Pokračujem v skúmaní informačných polí už nežijúcich astrológov a astronómov. Pod astrológiou tu rozumieme vešteckú techniku a pod astronómiou tu rozumieme skúmanie reálneho kozmu nad našimi hlavami.

Budem skúmať informačné pole astrológov alebo astronómov ako Albumasar, Alcabitius, Alfons X. Kastilský, Alfranus, Aliboron, Alkindus, Allaeus, Allatius, Alvaro de Oviera, Ambrosius, Anaximandros z Mileta, Andalo di Negro, Antigonus z Nikaie, Apianus.

Usilujem sa veštecky ošetriť najvýznamnejších astrológov ľudskej histórie. Chcem zistiť, aký mali vzťah k astrológii ako vešteckej technike a aký mali vzťah vedeckému poznávaniu kozmu – astronómii. Tu človek zisťuje, že nie všetci, čo sa venovali kozmu a hviezdam, boli aj nadšenci vešteckej astrológie. Niektorí ju odmietali alebo robili iba preto, že sa chceli venovať vedeckému skúmaniu hviezd.

Je nesporné, že sa dá spojiť záujem o hviezdy a kozmický priestor s vešteckými výkonmi. Skúmanie a záujem hviezd dovoľoval ľudskej mysli preniknúť do rôznych problémov aj vedeckého charakteru omnoho hlbšie ako bežné ľudské vedomie. Záujem o kozmos a hviezdny priestor má vplyv na ľudské myslenie. Vplývalo to a vplýva aj na veštecké schopnosti veštecky orientovaných jedincov.

Keď sa vo vešteckom stave zahľadíte do hlbín kozmu na oblohe tak pocítite, ako keby sa veštecké schopnosti vylepšili a dokázali ste veštecky ošetrované osoby vnímať podrobnejšie. Teda samotné hviezdy majú výrazný podiel na vešteckých schopnostiach. Zavedenie číslic a písmen do astronomických máp dovolilo použiť matematiku a písmená ako veštecké značky, ktoré dovoľujú reálnejší pohľad cez veštecké výkony.

Osobnosti astrológie ako vešteckej techniky prevažne trpeli chorobami zmyslových ústrojov. Osoby, ktoré chceli skúmať hviezdy kozmu ako vedeckú disciplínu trpeli skôr na ochorenia nervového systému miechy a astronómiu odmietali spájať s vešteckými výkonmi.

Albumasar mal poškodený spánkový mozog. Mal otvorené vedomie v gangliách tela. Pod gangliami rozumej drobné neuróny pri každom orgáne. Fakticky odmietal astrologické veštectvo. Kreslil hviezdne mapy, niečo ako kompas, orientácia podľa hviezd. No tým, že sa venoval hviezdam, mal prenikavú myseľ a dokázal sa mimoriadne dobre zorientovať v ktoromkoľvek teréne.

Alcabitius mal rád astrológiu ako vešteckú techniku. Mal chorú štítnu žľazu. Mal otvorené vedomie miechy, ktoré spadá k prírodným ľudom. Robil veštecké vyzvedačstvo, kto, kde, čo v krajine chystá. Nie je to ojedinelé, keď veštecky ladená osoba pracuje pre tajné služby. Dostával zoznamy podozrivých osôb a zisťoval, čo plánujú a čo chystajú. Je to zaujímavé spojenie, kde mohol veštec zisťovať, do akej miery bol presný a či správne odhadol, čo sa bude diať. Zaujímavé overovanie a zdokonaľovanie vešteckých schopností.

Alfons X. Kastilský sa venoval vešteckej astrológii, ale aj hviezdam. Skorej to bola zábava ako zodpovedná záležitosť.

Alfranus bol skôr matematik ako veštecký astrológ a skôr ho astronomicky zaujímali hviezdy. Mal kozmické vedomie ako dnešní kozmonauti, ktorí vystúpili na obežnú dráhu a zdržali sa tu dlhšie. Venoval sa matematickým hlavolamom a pozorovanie hviezd mu dávalo schopnosť prenikať do matematických problémov. Teda využitie intuície, odhadu a inšpirácie do riešenia matematických hlavolamov. Medzi matematickými hlavolamami mal rád práve labyrint.

Aliboron veštecký astrológ telom aj dušou. Mal kostnú chorobu a otvorené brušné vedomie. To je vedomie cicavcov, také má napríklad medveď. Bežne je toto vedomie u dnešných ľudí zatvorené. Spájal astrologické veštectvo s prírodnými úkazmi a vplyvom hviezd. Špecializoval sa na mesačné vplyvy. Robil intenzívne veštectvo, aj zo zabitých zvierat. Podľa všetkého využíval klinickú smrť zvieraťa s brušným vedomím cez magmatické polia. Skúmal hlavne rôzne hrozby a nebezpečenstvá v teréne.

Alvaro de Oviera astrológiu robil pre peniaze a nemal žiadne ambície niečo v tejto oblasti znamenať. Postupne sa naučil ovládať rôzne techniky veštectva. Mal chorú okosticu a vedel svoje vedomie uvoľňovať do aury okolo svojho fyzického tela a všetko vnímať intenzívnejšie. Dobrý predpoklad pre dobú intuíciu. Dokonca skúmal spätne, čo sa dialo počas pohnutých udalostí ľudstva a nešťastných okolností. Zistil výrazný vplyv Mesiaca a Slnka v spoločnej konštelácii. Tak isto príchod a priblíženie niektorej planéty v kozme k Zemi znamenalo negatívne vplyvy. Vypočítaval, kedy sa hviezdy dostanú do negatívnych konštelácií. Zistil určité zákonite sa opakujúce konštelácie hviezd a osudových zmien pre ľudstvo.

Anaximandros z Mileta mál rád astrológiu a riadil svoje zdravie podľa konštelácie hviezd. Skúmal vzťah človeka a prírody. K tomu pridával aj kozmické konštelácie. Skôr mu záujem o hviezdy pomáhal lepšie sa vyznať, ako majú ľudia žiť a čo užívať, aby si udržali dobrý zdravotný stav. Príklad využitia vplyvu kozmu na zlepšenie odhadu, čo môže prospievať alebo neprospievať zdraviu. Nie priame uplatnenie astrológie do oblasti liečiteľstva.

Andalo di Negro – skutočne veštecky ladený astrológ, dostával podklady od tajných a bezpečnostných zložiek. Sledoval reálne posuny hviezd na dianie v dotyčnej krajine. Tieto represívne zložky sa riadili svojim aktivitami. Mal choré časti mozgu a otvorené šamanské vedomie v mieche. Prírodný človek. Šamanská ritualistika.

Antigonus z Nikaie sa venoval vešteckej astrológii. Bol bohatý a dovolil si robiť nezávislú astrológiu. Študoval rôzne knižky s tematikou astrológie. No skôr hľadal v astrológii rozvoj vlastného intelektu a aplikoval vplyv z týchto astrologických knižiek do oblasti myslenia a vedeckého vnímania sveta. Vždy našiel určitú inšpiráciu.

Apianus mal rád astrológiu ako veštecké výkony. Pri vešteckých výkonoch sa viac sústredil na geometrické tvary, ktoré vznikli medzi hviezdami na oblohe. Mal vedomie v stredom mozgu, dnešná ľudská klasika. Mal choré nervstvo kože.

Pridaj komentár