V mojom živote nastal moment, keď mi povedali, že som človek. Možno som to nemal nikdy počuť a zostať v rajskej záhrade. Keď sa dostavili prvé zvieracie prejavy, pocítil som potrebu môjho organizmu reprodukovať sa ako prasce na nebi.

Začal som žiť mohutnosť reprodukčnej schopnosti tvoriť zmije. Sexuálne potreby množenia potkanej matematiky vnášajú do života ženy a muža hľadanie vhodného darcu podľa vzoru Darwina. Milióny rokov budované inštinkty prežitia rodu a totemu. Všetko sa to deje spontánne až do momentu, keď Eva zahliadla pohlavné orgány a dala im meno.

Ako to už býva, postrehla aj Adama a dala tomu meno. A to veru nemala robiť, uvedomenie navždy vyhnalo lásku mimo rámec ľudskej morálky. Moment obnaženého rúcha sexuálnej potreby v prehliadke figovníkových listov. Poznali sex a žijú poznanie lásky. No, ako to býva, Adam zostal sám. Tu kdesi v samote začína duchovná cesta pravej a ľavej ruky. To, že niet Evy, je potreba stvoriť Evu, je to začiatok duchovnej cesty v samote. Nezaháľa ani Eva a sníva o zachovaní rodu bez ľavej aj pravej ruky. Teda ešte dokonalejšia duchovná cesta.

Keď je Eva bez Adama, je tu duchom posadnutá cesta. Môže byť aj rozumová cesta, keď sa rozhodne stať Adam sexuológom. Potom Eva premýšľa o láske svojho Adama veľmi múdro. O prejavoch iných Adamov dokazuje múdrosť priam orgastická. Praktizujem duchovný sex a láskavá turbulencia sníva o plodení. Rozum a sex, jeden rozmer orgastického bytia. Sexuálna potreba ako zákon pokrytia samice a dochovania malých sopliakov. Sex ako láska Adama a Evy, dlhé obdobie ružových okuliarov v dokonalosti toho druhého. Je to ideál ružových okuliarov. Výrobca odporúča ružové nohavičky. Túžim po sexe v ružových farbách dokonalosti môjho ideálu. Máš už sto rokov, alebo si ešte mladšia?

Sex je fyziológia striekať lásku a nasávať túžbu. Sme šialení, množíme sa ako mravčekovia v nohavičkách. Z hľadiska meditácie je rúhanie ako premrhanie času. Čím sme civilizovanejší, tým menej kvalitných gejzírov. Tým ustupuje potreba inštinktu potkana prežiť formou kokónu. Nastrč zmenu doterajšieho prístupu. Sex použi ináč, ako kartáčik na ryby. Vôbec to nie je šialené. Je to jedna z možností sexuálnej potreby. Chce to zmenu prístupu zo sexuálnej blaženosti k sexuálnemu vedomiu. Chcem pravý opak, chcem sa vrátiť k rujného stavu kobyly. Len vtedy som, keď je vzrušená. V skutočnosti chcem slasť orgazmu žien. Muži v podobe Adama musia zopakovať ženský orgazmus. To je strašné pomyslieť na Adama, ktorý dosahuje ženský orgazmus. To je pre nášho pána hotová kastrácia. A u Evy je to požehnanie bezdotykového orgazmu pod rúškom depresie.

Na nový stav – depresívny orgazmus! Keď otočíme Adama a Evu do svojho vnútorného sveta, prehlbujeme spolu orgastický sex. Milujeme vlastné sexuálne dokonalosti a vnútorné ideály ľudských kreatúr. Cit fičí ako poetický výraz. Buďme trochu úprimní. Dokáž transformovať sexuálnu slasť na liečivú energiu. Možno žena stále mysliaca na sexuálny maják. Zasekla obraz Adama a Evy vo vani. Strecha domu a je po migréne. Hovorí sexuálna múdrosť. Migréna ako obraz trpiteľa súlože. Duchovná cesta vo vnútri ľudskej fantázie. Skúmajte svoje sexuálne predstavy. Ty Adam skúmaj aj predstavy svojej pravicovej Evy.

Je tu nahota Evy v zrkadle nemravnosti. Bradavicou tela je potenciálny prsník. Každé kilo v zrkadle Adamovho prirodzenia dáva hudobnému nástroju hĺbku a trudnomyseľnosť. Prirodzenie černocha a mravenisko narástlo do nadľudských rozmerov. Sacia sila pohlavia v zrkadlovej predstave Evy je ako železný drvič oceľových vzopretí. Uspokoj erotogénne zóny kastrovaných Adamov a nezabudni na erotogénne zóny priateľstva. Všetko začína u štítov bradaviek a hviezd mliečnej dráhy. Preduchovnene do spermobanky.

Pridaj komentár