Tento príspevok pojednáva o povahách, ktoré nacvičujeme v Psyché škole. Ide o hysterickú povahu uloženú bioenergeticky v ústnej dutine, o epileptickú povahu uloženú v oblasti nervstva temenného mozgu, schizofrenickú povahu uloženú v mozočku a psychopatickú povahu uloženú bioenergeticky v hrdle. Ide tu o pohľad z hľadiska stavu neurónov, a teda astrológie.

V týchto prípadoch sa neuróny zjednocujú do jednej postavy, ktorá sa dá vnímať v celom fyzickom tele. Bližšie naštuduj v Psyché škole.
Tieto povahy sú u ľudí so silným náboženským cítením a celkovým zameraním na náboženstvo posunuté na vyššiu úroveň. A to u hysterickej povahy do oblasti spánkových lalokov, u epileptickej povahy do oblasti šedej kôry temenného mozgu, u schizofrenickej povahy do oblasti šedej kôry zrakového mozgu a u psychopatickej povahy do oblasti predného mozgu.

Na to, aby ste tieto fenomény mohli dosiahnuť, sa pri hysterickej povahe musíte intenzívne zaoberať kresťanstvom a to hlavne čítaním biblie a náboženstvo vnímať ako posvätné písmo a nie ako obrázky. U epileptickej povahy dosahujete tento fenomén čítaním koránu a vnímaním moslimského sveta pomocou arabských písomných znakov. Tento fenomén u schizofrenickej povahy dosahujete čítaním pravoslávnych alebo židovských náboženských textov. Vnímate náboženstvo v písmenách a nie v obrazoch. Tento fenomén dosahujete u psychopatickej povahy čítaním Tibetskej knihy mŕtvych a vnímania budhizmu v znakoch tibetského písma. Pri diaľkovom preverovaní sme tieto fenomény vyciťovali u viacerých ľudí, ktorí náboženstvá považujú za sväté písmo a nie ako pocity a obrazy. K celému by som chcel podotknúť, že náboženské systémy sú založené na emóciách ich úplnom preháňaní.

V kresťanstve sa preháňa emócia strachu. Jej prehnanie otvára obrazy s tematikou biblie. V islame je to emócia nenávisti a otvárajú sa obrazy z koránu. V židovstve a pravosláví je to emócia smútku a utrpenia. V budhizme je to emócia hnevu a otvára obrazy tibetských božstiev. Tieto emócie si môžete naštudovať v Dvojník sekcii na mojich internetových stránkach. Možno si položíte otázku, ako sa prepracujete k obrazom hinduistických božstiev. Tak, že utíšite všetky časti tela nácvikom statických asán. Každé jogínske cvičenie utišuje a umŕtvuje jednotlivé organy v tele a tento stav bez emocionality otvára obrazy hinduistických božstiev a všetko je viac záležitosť sexuality ako povahových vlastností.

Keď hinduizmus chápete a vnímate v znakoch indického písma, tak všetko preciťujete na povrchu šedej kôry veľkého mozgu ako na nižšej úrovni pováh v ústnej dutine, nervstve temenného mozgu, mozočku a hrdla. Keď sa na všetko dianie pozrieme z hľadiska astrologického tak zisťujeme, že neurónové oblasti v ľudskom tele týchto žijúcich ľudí možno vnímať ako určité zjednotenie do predstavy jednej postavy. Teda keď po technike videnia dvoch malých postáv v hlave skúmanej osoby preniknem do neurónových oblastí, tak sa tieto neurónové oblasti či už veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, tráviaceho traktu zjednocujú a vytvárajú jednu predstavu. Ide o predstavu postavy vo vnútri ľudského tela o rozmeroch ľudského tela. Píšem o tomto nezvyčajnom astrologickom úkaze v neurónoch ľudí, ktorí vnímajú náboženstvo v znakoch svetových písomníctiev. Pokiaľ je vo vašom zaujme a silách, môžete tieto stavy nacvičovať. Stačí maličkosť, zvládnuť Psyché školu a Astrál sekciu.

Pridaj komentár