Venujeme sa mimoriadne miniatúrnemu svetu a to je svet vo vnútri prvkov, ktoré sú zložené z atómov, v nich sa nachádzajú elektróny, protóny, pozitróny a neutróny. A toto jadro atómu sa skladá z častíc ako sú kvarky, antičastice, Mióny, Neutrína, Baryóny, Bozóny, Femióny, Hadróny, Kaóny, Leptóny, Mezóny, Pióny, Solitóny, Tachyóny a iné. V ezoterike ich poznáme pod pracovnými názvami lieviky, mačacie labky, hadíky, iskričky, kocky, biele kvapky, čierne kvapky, perličky. Je to v zásade to isté ako v časticovej fyzike. Ezoterika pozná aj najmenšiu možnú časticu s najmenším možným desatinným číslom, obrovským priestorom, extrémnou rýchlosťou, ktorá jej dovoľuje byť naraz na biliónoch miest. Tento druh častíc sa vyskytuje tam, kde nie sú planéty, súhvezdia a galaxie. Hovoríme o čiernej hmote, ktorá zapĺňa priestor kozmu. Môžeme povedať, že sa vyskytuje tam, kde je extrémny vákuový priestor. Výskyt atómov a klasických častíc je skoro nulový. Nerobte si z toho nič, keď tomu zrovna nebudete rozumieť.

Ezoterik sa zaoberá nanotechnológiami preto, aby psychicky prenikol do prvkov, atómov a častíc, robí tak cez svoje cvičené neuróny. Ezoterik pochopí, že vo svete prvkov, atómov a častíc môže fungovať ľudská psychika, ktorá je na takéto fungovanie nacvičená. Ezoterik dokáže silou vôle a psychického prieniku organizovať do určitej miery to, čo sa deje vo vnútri atómov a častíc. Skorej tu ide o pôsobenie na úrovni myšlienok ako objektov, ktoré by boli schopné spraviť niečo iné ako prijať informácie a určitým spôsobom ich organizovať.

Aby ezoterik pochopil, čo jeho myseľ dokáže v atómoch a časticiach, tak psychicky preniká a to hlavne do procesorov, kde pochopí, čo sa dá všetko robiť s atómami a časticami v prvkoch. Ezoterika zaujíma všetka technika, ktorá funguje na princípoch atómových a časticových technológií. A tak isto ezoterika zaujímajú špeciálne atómové štruktúry sveta mŕtvych (viď http://www.meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/) a tak isto ezoterika zaujíma svet dvojníkov, čo sú operácie organickej hmoty v rovine častíc.

A tak je nevyhnutné, aby sa ezoterik na duchovnej ceste psychického prieniku do častíc poriadne vzdelával v technologickom odbore ako je nanotechnológia a nanosvet. A tu máte k dispozícii materiál na štúdium:

NANOTECHNOLÓGIA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nanotechnol%C3%B3gia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology
Uhlík ako základ nanotechnológií. Nanotechnológia je schopná z jedného originálu tvoriť množstvo kópií automaticky. Dá sa použiť aj výraz nanostroj.
DNK a RNK v živom organizme pracuje na podobnom princípe.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
Tvorca nanotechnológie Eric Drexler
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eric_Drexler
Nanotechnologický ústav
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Molekulárna nanotechnológia- molekulárne stroje
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Micromanufactoring
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfabrication
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanomedicine
Phased –array
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Utility fog – zbierka nanorobotov
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Molecular asembler
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Anatomic force microscopy
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanorobots
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanorobotics
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Smart materials
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_material
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanofactories
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_assembler
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Diamondoid – nanotechnológia umelých diamantov
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Nanometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanometre
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Microfinishing
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfabrication
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Micromechatronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Seiko_Instruments
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Laserová technológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Microdevice
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Overclocking
http://en.wikipedia.org/wiki/Overclocking
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Mechanosysnthesis
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Microlithography
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithography
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Photorezistor
http://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor
Kadmium sulfidu ako fotorezistentná látka
http://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_sulfide
Optoelektronika
http://en.wikipedia.org/wiki/Optoelectronic
Polovodičové materiály
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
Iné polovodičové materiály
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_materials
Arzenit gália dovoľuje ako polovodičovi 6 rýchlejší pohyb elektrónov
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_arsenide
Overclocking – pretaktovanie – hodiny v počítači
http://en.wikipedia.org/wiki/Overclocking
Mikrofabrikacation
http://en.wikipedia.org/wiki/Microfabrication
Wafery (elektronics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wafer_%28electronics%29
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Crystaline silicon – wafery – má špeciálnu kryštalickú mriežku
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_crystal
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Solar cell wafery – špeciálne vlastnosti reagovať na svetlo
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Etching- leptanie wafer – vrstvy – výroba jadra procesoru
http://en.wikipedia.org/wiki/Etching_%28microfabrication%29
http://translate.google.sk/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wikip…|cs&tbb=1&ie=UTF-8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.