Vážení priatelia. Jeden z čitateľov mojich stránok mi položil niekoľko celkom zaujímavých otázok. A tak možno aj tieto odpovede vám kdečo objasnia.

Chcel by som sa opýtať, či ste preskúmali a ako ďaleko do minulosti minulé kozmy?

Saša Pueblo: Kozmos okolo nás sa mení. Napríklad zanikajú súhvezdia a menia sa na malé skupinky. Zrazia sa galaxie a sú z nich iba hviezdokopy. Zanikajú aj gigantické oblasti v kozme napríklad po výbuchu kvazarov. To sú extrémne priestory v kozme, ktoré si nedokážete predstaviť. Odolajú v nich iba niektoré druhy častíc a po takejto apokalypse zostanú artefakty ako v archeológii a to zhluky týchto častíc – v ezoterike ich voláme dôchodcovské. Častice, ktoré nie sú ochotné v kozme sa recyklovať a zmeniť na iné. Operujeme v priestore 10 umocnené na asi mínus 60. To nie je problém mimozmyslovo vnímať. Ale nič tam nie je. Zaujímavé je, keď tam organická hmota alebo technológia uloží o sebe informácie. Niečo sme našli. Skúmaná minulosť kozmu operuje v rovine minulostí čísel umocnených na tisíce a milióny.

Bude mať vaša stránka niekedy aj usporiadanosť z hľadiska a postupnosti?

Saša Pueblo: Moja stránka je usporiadaná podľa vzniku článkov od najstarších po najnovšie. A tak sa aj študujú. To je ich logická línia. Najstaršie sú na konci sekcií. To je jediné logické delenie. Tak ich treba aj študovať a realizovať.

Som z Vašej stránky veľa čítal, ale sem-tam je dezinformácia. Budú tam niekedy všetky informácie 100% overené?

Saša Pueblo: Všetky informácie sú overené. Museli by sme sa baviť, čo to je overené, dôveryhodné, vedecky overené, priamy dôkaz, nepriamy dôkaz, osobná skúsenosť a kolektívna skúsenosť. Nutné množstvo testov, overovaní, dostatočný súbor na overenie. Doštudujte si teóriu a prax zákonov vedeckého bádania.

Chcel by som sa opýtať, čo ak niekto urobí nejakú chybu v ezoterike? Ako si vyhľadá informácie potrebné k náprave chyby?

Saša Pueblo: Na mojom webe popisujem dostatočne mnohokrát chyby, ktoré by sa ezoterik nemal dopúšťať. Každý môže konzultovať, pokiaľ som medzi živými a aj to robia. Niet tu problémov.

Chcel by som sa Vás opýtať, ako by ste zhrnuli dlhovekosť a bezchorobnosť a odkiaľ je dobre čerpať informácie?

Saša Pueblo: Špeciálne sa venujem skúmaniu dlhovekosti mimozmyslovo, ale aj z roviny poznatkov a skúseností medicíny. Skupina asi 30 jedincov praktizuje metodiky navyšovania potenciálu dlhovekosti. V ľudskom tele je množstvo skrytých systémov, ako to dosahovať. Skúste si naštudovať geriatriu starnúcich a starých ľudí a môžeme sa baviť o metodike a logike, čo v človeku zaniká a vzniká. V 30. roku života prídete o údržbové enzýmy, v 40. roku o hormóny, v 50. roku o výživové hormóny a transportné enzýmy. Píšem to zjednodušene. O tomto vieme a je viacero postupov, ako v tele tento proces spomaliť alebo napr. značnú časť produkovať v tukových bunkách. Je to náročná oblasť, ale sú tu mnohé možnosti. Napríklad kopírovať jedálniček dlhovekých Japoncov, ryža, ryby, riasy, hríby, sója a podobne. To asi budete lepšie chápať. Otázku a problematiku možných genetických zmien v staršom veku asi budete chápať ťažšie.

Chcel by som sa Vás opýtať, aké metódy na zvýšenie tvorivosti a inteligencie celkovo poznáte.

Saša Pueblo: Odpovedzte si na tieto otázky a potom pochopíte, ako si máte zvyšovať tvorivosť a inteligenciu:
Ste polyhistorická osobnosť?
Ste encyklopedická osobnosť?
Poznáte spôsoby myslenia výnimočných osobností a ako sú Vám blízke dejiny filozofie?
Koľko rečí ovládate?
Ako si pestujete mimoriadne schopnosti?
Ako sa orientujete v sci-fi?
Ako poznáte digitálne umenie, fractal?
Z ktorých vied máte aspoň základy?
Ktoré sú to spoločenské vedy?
Ktoré sú to prírodné vedy?
Poznáte náboženské systémy a ktoré?
Hovorí Vám niečo teológia?
Ako hlboko poznáte dejiny vedy, strojov a ľudstva?
Ste informatik?
Ako hlboko ste načreli do kvantovej fyziky?
Ako hlboko ste načreli do astronómie?
Ako hlboko ste načreli do psychológie a psychiatrie?
Ako hlboko ste načreli do biochémie, genetiky a tak pre zaujímavosť do dejín metalurgie?
Vyvíjate sa neustále po špirále a zdokonaľujete sa?
Dokážete rozvinúť teóriu čísla 1?
Marxov Kapitál ste čítali a rozumiete rímskej túžbe po zlate?

Rád by som sa Vás opýtal, čo je vaším absolútnym a konečným cieľom.

Saša Pueblo: Absolútne spoznať sám seba a každú sekundu žiť sám so sebou. Každá minúta môjho života je moje vlastníctvo. Skutočná hodnota je moja vedomosť a osobná skúsenosť.

Pridaj komentár