Logika pragmatizmu. Najprv ezoterika ako prostriedok udržania zdravia, potom ako prostriedok spomalenia starnutia. Potom ezoterika ako psychoterapia. Potom ezoterika ako šťastný osud. Potom ezoterika ako duchovná cesta. Potom ezoterika ako zábava.

Je celkovo pre celú ezoterickú obec zložité vnímať ezoteriku ako pragmatický prostriedok, ktorý má pomáhať v živote byť úspešnejší a dosiahnuť ezoterické výšiny. Jednoduchšie je sa ezoterikou ako sa hovorí zakryť a vytešiť. Ide o to, že za ezoteriku sa skryjú jedinci, ktorí by sa mali skôr liečiť u psychiatrov. Potom degenerujú, pretože namiesto zvládnutia svojich zdravotných a psychických problémov ich iba rozvinú. Nehovoriac o tom, že poškodzujú vec ezoteriky a jej celkovú povesť, ktorá je poriadne pošramotená. A často práve takíto jedinci sa o to zaslúžia najviac.

Tak isto je jednoduchšie spraviť z ezoteriky vec relaxu a zábavy. Nesporne sa ľudia radi zabávajú a zúčastňujú ezoterických akcií preto, aby niečo zažili. Povedia si: Toto je pekne strelené, a preto sa toho zúčastním. V zásade takýmto osobám nejde o duchovno ani o jeho využitie na praktické účely, ale iba o konzumáciu zábavy.

Už je lepšie, keď ezoterika pritiahne ľudí, ktorí sú fyzicky alebo psychicky chorí a hľadajú určitú záchranu a pomoc práve u ezoterikov, ktorí sa špecializujú na ľudskú dušu. Osoby tohto druhu neprichádzajú do ezoteriky kvôli duchovnému rastu, ale zastaviť alebo aspoň spomaliť degeneráciu tele a duše. No príchod takýchto jedincov je omnoho pozitívnejší ako tých, ktorých ezoterika láka ako prostriedok zábavy.

Aj chorí jedinci sú vlastne nežiaduci element, ale chorá osoba sa v rámci svojej choroby začala zaujímať o svoje vnútro. A to je možný začiatok aj duchovnej cesty ezoterika celkovo. Aj ezoterik musí svoju pozornosť obrátiť do vnútra a nie na vonkajší svet. Chorá osoba sa nerada koncentruje z vonkajšieho sveta do vnútorného sveta, ale keď chce prežiť, tak to z pragmatických dôvodov spraví. Cez chorobu môže zahájiť ezoterickú cestu do svojho vnútra.

Do ezoterického priestoru vstupujú aj ľudia s nešťastným osudom alebo prvkami neúspešného žitia v tej či onej oblasti života. Prípadne túžia sa stať úspešnejšími v rámci konkurenčného boja. Túžba byť lepší a úspešnejší je mimoriadne prospešná aktivita v rámci ezoteriky. Tento druh ezoterikov sa usiluje vo vnútornom svete získať určité mimoriadne schopnosti a lepšie sa presadiť. Tu je trend využiť postup v duchovnej oblasti do vonkajšieho sveta. Teda zvnútra seba získa dotyčná osoba lepšiu intuíciu a zároveň ju aplikuje hlavne do vonkajšieho sveta. Možno hovoriť o transpersonalizácii svojich schopností a tým sa stať viac predajným na trhu práce alebo podnikania.

No pre tých, ktorí sa rozhodli robiť duchovnú cestu, je potrebné dodržiavať určité zásady, aby táto cesta nakoniec nekončila kdesi v nemocnici. Žeravá túžba na rýchle napredovanie do vlastnej hĺbky duše musí byť zbrzďovaná a paradoxne duchovná osoba musí prejsť ešte dôraznejšie procesom spoznania svojho fyzického vnútra. Tak isto musí dotyčná osoba prejsť celkovým liečiteľstvom a samoliečbou. Pri svojej duchovnej ceste potrebuje oceľové zdravie a psychiku, ktorá znesie skoro čokoľvek. Duchovná osoba, ktorá kráča k spoznaniu seba samého si musí zvyknúť, že každý postup do diaľok duchovného rastu spôsobuje psychické a zdravotné problémy, ktoré treba doslova za pochodu riešiť, ako sa len dá. Zmeny v duchovnom raste destabilizujú na jednej strane fyzické a psychické zdravie, ale na druhej strane, keď túto patogenitu prekonáme, vo vnútri seba rastieme nielen duchovne, ale aj fyzicky.

Rozhodli ste sa nastúpiť duchovnú cestu, tak si zapamätajte, že pokiaľ sa nebudete dostatočne venovať zdraviu a šťastnému osudu, tak môžete postupovať vpred síce rýchlejšie, ale nie bezpečnejšie a stabilnejšie. V prvom rade vám musí ísť aj o to, aby ste nestrácali drahocenný časť nečakanými kolapsovými stavmi. Preto rozumnejšie dajte prednosť trvalému rastu. To však vyžaduje neštvať svoju duchovnosť za každú cenu. K duchovnosti pridať fyzické zdravie a šťastný osud.

Je tu snaha robiť si v ezoterike čo chcete a ulietať do rovín slobody ducha na úkor štandardného a seriózneho rastu. Dajte prednosť pred hektikou a fanatizmom práve dôslednému a systematickému postupu.

Keď nehľadíte na svoje zdravie a šťastný osud, hľadíte do tváre psychiatra a exekútorov.

Aby bol ezoterický vrchol, nesmie byť pohľad na psychiatra a exekútora. Vrchol ezoteriky sa chce vyhýbať okruhu týchto ľudí.

Aby bol úspech dlhodobý, trváci a rástol priamočiaro hore je potrebné vedieť, že všetko je miera vecí medzi ezoterikou, zdravím a šťastím. Zvážte si vždy, koľko čoho treba práve teraz, aby ste si svoj duchovný rast udržali.

Kto vedome hazarduje so zdravím a osudom, ten kedykoľvek ako v ruskej rulete stráca všetko. Na duchovnej ceste sa nedá získať všetko duchovné naraz a nečakane.

Keď vrchol ezoteriky, tak potom pozornosť zdraviu a šťastnému osudu.

Keď budete príliš riskovať a všetko v duchovnom štvať na úkor seba samých, tak potom prirodzene môžete a stratíte duchovno.

V tom prípade, že ste zdraví a šťastní, nemožno zísť z duchovnej cesty.
Každý môže dosiahnuť vrcholové méty ezoteriky, ktoré sú vo vás samotných, pokiaľ rešpektujete zákonitosti ezoterického vrcholu.

Vtedy a len vtedy je vrchol ezoteriky, pokiaľ do tohto vrcholu prichádza aj zdravie a šťastný osud.

Len a len zdravie, trvalé zdravie a trvalé šťastie vedie na ezoterický vrchol preduchovnenosti seba samého.

Znovu a znovu treba obnovovať dobrý zdravotný stav a len a len vtedy budete schopný zájsť v duchovnosti čo najďalej.

Nikdy a za žiadnych okolností nedajte prednosť duchovnej aktivite, pokiaľ ste chorľavý a všetko vám v rámci nešťastia padá na hlavu.

Kto vie, kde kráča a kde chce v ezoterike zájsť, tak vždy zároveň vie, ako je na tom z hľadiska šťastného osudu a zdravia.

Zásada zdravia, zásada šťastia, zásada duchovnosti.

Vrchol ezoteriky alebo zastať na polceste. Zdravie a šťastný osud, alebo choroba a nešťastie.

Teda pokiaľ chcete na vrchol ezoterického kopca, tak sa podriaďte zásadám úspešného naplnenia duchovnej cesty.

Trvalé zdravie a trvalé šťastie vedie na vrchol ezoterického snaženia.

Buď zdravie a šťastie a potom aj vrchol ezoteriky, alebo choroba a nešťastie a potom mimo vrchol ezoteriky.

Keď na každom kroku udržíte zdravie a šťastný osud, tak možno spieť k ezoterickej dokonalosti. A potom ďalej a ďalej.

Keby vrchol ezoteriky bol spojený s nutnosťou choroby a nutnosťou nešťastia, tak by sme už boli na vrchole všetci.

Je tu možnosť dosiahnutia vrcholu za podmienky, že dosiahnete aj vrchol zdravia a šťastného osudu.
Vrchol ezoterický je možný, ale pokiaľ ochoriete a skosí vás nešťastie, tak sa z možného stáva nemožné.

Teda staraj sa o svoje zdravie a šťastný osud a potom máš možnosť dosiahnuť vrchol.
Každý môže do análu, ale málokto tam príde.

Pridaj komentár