V tomto príspevku sa budeme zaoberať klasickou obdobou autogénneho tréningu tak, ako sa najčastejšie realizoval u ľudí, ktorí túto preventívnu terapiu praktizovali na sebe.
Tento druh liečivých meditácií môžete prevádzať tak, že budete ležať alebo sedieť na stoličke. Na fyzickej úrovni si vždy na danú oblasť, v ktorej budete autogénny tréning praktizovať, priložíte ruky buď zo strán, alebo ich položíte na seba. Vždy by malo ísť vnútro dlaní smerom na danú oblasť, kde budete praktizovať autogénny tréning. Pokročilejší meditujúci si ruky neprikladajú fyzicky, ale iba v predstave s tým, že okolo seba vytvárajú dostatok bioenergetického poľa z vlastnej alebo cudzej bioenergie. Na začiatok sa pokúsite zdiagnostikovať, v akom psychickom stave sa jednotlivé časti tela nachádzajú. Priložíte fyzicky alebo v predstave ruky na boky hlavy a vyciťujete, aký obraz tu zachytíte. Napríklad zachytím obraz, ako sa niekoľko ľudí navzájom bije. Poviem si, že tu chcem mať vhodný obraz a dodám sem predstavu kľudnej, ale systematickej práce. Postupujem ďalej a ruky si fyzicky alebo imaginárne priložím ku krku. A znovu zisťujem, aký stav tu prebieha. Pociťujem obrazy ťažko spoteného a urobeného človeka. Skoncentrujem sa a želám si tu také obrazy, ktoré su liečivé. Vytvára sa tu obraz pracujúceho človeka, ktorý si pri práci dopraje aj chvíle oddychu a uvoľnenia, poprípade si aj zacvičí. Priložím si fyzicky alebo imaginárne ruky na hrudník vľavo a vpravo. Znovu diagnostikujem, čo sa tu odohráva. Vnímam obraz ubehaného a unaveného človeka. Želám si iný vhodnejší stav v tejto oblasti. Vybavuje sa mi obraz človeka, ktorý si aktívne lieči obraz materinou dúškou a v byte má neustále v činnosti aromalampu s olejčekmi. Túto predstavu intenzívne navodzujem niekoľko minút v oblasti pľúc. Pôjdem ďalej a ruky si priložím na oblasť žalúdka, pečene, sleziny a obličiek. Znovu tu cez ruky vyciťujem, aký obraz charakterizuje vnútorný stav. Obraz je pohodový a pokľudný a tak sa k danému obrazu pridávam. Znovu si fyzické alebo imaginárne ruky prikladám na oblasť pupku a to je oblasť brucha. Vyciťujem tu obraz neporiadku, smetí, chaosu a nenávisti. Tento obraz zastavujem a koncentráciou tu vtláčam obraz o poriadku, čistote a ľudskej vľúdnosti. Tento obraz sa mi tu udržuje dosť ťažko a neustále sa stráca a preto sa musím intenzívnejšie, ale aj dlhšie koncentrovať do tejto oblasti. Takto nejako by ste mali postupovať pri uplatňovaní autogénneho tréningu zameraného na ozdravenie jednotlivých častí vášho tela.

Pridaj komentár