Joga. Askét. Jednobodová myseľ. Pripútanie sa k niečomu. Odpútanie sa od niečoho. Koncentrácia. Informačné a energetické pole zomierajúcej osoby. Pozmenenie spomienky a pocitov. Jogínsky telešoping. Jogínsky úsmev. Asána. Prstové mody. Pránické dýchanie. Skľudnenie. Uvoľnenie. Znehybnenie. Spomalenie a utíšenie aktivity v organizme. sugeratívne uverenie ochrnutia. Sugeratívne uverenie smrti. Hypnotické predstavy a zmena postojov. Tento zápis z prednášky a cvičenia má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v aplikácii jogínskych stavov v zmysle fakírstva. Momentálne nás nezaujíma duchovný odkaz jogy a snažíme sa ju dôsledne a jednoznačne použiť na účely psychické, liečiteľské a šťastného osudu. V prvom rade je tu askéza jogína, ktorý dokáže seba a svoju myseľ odpútať od čohokoľvek fyzického a zároveň sa dokáže jednobodovo skoncentrovať na to, čo chce získať alebo dosiahnuť. Usadnete do stoličkovej asány a uvedomíte si, od čoho chcete svoju myseľ oslobodiť. Nechcete žiť osud svojich rodičov a začnete svoju myseľ oslobodzovať od predstavy a vzťahu s rodičmi. Pomôžete si aj privolaním informačného a energetického poľa zomierajúcej osoby, ktorá dodýchala. Zároveň ju požiadate, aby pozmenila napríklad predstavy o vašich rodičoch a vášho vzťahu k nim. Znovu sa ponoríte do ešte hlbšieho stavu, nasadíte prstové mody a znovu sa usilujete všetky spomienky na rodičov pozmeniť na predstavu iných rodičov. Energie zomierajúcej osoby v klinickej smrti sa na vaše požiadanie usilujú vymazať a pozmeniť spomienky na rodičov tak, aby ste mali pocit, že už dávno nežijú. Znovu idete ešte hlbšie a zavediete si jogínske dýchanie. Teda v pľúcach neustále držíte určité množstvo vzduchu, iba mierne niečo vydýchnete a mierne niečo nadýchnete. Vždy v pľúcach zostane určité množstvo vzduchu a znovu meníte predstavy o rodičoch za pomoci zosatej energie zomierajúcej osoby. Meníte predstavy a spomienky na rodičov. Všetko o nich za zmení na iné osoby. Cieľom je odpútať sa od návykov rodičov, ktorí žili tak, ako vy odmietate.

Znovu postúpite hlbšie do iných stavov vedomia a pocit dýchania z pľúc roznesiete do všetkých častí tela. V tomto stave znovu prevetráte všetky spomienky na rodičov a znovu zosajete ďalšie energie zo zomierajúcej osoby. Pozmeňujete všetky spomienky na rodičov, na iných ľudí a iné situácie. Odosobňujete sa od rodičov a pripútavate sa k predstave nového osudu bez vplyvov rodičov.

Nastupuje postupne stav ukľudnenia a uvoľnenia a znovu zmena postojov k rodičom a pozmenenie spomienok za účasti energie zomierajúcich ľudí.

Znovu idete ešte hlbšie a navodíte si stav umŕtvenia a znehybnenia aj pomocou sugerácie kamennej sochy. Znovu pozmenenie spomienok voči rodičom.

Znovu sa ponoríte do stavu, že ste sugeratívne ochrnuli a v tomto stave zase likvidujete a pozmeňujete spomienky na rodičov.

Znovu sa ponoríte do stavu sugerácie a uveríte, že zomierate. V tomto stave mysle a tela znovu pozmeňujete postoje voči rodičom a to, čo ste s nimi prežili.

Ponárate sa v tomto hlbokom stave do hypnotických stavov s predstavou kolotočov, spánku, padania, lietania, blikania, počítania. Ďalej využijete pocity a predstavy, že beháte holými nohami v tráve. Využijete pocity ťažoby, padania a ľahkosti lietania. V každom dosiahnutom stave likvidujete a meníte spomienky na rodičov a vytvárate nové obrazy a pocity.

Pokiaľ to všetko chcete dynamizovať, tak treba všetko realizovať pred sebou v aurickom obale okolo vás. Neustále používate energie zomierajúcich ľudí v klinickej smrti. Meníme predstavy chorých orgánov na zdravé orgány. Meníte predstavy nešťastia a neúspechu v úspech. Predstavy zdravých orgánoch v rôznych stavoch meníte na biologicky mladé a zdravé orgány.

Pridaj komentár