Znovu sa vraciam k problematike rodovej karmy, ktorá môže pôsobiť negatívne alebo pozitívne na osud človeka. Len pripomeniem, že rodová karma sa zaoberá skutkami našich predkov. Keď v našom rodokmeni boli predkovia, ktorí robili nemorálne skutky závažného charakteru, tak v spomienkach na mŕtvych predkov zostali po týchto činoch stopy. Tieto stopy sa môžu za určitých okolností aktivizovať a ovplyvňovať naše myšlienky, emócie, konanie. Často skutky našich predkov, ktoré boli negatívne ladené, zasahujú aj zásadových a morálne žijúcich ľudí v dnešnej dobe. Pri skúmaní rodovej karmy a jej vplyvu sa nedajú nájsť žiadne pravidlá. Negatívna rodová karma môže postihovať každého, či už je ladený pozitívne alebo negatívne. Takže zostáva iba vešteckými technikami zistiť negatívne skutky predkov a dôsledne ich zablokovať technikami opísanými v Plazmatickej škole. Zároveň som sa začal zaoberať tým, ako aktivizovať a využiť pre žijúcich pozitívnu rodovú karmu. Aj tu platí zásada, že treba zistiť, aká pozitívna karma je k dispozícii a to vešteckými technikami. Po zistení stavu treba túto pozitívnu karmu aktivizovať a to znovu technikami Plazmatickej školy. Tieto možnosti sme v súčasnosti začali skúmať. Po získaní ďalších empirických poznatkov sa k tejto problematike vrátim.

Pridaj komentár