Opakovanie zasvätení do roviny ganglií v ľudskom tele. Opakovanie ochranného zasvätenia do všetkých 6 neurónových oblastí. Kontrola predchádzajúceho prevedenia zasvätenia do ganglií. Kontrola zasvätenia do ochranných objektov. Zároveň nácvik tvorenia talizmanov. Kresba ako jeden z najjednoduchších magických postupov. Kresba na talizman.

Ako sa už stalo zvykom po sérii zasvätení nasleduje opakovanie zasvätení. Ich úlohou je, aby sme skontrolovali, či boli predchádzajúce zasvätenia kvalitne realizované a prípadne zasvätenia posilnili. Ďalšom úlohou opakovania zasvätenia je aj možnosť doplniť si niektoré zasvätenie, pokiaľ sa dotyčná osoba nemohla niektorého zasvätenia zúčastniť a skontrolovať splynutie objektov zasvätenia s dotyčnou osobou.

Na začiatok sme si previedli kontrolu a opakované zasvätenie do ochranných objektov. Ochranné objekty sme umiestňovali do všetkých neurónových oblastí. Teda veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií. A tak isto aj do vedomia kozmonautov, kde sú všetky oblasti neurónov zmontované do jedného celku. Zmyslom ochranných objektov je chrániť vnútorný svet zasvätenej osoby pred inými objektmi, ale aj vlastnými objektmi. Objekty ochrany sa riadia vašimi pokynmi, ktoré vydávate v ľudskej reči a magické objekty ich pretlmočia ochranným objektom. Ochranné objekty nemusia slúžiť iba na ochranu, ale aj na likvidáciu nežiaducich vplyvov do vnútorného sveta zasvätenej osoby. V ochranných objektoch od historických zasväcovateľov sú uložené aj ich osobné skúsenosti a pokiaľ zasvätená osoba chce, tak tieto praktické skúsenosti prejdú do vedomia a mysle zasvätenej osoby. Zasvätený ezoterik sa potom v otázkach čistenia a ochrany chová mimoriadne pragmaticky. Množstvo a počet ochranných objektov zasahuje celú škálu duchovného priestoru ezoterika. Môžeme začať spomienkami, snami, astrálnymi oblasťami vo všetkých neurónoch ľudského tela, v aure a celkovo v duchovných sférach.

Pri opakovaní a dolaďovaní zasvätenia ochrannými objektmi sme použili techniku nácviku a komunikácie na základe talizmanu a čo najjednoduchšej magickej kresby alebo magického piktogramu.

Keď robíme zasvätenie klasicky, tak používame k tomu množstvo rôznych objektov ako sú paličky, kamienky, papier, mušle, špajdle, kosti a iné objekty a predmety. Pri opakovaní zasvätení používame iba fixky a papier. Teda magický rituál sa zjednodušil iba na určitú kresbu. Tak isto ako pri zasvätení klasickom mám zosaté informačné pole historického zasväcovateľa a zasvätenie robím cez spomienku na určitý zasväcovací znak. Tento zmontujem zo spomienok alebo ho vytvorím vo svojej fantázii. Pri vešteckom a magickom zasvätení zasväcovací talizman vytvorím zo spomienok. Pri zasväcovaní do energetických a liečivých objektov vytvorím zasväcovací znak vo fantázii, a to preto, aby mal silný energetický náboj.

Zasväcované osoby dostávajú zase kreslené znaky na spoluprácu s objektmi, ktoré dostali počas zasvätenia. Nakreslia ich a začnú komunikáciu. Potom je každý požiadaný, aby si komunikačný znak individualizoval. Ide o to, že nechceme používať spoločné znaky, ale každý si vytvára svoje jedinečné znaky neznáme pre druhé osoby. Každý kreslil osobne piktogramy, ktoré si môže vyryhovať na určitý predmet a používať ako talizman. To je ale vec individuálna pre každú zasvätenú osobu.

Potom sme pokračovali v znovu zasvätení do všetkých objektov do úrovne ganglií. Treba pripomenúť, že zasväcovania sme podelili do 6 neurónových oblastí a tak aj vyberáme historických zasväcovateľov. Dotyčný zasväcovateľ počas svojho života operoval psychicky práve z tejto oblasti neurónov. Toto delenie je súčasťou pripravovanej učebnice ezoteriky, kde celú ezoteriku delíme podľa neurónových oblastí ľudského tela.

Prítomní boli poučovaní, aby sa naučili využívať ochranné objekty, aby mali silné emócie k ochrane svojej aury a neustále prečisťovali svoju auru od nežiaducich vplyvov. Tiež aby sa chránili pred neželanými a deštruktívnymi vplyvmi už pred aurickým obalom. Prevencia je prevencia. Celkovo v komunikácii s ochrannými objektmi sú vítané emócie nenávisti idúce až za hrob. Samozrejme, všetko s rozumom.

Z anatomického hľadiska hľadajte ganglie pri každom orgáne a časti ľudského tela. Dve veľké ganglie sú v strede hlavy za dutinami, v ktorých sa tvorí mozgovomiešny mok. Pre bežné použitie stačí v temennom mozgu. Potom sú dve ganglie za žalúdočným vakom a dve veľké ganglie za mechúrom. Veľkosť asi ako necht palca. Odtiaľto sa rozbieha cez nervstvo komunikácia ku gangliám pri jednotlivých orgánoch tela. Tu sú ganglie veľkosti špendlíkovej hlavičky. Ešte stále obsahujú dostatočné množstvo neurónov, aby mohli aktívne reagovať a mať vedomé reakcie. Okolo každej ganglie sa tvorí aurický obal veľkosti energetickej futbalovej lopty. Táto lopta sa skorej podobá mydlovej bubline. Pokiaľ sa aktivizujú rovnako všetky ganglie, tak vzniká jedna aura v podobe bubliny okolo celého tela.

Opakované zasvätenie bolo v oblasti vešteckých objektov do aurického obalu a to 8 rôznych objektov. Doteraz sme nezistili, že by sa tieto objekty nedokázali zniesť a nejako si vadili. Naopak, objavili sme snahu spolupracovať a spájať sily do účinného celku. To, čo bolo negatívne voči týmto objektom, bola často osoba zasväcovateľa, ktorá svojou zvedavosťou, neistotou a necitlivosťou marila činnosť týchto objektov. Opakovanie sa dotýkalo 8. objektov vešteckých, 4. objektov liečiteľských, 4. objektov schopných pracovať s energiami živých zdrojov ako je človek, zviera a rastlina. Potom to bolo 12 objektov magických, ktoré sprostredkovávajú komunikáciu medzi ľudskou mysľou, aurickým obalom a tým, čo sa v aurickom obale nachádza. Potom to boli 4 objekty pracujúce s magnetickými silami a 4 objekty pracujúce s magmatickými silami zeme.

Ako zasväcovateľ som kontroloval alebo znovu zasväcoval do objektov vhodných do tejto roviny neurónov v gangliách. Pri zasvätení som používal hlavne predstavu určitých znakov. Tak isto prítomné osoby kreslili dohodnuté všeobecné komunikačné kresby. Hovoríme magické piktogramy alebo znaky na talizmanoch. Každý sa usiloval vytvoriť si vlastné znaky zo znaku všeobecného. Dôvod je jednoduchý, každý bude používať svoj identický znak a druhá osoba nebude mať možnosť manipulovať s objektmi zasvätenia u dotyčnej osoby.

Počas zasvätenia som kontroloval, či dotyční aktivizovali všetky ganglie v tele a použili správne znaky, ktoré aktivizujú všetky ganglie. Potom som kontroloval, či magmatická energia nateká iba zdola cez chodidlá a nie cez vrch hlavy. Tak isto som kontroloval skutočnosť, či sa okolo zasväcovaných osôb vytvoril ucelený aurický obal v podobe veľkej energetickej bubliny.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZAVÄTENÍ – OPAKOVANIE ZASVÄTENIA GANGLIE.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.