Tento príspevok sa zaoberá meditáciou pomocou kompasu za účelom zorientovania sa v priestore bytu, domu, záhrady, krajiny, kontinentu a zemegule. Budeme potrebovať kompas alebo buzolu, mapy a glóbus. K vnímaniu priestoru podľa feng shui pridáme orientáciu v priestore podľa svetových strán.
Pokračujeme v ďalších cvičeniach. Tentokrát a budeme venovať práci s kompasom. Pokiaľ neovládate prácu s kompasom, tak si všetko nechajte vysvetliť niekomu, kto takéto skúsenosti má, určite ho vo svojom okolí nájdete. Keď si postavíme kompas pred seba, tak sa vždy strelka v kompase ustáli smerom sever- juh. Celý kompas reaguje na magnetické pole zeme, ktoré môže byť mierne vzdialené od severného alebo južného pólu. Teda na nás intenzívne vplýva žeravé magmatické jadro zeme. Kompas nám dovoľuje vnímať sever a juh, východ a západ. Keď buzolu alebo kompas postavíte kdekoľvek v byte alebo v dome, tak vždy ukáže správnu orientáciu podľa svetových strán. Zoberiete kompas a v každej miestnosti ho postavíte pokiaľ možno do stredu miestnosti. Zároveň si uvedomíte orientáciu každej miestnosti podľa svetových strán. V ďalšom kroku si zájdete von pred byt alebo dom a pokúsite sa zorientovať celú záhradu alebo vonkajšie okolie podľa svetových strán, ktoré nám kompas označí. Tak isto si uvedomíte, ako jednotlivé pohľady podľa svetových strán na vás pôsobia. Pozriete sa na východ a vnímate, ako to na nás pôsobí, pozriete sa aj na ďalšie svetové strany a všetko preciťujete. Znovu sa vrátite do bytu alebo domu. Tentokrát budete potrebovať plánik bytu alebo domu, mapu najbližšieho okolia, ktorú si môžete vo vhodnom obchode zakúpiť. Budete tak isto potrebovať mapu krajiny, v ktorej žijete. A dôležité bude aj zohnať si mapu hviezdnej oblohy. Nemusíte ju kupovať, môžete si ju požičať. Plánik bytu alebo domu si položíte pred seba na stôl a na okraj priložíte kompas. Na plánik si napíšete, kde je sever, juh, západ a východ. Znovu všetko precítite. Zoberiete si teraz mapu okolia, zorientujete ju tak, aby horná strana smerovala na sever. Pokiaľ neovládate prácu s orientovaním mapy, tiež odporúčam požiadať niekoho skúsenejšieho. K zorientovanej mapke podľa svetových strán priložíte pôdorys bytu alebo domu. Môžete pôdorys bytu alebo domu vhodne na kopírke zmenšiť, aby sa lepšie položil do mapy alebo adekvátne zväčšiť mapu vášho najbližšieho okolia. Pod pôdorys bytu a mapu okolia vložíte mapu krajiny, v ktorej žijete. Všetko zväčšíte a zmenšíte tak, aby pôdorys, mapu okolia a mapu krajiny bolo dobre pod sebou vidieť. Všetko je zorientované podľa svetových strán. Takže naspodu je dostatočne veľká mapa krajiny v ktorej žijete, nad touto mapou je mapa najbližšieho okolia v takej veľkosti, aby bolo dobre vidieť spodnejšiu mapu. Nad týmito dvomi mapami je zmenšenina pôdorysu bytu alebo domu. Všetko zorientované podľa svetových strán. Pod týmto všetkým sa nachádza mapa planét a súhvezdí najbližších galaxií. Táto mapa je dostatočne veľká a dobre dovoľuje vnímať všetky nad sebou poukladané mapy a pôdorys. Takýmto výcvikom si uvedomíte a vzájomne precítite priestor celého ľuďmi vnímaného kozmu a jeho orientáciu podľa svetových strán.

Pridaj komentár