V tomto príspevku sa budem venovať osobnej karme jednotlivca. Na začiatok by sme si mali definovať, čo je to vlastne osobná karma. Pod osobnou karmou tu rozumieme pozitívne a negatívne skutky žijúcej osoby, ktoré otvárajú astrálne úrovne uložené spravidla všade tam, kde sa nachádza šedá kôra, zjednodušene neuróny. Ide hlavne o oblasť veľkého mozgu, malého mozgu, miechy, hormonálnych žliaz, brušného mozgu a ďalšie. V náboženstve sa táto oblasť nazýva peklo, alebo niečo démonické a deštruktívne. Tu akoby sídlili bioenergetické objekty alebo božstvá, či astrálne projekcie, ktoré pripravujú danej žijúcej osobe nepríjemnosti. Doslova navádzajú, aby ste spravili niečo nemorálne, aby ste niečo ukradli a podobne. Zároveň sa zvyčajne postarajú, aby vás aj chytili, potrestali, alebo zaviedli do určitých nepríjemností. Môžu to byť aj úrazy a rôzne straty. Tu sa musí rozlišovať, či vás v nepríjemných situáciách stíha rodová karma, plazmaticky vytvorené objekty napríklad od špiritistov, alebo bioenergetické objekty z oblasti brušného mozgu. U niektorých ľudí je táto oblasť pod kontrolou a u iných je silne aktivizovaná. Bude treba praxou zistiť, ako tieto faktory eliminovať a nedovoliť, aby pôsobili. Samozrejme, najlepšia obrana je vždy byť čestný a zbytočne iným neubližovať.

Pridaj komentár