemických látok v tele.

Štvrtý problém sú informačné polia staré viac ako jednu miliardu pred naším letopočtom. Celkovo komplikovaný problém súvisiaci s prírodným vedomím šamanských národov, ktoré sa cez rôzne psychické defekty napojili na informácie niečoho, čo malo niečo ako intelekt a spelo k určitému cieľu. Jedná sa akoby o kozmické národy či už v makrosvete, alebo mikrosvete, ktoré ovplyvňovali osudy a dianie prírodných ľudí. Možno vcelku hovoriť o prítomnosti bohov, ktorí nás niečo naučili. Budeme tu robiť rozsiahly prieskum a musíme si vhodnejšie naladiť psychiku na hľadanie kozmických národov ako vedomej aktivity.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.