Osobnosti astrológie: Adamsová, Addey, Adeland, Adler, Agatharchides, Agrippa, Albohati Alchait, Albohazen Haty a Albubater Alkasan. Veštecké ošetrenie dotyčných astrológov.

Napriek tomu, že mám málo času, dostal som sa k prieskumu astrologických veličín so snahou preniknúť do astrológie intenzívnejšie a vytvoriť pre túto dôležitú oblasť duchovného rastu dôležitejšiu úlohu ako doteraz.

Adamsová spájala astrológiu s astrologickými značkami a robila veštecké výkony cez choré oči.

Addey spájal matematiku s astrológiou. Skorej sa snažil v matematike inšpirovať astrológiou, ale čiastočne zavádzal do astrológie matematiku, čo ju vlastne robilo silnejšou. Chorobnosť mozočku.

Adeland sa usiloval spojiť tajnú službu a aj veštecké schopnosti. Tak isto mal nakreslenú mriežku s uhlopriečkami, do ktorej zapisoval magické znaky a ovplyvňoval ľudí a budúcnosť.

Adler sa venoval špeciálnej technike prieniku do neurónov. Uplatňoval techniku postavičky, z ktorej vyšla ďalšia postavička. Vnímal veštecké pochody v neurónoch.

Agatharchides sa venoval viacej astronómii v kozmickom priestore a skúmal vzťahy Zeme a kozmických telies. Astrológii sa venoval okrajovo.

Agrippa a skôr venoval magickému nabíjaniu a ritualizovaniu látok, ktoré používal na liečebné účinky.

Albohati Alchait sa usiloval v prvom rade vplývať na správanie ľudí. Mal drevenú konštrukciu, na ktorej mal magicky zavesené kamene so znakmi. Vytváral také magické kombinácie, aby to pôsobilo na ľudí, zvieratá a prírodu.

Albohazen Haty sa venoval vnútornej astrológii, ale aj astrológii v aurickom obale. Skúmal väzby na zoskupenie neurónov a zdravotný stav.

Albubater Alkasan používal šachovnicu a biele a čierne kamene. Tak isto používal figúrky rôzneho druhu. Cez šachy sa snažil pôsobiť na ľudí a ich správanie. Teda nehral šach, ale veštecky skúmal, čo chcú ľudia robiť a ako im to umožniť alebo zabrániť.

Tento počiatočný výskum naznačuje, že treba navzájom spojiť tri oblasti ľudskej aktivity a to astrológiu ľudského vnútra, astronómiu kozmu okolo nás a magické vedomie šamanov, ktorí dokázali aktívne pôsobiť na ľudí a okolité prejavy prírody.

Pridaj komentár