Tento príspevok sa zoberá problematikou školenia hlasu a jeho uplatnenia v liečiteľstve a v terapii.
Priznávam, že túto oblasť ezoteriky som značne zanedbával a týmto príspevkom sa pokúsim napraviť tento nedostatok. Je pravda, že sa mi dostala do ruky knižka, ktorá sa usilovala o ezoterické nastavenie hlasu. V zásade sa mi nepozdávala a moc som sa jej nevenoval. Zato som si uvedomil, že hlas terapeuta musí byť školený na rôzne druhy terapeutických postupov. Pri každom druhu terapie by sa mal hlas a jeho intonácia zmeniť. Hlas by sa mal zmeniť pri každej liečenej osobe a tiež pri hromadných liečbach a terapiách. Na takéto uplatnenie je samozrejme treba zahájiť školenie vlastného hlasu a to ezoterickým smerom. Iné je školenie hlasu u hercov, spevákov a rečníkov. V prvom rade som si začal uvedomovať, kde jednotlivé slová vyslovujem. Najprv som výslovnosť robil v dutine nosnej. Potom v hrdle, ďalej v ústnej dutine, v oblasti zubov, potom som sa učil vyslovovať slová v dýchacej trubici a ešte hlbšie v oblasti bránice. Uvedomoval som si aj rýchlosť vyslovovania slov. Používanie zdôraznenia na začiatku, v strede alebo na konci slova. Tak isto som si začal uvedomovať, čo mám v rámci terapie hovoriť. V zásade môže nastať niekoľko základných možností: dotyčnú osobu treba v rozumných intenciách presvedčiť, dotyčnú osobu treba v rámci meditácie dostať do vhodného hypnotického stavu, dotyčnú osobu treba mojím hlasom liečiť alebo dotyčnú osobu treba nastaviť silne rozumovo alebo emocionálne. Ďalšia možnosť je aktivizovať alebo deaktivizovať nervový vzruch priamo v hlasivkách. Ďalšou technikou je pri rozhovore zapnúť echolokátor. Jeho činnosť som opísal v Echo škole. Ďalej som si uvedomil a prijal možnosť vlastným hlasom liečiť sám seba. Túto techniku si budem musieť osvojiť aktívnejšie ako doteraz. Je tu ešte jedna náročná technika a to technika, že v rozhovore budem používať magický spôsob vyslovovania a kombinovania vhodných slov. Ide o náročnú techniku, ktorá bude vyžadovať veľa času a nájdenia vhodných postupov. Tak isto som si uvedomil, že v slovnom prejave musím používať viac hypnotických slov ako doteraz. Liečenie hlasom chorých miest bude vyžadovať emocionálnejší prejav. Slovným prejavom je potrebné vyvolať silné až tranzové hnutie emócií. K celkovému slovnému prejavu bude treba pridať správnu gestikuláciu rukami a správny pohyb tela.

Pridaj komentár