Magické zasvätenie. Hypnotické zasvätenie. Historickí zasväcovatelia, ktorí už nežijú. Zasväcovatelia dnešnej doby, ktorí žijú. Zasvätenie z objektov, ktorých sa dotýkali a po ktorých chodili. Zasvätenie z magmatických polí zeme. Zasvätenie od živých zasväcovateľov a ich kostí. Živí aj mŕtvi zasväcovatelia, ktorí majú alebo mali v sebe siamské dvojča alebo jeho pozostatky. Tento zápis má aj fotografickú podobu, vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Zasväcoval Saša Pueblo. Nešlo o hypnotické zasvätenie, ale o magické zasvätenie. Zasvätenie do 6. neurónových oblastí. Celkovo sa do aury okolo zasväcovanej osoby dostalo 10 000 objektov v podobe rôznych znakov.

Pokračujeme v nekonečnom slede zasväcovaní. Tentokrát to bolo zasvätenie do znakov siamských historických zasväcovateľov, ktorí už nie sú medzi nami a zostali po nich iba kostné pozostatky. Vybrali sme takých, ktorí mali v tele alebo na tele siamské dvojča, prípadne jeho časti ako mozog, miechu a podobne. Zároveň títo už nežijúci historickí zasväcovatelia viedli určitú nútenú komunikáciu cez kreslenie rôznych znakov so siamským dvojčaťom v sebe.

Saša Pueblo sa špeciálnou technikou fantómových bolestí, ktorú opisujeme v Plazmatickej škole, dostal do vešteckého stavu a napojil sa na kostné pozostatky dotyčného zasväcovateľa. Z kostných pozostatkov vybral nie celý záznam, ale iba 90 percent. Zároveň ho pritiahol do aury okolo seba. Možno vás bude zaujímať, ako sa záznam v kostiach vytvoril. Ten sa vytvoril počas života dotyčného, pokiaľ nechodil do raných štádií klinickej smrti a vyosoval sa von z tela. Teda tento zápis, čo sme žili, je vytvorený v kostiach každého z nás. A tak isto sa zachováva aj v kostiach historických zasväcovateľov. K dispozícii bolo 55 historických zasväcovateľov.

Saša Pueblo magickými pohybmi uviedol zasväcovanú osobu do vhodného magického stavu, ktorý je typický pre prírodného človeka. Pre dnešného človeka je viac typické hypnotické myslenie založené na logike a poznaní. Magickému mysleniu a magickým rituálom už nerozumie.

Teda zasväcovaná osoba bola uvedená do magického stavu a to pričinením Sašu Puebla, ale aj tým, že zasväcované osoby sa snažili obkresľovať znaky siamských zasväcovateľov magickým spôsobom. Usilovali sa nehypnotizovať a tiež to nekresliť ako písmená a číslice v škole. Teda spojila sa magická aktivita zasväcovateľa a zasväcovaných osôb. Potom Saša Pueblo vložil do aury zasväcovanej osoby znak od historického zasväcovateľa, ktorý už nežije, ale zostali po ňom kostné pozostatky. A vložil ho do všetkých 6. neurónových oblastí a to do šedej kôry veľkého mozgu, šedej kôry stredného mozgu, miechy, brušného mozgu a šedej kôry ganglií okolo orgánov tela. Teda priamo do aury okolo jednotlivých neurónových oblastí.

Potom sa napojil magickými technikami na objekty, ktorých sa dotýkal historický zasväcovateľ počas života. V objektoch je uložený záznam, čo sa s dotyčným objektom dialo a kto sa ho dotýkal. Tento záznam sa stiahol tak isto do aury zasväcovanej osoby. Teda do 6. neurónových oblastí. To je už 12 objektov.

Potom sa Saša Pueblo napojil na magmatické polia v oblasti, kde historický zasväcovateľ žil a z magmatického záznamu magickými technikami stiahol informácie o historickom zasväcovateľovi a tiež to uložil do aury zasväcovanej osoby. Teda to už mala zasväcovaná osoba v aure 18 objektov v geometrických tvaroch a ich kombinácií.

Potom sa Saša Pueblo napojil na ďalších podobných zasväcovateľov z histórie ľudstva a zopakoval všetky druhy zasvätení z kostí, z objektov a z magmy. K 18 objektom pribudlo ďalších asi 100 objektov.

Potom sa Saša Pueblo prvýkrát napojil aj na ľudí, ktorí žijú v dnešnej dobe a majú znakovú komunikáciu so siamským dvojčaťom, ktoré žije ako súčasť ich tela. Saša Pueblo to robil pomocou prepojenia stredného mozgu a mozočku. K tomu pridal schizofrenickú sugeráciu, že nemá ego a spojil sa so živou osobou. Odkopíroval z nej vhodné znaky, ktoré vybral z pamäte dotyčnej osoby, priamo z aury a z kostného záznamu, z objektov, ktorých sa živá osoba dotýka, z magmatických polí. Všetko presunul zasväcovanej osobe do 6. neurónových oblastí. Potom sa napojil cez mozoček na ďalších aspoň 5 živých zasväcovateľov a ich objekty prekopíroval do aury zasvätenej osoby. Toto zasvätenie sa už podobalo na klasické zasvätenie napríklad Reiki, kde zasväcovateľ odovzdá zasväcovanej osobe to, čo dostal od iného zasväcovateľa.

Celkovo počas celého zasvätenia previedol Saša Pueblo na zasvätenú osobu približne do 10 000 objektov.

Treba sa naučiť v teórii zasväcovacích techník, že tu máme vlastne zatiaľ dva druhy zasvätení. Jedno zasvätenie je magické a ide o odkopírovanie objektov historických zasväcovateľov, ktorí vďaka poškodenému nervstvu vytvárali v aure objekty a znaky. Tie sa zachovali v kostnom zázname.

Na druhej strane je tu hypnotické zasvätenie, ktoré stojí na pozíciách stavov enormného stíšenia a vhupnutia do stavov blízkych skutočnej klinickej smrti. Tu ide o to, aby sa do mysle meditujúcej osoby vložil mimozmyslovo určitý záznam informácií, ale aj jedinečných schopností.

Ďalej sa vyjasnilo, aj odkiaľ možno prebrať potrebné informácie a schopnosti. Sú to kostné pozostatky historických zasväcovateľov, potom sú to objekty, ktorých sa dotýkali. Potom je to magmatický záznam v magmatických poliach zeme. Potom sú to živí ľudia. U živých ľudí prichádzajú do úvahy skopírovať z neurónov, to je ľudská pamäť. Potom to môžu byť kosti živej osoby, ďalej 7 vrstiev v tele živej osoby. Tak isto živá osoba sa niečoho dotýka a je tu tiež magmatický záznam.

Je tu ešte nejasná oblasť a to je svet vecí a objektov, ktoré boli totálne zničené spálením alebo rozdrvením na prach a podobne. Hovoríme o neznámom svete toho, čo bolo zničené. Teda akýsi svet prázdnoty. Budeme ho skúmať.

Pridaj komentár