Venujeme sa psychickému prieniku k organickému životu v kozme a to tak, ako to robia embryá, ktoré majú magnetickú auru a sú matkami neželané. To znamená, že matky tehotnosť nechcú, psychicky odmietajú dieťa, psychicky ho vytláčajú zo seba a často používajú na ničenie aj fyzickú silu v podobe úderov do oblasti brušnej a podobne.

Mapy výskytu organického života v kozme si prezriete: http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/

Organický život planéty Zem
Organický život na planéte Zem môže ezoterik kontaktovať tak, že prikáže mozočku v zadnej časti hlavy, aby niektoré neurónové bunky prepol na skenovanie prostredia mimo telo ezoterika. Z týchto neurónov vyteká psychická energia s vedomím ezoterika a takto sa môže kdekoľvek na planéte Zem nakontaktovať na organický život.

Druhá možnosť je kontaktovanie organického života cez kozmické vedomie, ktoré ide cez koncentráciu na ganglie okolo orgánov tela, kde ezoterik vkladá za pomoci mozočku obrázky planéty Zem. Z neurónov veľkého mozgu ide energetický lúč, cez ktorý psychika ezoterika môže preniknúť do priestoru mimo planétu Zem. Ezoterik prenikne cez 100 000 kilometrov vysokú atmosféru, vráti sa naspäť v kozmickom vedomí a takto potom kontaktuje organické objekty ako sú ľudia a zvieratá.
Ezoterik má aj inú možnosť psychicky kontaktovať organický život na planéte Zem. Ezoterik prenikne psychicky cez skupinu buniek a spojí sa s organickým životom na planéte Zem. Keď sa odpojí, tak má pri sebe v aure alebo rovno v tele energeticko-informačný objekt, ktorý pri vešteckom vnímaní vyzerá ako trváca bublina a takúto bublinu má potom aj organický objekt, ktorý bol takto cez bunky kontaktovaný. Teda dva organické objekty sú prepojené ako dva mobilné telefóny a môžu sa ovplyvňovať a komunikovať. Takéto premostenie sa dá samozrejme zlikvidovať a ezoterik sa to naučí.
Ďalšia možnosť psychického premostenia na iný organický život sa robí tak, že ezoterik z miechy vytvorí okolo seba magnetickú auru a v nej vytvorí niečo ako otvor alebo bránu. Cez tento otvor kontaktuje organický život a znovu vytvára trvalé pripojenie cez dva energeticko-informačné objekty. Takéto prepojenie dvoch organických životov dokáže odstrániť energetickým zatvorením otvoru. Ezoterik takéto premostenia na organický život na planéte Zem využíva pre veštecké výkony, ale aj liečivé efekty a to premostením na organický život a vytvorením odtlačkov na liečenie.

Organický život v našej Galaxii
Tento organický život sme veštecky objavovali cez klasické kozmické vedomie prevádzané cez drobné ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek okolo orgánov a systémov tela. Ezoterik cez kozmické vedomie umiestené v gangliách preniká psychicky do našej slnečnej sústavy a postupne preniká aj do súhvezdí a do čiernej diery v našej Galaxii. Pri týchto prienikoch môže kontaktovať organický život v našej Galaxii. Nenašli sme žiadny organický život v našej slnečnej sústave. No našli sme niekoľko rozvíjajúcich sa organických životov v súhvezdí Barana a v súhvezdí Vlasy Bereniky. Ezoterik organický život v tejto časti kozmu kontaktuje rovno zo svojich buniek do podobných buniek organického života. Aby prienik psychiky zo súhvezdia do súhvezdia netrval niekoľko hodín, je potrebné používať na psychické kontakty čiernu dieru v strede Galaxie. Pri prepojení cez bunky svojho tela je kontakt okamžitý, ako keby vzdialenosti nehrali podstatnejšiu rolu. Tak isto je tu možnosť psychického prieniku cez magnetickú auru vyprodukovanú z neurónov miechy. Hovoríme o zvieracom magnetizme. Toto je najrýchlejší spôsob kontaktovania a prenikov aj do extrémnych vzdialeností.

Organický život v našom kozme o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov
Tento organický život sme objavili cez kozmické vedomie, ktorým sme prenikali cez vnútra vlastných buniek. Ezoterik však môže prekročiť psychicky aj systém našej Galaxie, navštíviť takto 2 000 galaxií okolo našej Galaxie, kde je už väčšia možnosť kontaktovať organický život či už cez vlastné bunky, alebo prechodom cez jednu čiernu dieru do druhej čiernej diery a potom do ďalšej čiernej diery. No ezoterik môže psychicky prenikať do galaxií aj pomocou magnetickej aury z miechy a otvorom v mieche. Ezoterik postupne navštevuje organický život v kozme o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A tu už môže kontaktovať veľké množstvo organického života. Ezoterik kontaktuje organický život jednak pre to, aby si uložil do svojich spomienok spomienky organického života, ktorému dávame názov UFO. V náboženských systémoch to môže mať názov bohovia, božské zvieratá a podobne. Veľmi dobre sa ukladajú spomienky organického života vtedy, keď sa ide cez bunky alebo magnetickú auru okolo tela a narobí sa čo najviac odtlačkov. Ezoterik si všetko zapamätá, uloží do spomienok a UFO organického života v podobe odtlačkov zlikviduje a to hlavne za pomoci UFO I. pod názvom Okno. Pre ezoterika je UFO I. Okno aj vzorom ukladania čo najväčšieho množstva kontaktov ku všetkej organickej hmote. Potom je tu UFO II. pod názvom UFO J3E, ktoré žije pri anti čiernej diere, ktorá sa správa inak ako čierne diery a nedovoľuje, aby sa vytvárali tuhé látky ako skala a podobne. Iba tekuté, plynné a energetické. Samozrejme, že to je iba veľmi zjednodušený pohľad na to, aký to tu je vlastne svet. Toto UFO naučí ezoterika prenikať psychicky do priestoru anti čiernych dier, čo je veľmi prospešné z toho dôvodu, že náš kozmos o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov obklopujú práve anti čierne diery. Pokiaľ chce ezoterik prenikať psychicky do kozmu ešte ďalej, tak toto UFO ho na takéto prieniky veľmi dobre pripraví. Potom je tu UFO I. pod názvom Hviezdica, ktorá sa dá použiť na tvorbu liečivej energie. Potom je tu UFO III. ktoré sa dá uložiť do chromozómov vlastného tela a často u dlhovekých ľudí sa toto UFO vyskytuje vo vnútri buniek. V zásade ezoterika neotravuje a stará sa o dobré fungovanie chromozómov. No ezoterik si musí dať pozor, aby v sebe nemal mnoho odtlačkov UFO a to z toho dôvodu, že by mu mohlo strnúť psychiku do oblasti života tohto organického života. Keď by ezoterik okolo seba nahromadil veľa odtlačkov UFO tak by mu tiež mohla byť strhnutá psychiky do oblasti výskytu daného organického života. A keby tento stav trval príliš dlho, tak by to mohlo mať postupne psychické a zdravotné následky. Celkovo pokiaľ má niekto v sebe UFO odtlačok, tak tento ho zvyčajne ochraňuje a môže razantne ovplyvňovať aj ľudí v blízkom okolí. Mnohonásobne sme sledovali, ako funguje živá osoba s odtlačkom organického života UFO I. Dieťa, ako dokáže osobu kontrolovať a upozorňovať na dopravnú situáciu. Špecifický je UFO odtlačok E10E, ktorý dokáže poradiť, aký odtlačok je možné dostať do tela, aby pomáhal blokovať určité neželané psychické prejavy. Napríklad sme tento odtlačok požiadali, aby u danej osoby blokoval zasahovanie ľudského ega do liečby, ktorú vedú pudy v brušnom mozgu. Prešetrovali sme aj ďalšie nasadzovanie vhodných UFO odtlačkov pre rôzne psychické stavy a značne to pomáhalo. No UFO je v zásade až na vybraté výnimky pre ľudský organizmus devastačné a osoby, ktoré majú v sebe UFO kontakt a UFO odtlačok na to doplácajú tvrdou konfrontáciou, ako budú vlastne žiť. UFO vlastne nedovoľuje žiť pozemským spôsobom a väčšinou prinúti osobu žiť ináč alebo dotyčná osoba môže mať psychické problémy. No ezoterikom to v podstate nevadí, lebo vlastne nemôžu ani nechcú žiť klasickým ľudským životom.

Organický život v kozme do priemeru 200 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov
Ide o priestor valca, v ktorom sa nachádza asi sedem takýchto kozmov. Označujeme ho ako 7 kozmov vo valci. Organický život v tomto priestore sa nám podarilo objaviť vďaka vešteckému skúmaniu devastácie bunkových štruktúr po zhodení atómových bômb v Hirošime a Nagasaki. Jedinci, ktorí boli často v epicentre výbuchu, v stotinách sekundy nadväzovali kontakty s organickým životom v 7. kozmoch o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Aj sem ezoterik preniká cez kozmické vedomie, ale pri prieniku z jedného do druhého kozmu musí vedieť prepnúť svoju psychiku na úroveň vlastných atómov v tele a prejsť psychicky cez priestor medzi dvoma kozmami plnými anti čiernych dier a potom zase prepnúť psychiku na úroveň buniek. Inak sa veľmi ťažko bude presúvať 7. kozmami vo valci. Mohol by sem eventuálne prenikať cez pozostatky vlastných embryonálnych buniek, alebo cez pozostatky embryonálnych buniek v inej osobe. Vtedy sem psychicky preniká bez problémov, ale všetko vníma ako žiariace svetlo a musí sa naučiť veštecky dekódovať, kde sa to nachádza a čo to vlastne vníma. Tak isto sa sem môže prenikať cez magnetickú auru z miechy, ale treba psychicky prenikať v určitom momente do atómov vo vlastných organických prvkoch v tele. Ezoterik preniká do týchto 7 kozmov, z ktorých je jeden vlastne náš kozmos a spoznáva aj tu prítomný organický život, ktorého tu nie je tak veľa ako v našom kozme číslo 1. vo valci. Princíp je rovnaký, nazbierať čo najviac odtlačkov, vrátiť sa naspäť, uložiť do pamäte a potom cez UFO Okno odtlačky zlikvidovať.

Mapy výskytu organického života si naštudujete: http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/?idg=32

Organický život do priemeru 2000 miliárd krát (5 biliónov krát 4000 miliárd) svetelných rokov
Do tohto priemeru prenikajú hlavne embryá, ktoré majú okolo seba magnetickú auru. Tak isto sem môžu prenikať jedinci, ktorí si dokážu aj v dospelosti vytvoriť okolo seba magnetickú auru a cez ňu premiestňovať svoju psychiku až do takýchto vzdialeností. Ezoterik si uvedomuje, že bude prenikať do extrémne vzdialených oblastí v kozme cez zvláštny zvierací magnetizmus okolo seba a bude navštevovať organický život veľmi málo známy. Tak isto je málo jedincov, ktorí majú magnetickú auru a majú určité UFO odtlačky. V tomto smere sme previedli veštecký výskum embryí a detských plodov, ktoré mali magnetickú auru počas ich vývoja. Išlo v tomto prípade asi o 30 veštecky preverených prípadov, ktoré už nežijú a veštecký výkon čerpal z informácií vo svete mŕtvych spomienok a magnetických záznamov o živote ľudí. Jednoznačne v týchto prípadoch matky odmietali dieťa a psychicky ho vytláčali mimo svoje telo. Psychika dieťaťa, pokiaľ malo magnetickú auru, prenikala mimoriadne hlboko do kozmu a hľadala si niečo ako náhradnú matku neuvedomujúc si, že sa kontaktuje s organickým životom v kozme a to pekne ďaleko. Vždy v zásade našlo taký organický život, ktorý sa chcel o embryo starať a nie ničiť ho. Prevzali sme zasvätením tieto spomienky, na cvičeniach sme do nich prenikali a robili sme si jasno o ďalšom organickom živote v kozme. Pre nás sú zaujímavé prípady matiek, ktoré odmietali psychicky dieťa, toto dieťa malo magnetickú auru a matka mu spestrovala život údermi päsťou do brucha. Čo je z pohľadu ľudskosti a práva na život nemorálne a neetické. No psychika takéhoto dieťaťa často strácala spojenie s organickým životom v kozme a musela znovu hľadať náhradnú matku, čo poskytuje omnoho viacej kontaktov ako embryo bez úderov. Z morálneho hľadiska si takéto matky nezaslúžia právo volať sa matky. No aj takýto môže byť život. A vlastne ezoterici sú často obeťou takýchto matiek, často boli neželaní, chorí a odmietaní. Medzi skúmanými prípadmi boli aj matky, ktoré psychiku embrya dokázali cez magnetickú auru prenasledovať aj von z tela a vtedy embryo dokázalo ešte čosi viac a preniknúť do dvoch paralelných svetov, ktoré nie sme schopní vnímať. Teda bežne dospelá osoba vníma tento kozmos, ale embryo s magnetickou aurou dokáže prenikať do paralelného kozmu a tu nachádzať organický život nie vo valcoch, ale v guľovitých kotúčoch. Toto je paralelný svet číslo 1. Potom je tu paralelný svet číslo 2 a tu je organický život okolo úzkych pásikov. Teda je tu jeden kozmos a to guľovité kozmy vo valcoch. Potom je tu paralelný kozmos guľovité útvary vo veľkej guli. Potom je tu paralelný kozmos číslo 2, kde sú guľovité kozmy okolo podlhovastého objektu.

Mapy výskytu organického života v týchto oblastiach si naštudujete: http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/?idg=37

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.