Venujeme sa prieniku ľudskej psychiky na úroveň častíc. Možno to znie čudne a až neskutočne, ale ľudská myseľ dokáže prenikať bioenergeticky a biomagneticky do oblastí častíc. V ezoterike sme začali systematicky prenikať do svojho vnútra tak pred 15. rokmi.

Stačí sa iba vhodne koncentrovať a postupne psychicky prenikať k svojim orgánom v tele. Predstavíte si ich, vyviniete v nervstve danej oblasti tlak a do danej oblasti psychicky preniknete. Najprv sa preniká k jednotlivým častiam tela. Treba si dávať pozor, aby ste neprenikali iba do svojich predstáv o jednotlivých oblastiach tela. Ezoterik netúži prenikať do svojich predstáv o častiach tela, ale do skutočnej fyzickej oblasti tela. A tak si na to treba dávať pozor.

Ezoterik postupom rokov preniká koncentráciou do jednotlivých častí tela. Keď zvládne túto koncentráciu, postupuje ďalej. Upraví si svoje techniky koncentrácie a začína prenikať na povrch orgánov a systémov tela ako sú nervový systém, lymfatický systém, krvné riečište. Ezoterik si uvedomuje, že koncentrácia na povrch orgánov je iná ako koncentrácia na časti tela ako sú hlava, hruď, brucho, nohy a ruky. Každý druh prieniku vyžaduje iný druh koncentrácie a zmenu techniky koncentrácie.

Ezoterik pokračuje v systéme koncentrácie do vnútra orgánov. V zásade je možné každý orgán podeliť na menšie časti. Napríklad veľký mozog má 10 – 12 častí. Treba si to pozrieť v anatomickom atlase. Mozoček má 20 častí. Stredný mozog má 32 častí. Miecha má 32 – 34 častí. Horšie je delenie brušného mozgu v hrubých a tenkých črevách. Treba to deliť na samostatné drobné ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky. V tele sú ešte väčšie ganglie v hlave, za žalúdkom a za mechúrom. Po tele je obrovské množstvo drobných ganglií pri každej skupine buniek. A sem sa musí ezoterik naučiť koncentrovať. Problematická je koncentrácia do skupiny buniek hormonálnych žliaz ako je hypofýza, epifýza, amigdala, štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličková žľaza, vaječníky alebo semenníky.

Ezoterik, ako postupuje do svojho tela a svojej psychiky, sa musí naučiť koncentrovať na menšie a menšie objekty. A tu nastupuje základný problém, pretože na to ezoterik nie je naučený. A preto musí svoje neuróny preškoliť a naučiť ich koncentrovať sa na menšie objekty ako sú skupiny buniek. Tak, ako sa naučil písať a čítať, musí sa trvalým výcvikom naučiť koncentrovať na extrémne malé objekty. Cez koncentráciu do častí tela, do častí orgánov, na skupiny buniek sa potrebuje naučiť koncentrovať na jednu bunku. V tomto momente mu už nepomôžu časti veľkého mozgu ako je spánkový mozog, zrakový mozog a hlavne temenný mozog. Ezoterik sa musí najprv naučiť koncentrovať do mozočku a jeho jednotlivých častí. Je potrebné si aj anatomicky naštudovať, kde sa mozoček a jeho jednotlivé časti nachádzajú. Doteraz ezoterik prenikal do svojho tela z veľkého mozgu. Pokiaľ chce ezoterik prenikať do svojich buniek a orgánikov v bunkách, musí si túto schopnosť cvičiť v mozočku. Pomocov výcviku neurónov mozočku ezoterik prenikne do orgánikov v bunke, do jadier, do chromozómov, do génových retiazok aj do génov, ale ďalej to už výcvik v mozočku nezvládne.

Objekty, do ktorých sa chce ezoterik koncentrovať, sa extrémne zmenšili a už sa jedná o stotinky milimetra. A koncentrácia z mozočku už nemá ďalší potenciál. Je potrebné preniknúť do bielkovín poskladaných z aminokyselín. A na takúto koncentráciu potrebuje odtrénovať napríklad rané štádium klinickej smrti. Tento výcvik pozmení štruktúru neurónov veľkého mozgu a dovolí potom psychicky cez koncentráciu prenikať do bielkovín a aminokyselín. Niektorí jedinci môžu mať patologický systém bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov, tvoriť systém dvojníka a psychicky prenikať všade.

Pozor si treba dávať pri technikách, ktoré prenikajú do vnútorného sveta na základe chemických procesov, ktoré začínajú v ústnej dutine alebo v chémii v mozgu. Dokonca je možné ísť aj narkomanskou cestou a prenikať do vnútra tela hlava-nehlava, ale to je v konečnom dôsledku celková devastácia. A tak ezoterik, ktorý chce dlhodobo meditovať, ide cestou koncentrácie do svojich neurónov v 6. oblastiach tela. Ezoterik trpezlivo trénuje svoje neuróny a trvalým nácvikom si vytvára trvácu schopnosť psychicky prenikať do bielkovín a aminokyselín svojho tela.

Ezoterik môže úspešne prenikať do svojho tela aj cez systém premostenia svojej psychiky na organický život v kozme. Túto techniku voláme UFO technika. Ide o premostenie buniek ezoterika na organickú hmotu v kozme. Najbližší organický život je v súhvezdí Barana a vyspelejší v súhvezdí Vlasy Bereniky. Ďalší život sa nachádza aj v 2 000 galaxiách okolo našej Galaxie. Takýchto jedincov, ktorí majú takéto psychické schopnosti, alebo dalo by sa povedať patológie, je mimoriadne málo.

No v zásade je najrozumnejšie pekne krásne dlhodobo školiť svoje neuróny a vytvárať si na prienik do vnútorného sveta neurónové prepojenia. Takýto postup je mimoriadne bezpečný a trváci. Aby ezoterik prenikol do prvkov, aminokyselín a potom do atómov a častíc, potrebuje vycvičiť svoje neuróny na systém dvojníkov. Teda skopírovať patologické stavy osôb, ktoré majú hlavne nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov. A takýto výcvik trvá aspoň 3 roky každodenných meditácií. Potom je ezoterik cez systém dvojníka schopný preniknúť až do sveta častíc.

Ezoterik by sa mal usilovať preniknúť aj do svojich neurónov a do svojich spomienok. Na takýto úspešný prienik potrebuje mať odcvičený systém dvojníkov a k tomu mimoriadny záujme o technológie, techniku, umelú inteligenciu, inteligentné systémy, hardwer a softwer. Až po spojení výcviku systému dvojníka a systému prieniku ezoterikovej psychiky do vnútra strojov a zariadení je schopný preniknúť psychicky do svojho vlastného informačného systému. Teda ezoterik školil svoje neuróny systémom dvojníka a svoje neuróny má školené systémom jedincov, ktorých psychika prirodzene preniká do techniky. Až takýmto výcvikom je ezoterik schopný preniknúť všade do svojho tela.

Je tu ešte ďalší špeciálny výcvik a to je psychický prienik mimo vlastné telo. A to sú špecifické a mimoriadne techniky, ktoré je múdre odcvičiť v neurónoch a nie dosahovať ich nebezpečne cez chémiu vlastného tela alebo narkotické látky. V tomto príspevku sa nebudeme zaoberať ďalšími technikami psychického prieniku mimo vlastné telo a to do okolitého kozmu. Psychický prienik mimo telo ezoterika je sama kapitola o sebe.

Tu zverejnené videá vám môžu pomôcť vizualizovať si hlavný cieľ na duchovnej ceste a to je jednoznačne prienik do sveta častíc. Teda niečo ako programovanie budúceho snaženia. Je dôležité, aby sa ezoterik neustále programoval a vizualizoval svoj cieľ. Ďalej pozeranie videí o technických zariadeniach ako je tokamak pomôžu pochopiť, aký má vzťah silné magnetické pole supramagnetov na správanie častíc. Ezoterik, ktorý už dôsledne buduje vo svojich neurónoch prienik do častíc, využije videá Tokamaku na samotný psychický prienik do sveta častíc.

Niektoré videá už nemusia byť po čase funkčné a treba si vyhľadať nové videá, ktoré mohli časom pribudnúť:http://www.youtube.com/watch?v=PEYqO3PA1Rk&feature=rela…
http://video.google.com/videoplay?docid=870791875480212418#
http://www.youtube.com/watch?v=uNIWah0Y8v8&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=KHy-4X6SJeg

http://www.youtube.com/watch?v=G1jtWR_tcX4&feature=rela…


http://www.youtube.com/watch?v=EG4lNyzkmQo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qxLJDnY62Wg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3raplC6xFZE&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=7k_0Hwn7yac&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eXRSHkO05bk&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=32uEvwxNJvE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=1zlc_pUMKJI
Pridaj komentár