Aura. Miecha a koncentrácia do miechy. Prírodné vedomie. Spomienky na divokú prírodu. Aurická ezoterika. Objekty v aurickej ezoterike. Magické objekty. Liečiteľské objekty. Veštecké objekty. Energetické objekty. Mytológia v aure. Učitelia a sprievodcovia do hĺbok aury. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú podobu a MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku aurickej ezoteriky. Ide vlastne o oblasť okolo fyzického tela, od povrchu tela až 1 meter. V tomto priestore sa nachádzajú molekuly vzduchu, prachové častice, ako aj fotóny svetla. Tak isto sem patrí bioenergia, ktorá sa produkuje v ľudskom tele, magmatická energia zosatá z magmatického jadra zeme, prípadne ju tvorí zosatá energia z iných živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá a rastliny.

Na to, aby ste sa dostali do tohto aurického stavu je potrebné, aby ste sa intenzívne skoncentrovali do miechy v chrbtici. Miechu v chrbtici si predstavujete ako dlhú metrovú ceruzku s tuhou uprostred. Zároveň si aktívne spomínate na dovolenky a prírodu. Pritom dôsledne potláčate spomienky na civilizáciu. Pokiaľ sa v tomto vedomí miechy udržíte, tak prirodzene máte okolo seba aurický obal.

Tento stav je tiež najvyhovujúcejší pre samotné zasvätenie. Je dobré, pokiaľ sú zasväcované osoby vyzbrojené schopnosťami vnímať pochody v aurickom obale.

Pomocou zasvätenia sa na zasväcovanú osobu prenášajú určité schopnosti osôb, ktoré boli súčasťou zasvätenia. Ako zasväcovateľ si zosajem informačné pole osoby zasväcovateľa z ľudskej histórie. Vlastne slúžim ako médium a zdroj bioenergie, aby tieto spomienky na život osôb, ktoré zasväcovali, ožil a bol prenesený na dotyčnú zasväcovanú osobu.

Je výhodou, že v aure sa objavia špeciálne druhy objektov, ktoré majú na starosti tlmočenie magickej reči a magických rituálov, aby všetko fungovalo. V dnešnej dobe je mimoriadne ťažko zvládnuť magickú ritualistiku komunikácie v aure. Preto sa do aury od zasväcovateľov z ľudskej histórie odkopírujú tieto objekty a zostanú vložené v aurickom obale zasvätenej osoby, ktorá je vo vedomí šamana. Teda má koncentráciou aktívne otvorenú miechu.

V aure sa nachádzajú aj ďalšie objekty, ktoré si môžete predstavovať ako slivkové knedle alebo buchty. Kto je veštecky dobre vybavený, tak ich dokáže vnímať okamžite. Sú vytvorené z bioenergií a v nich je zabudovaný určitý prvok vykonania určitej práce. V tomto prípade dotyčnú osobu uviesť do stavu vešteckého alebo liečiteľského.

Dôležité je aj množstvo objektov, ktoré sa tu nachádzajú. Teda sú tu objekty, ktoré vykonávajú a zodpovedajú za rituálno magickú komunikáciu s aurou. Potom sú tu objekty, ktoré sú schopné vykonať veštecké a liečiteľské výkony. Tak isto sa tu nachádzajú objekty zodpovedajúce za oblasť energií. Tiež rozhoduje, čím sú nabité a aká je ich hustota. To vlastne bolo predmetom opakovaného zasvätenia, ale už s vyššou úrovňou množstva rôznych aurických objektov, ktoré vznikli odkopírovaním týchto objektov od historických zasväcovateľov.

Na presvätení sa zúčastnili aj nezasvätené osoby, ktoré prišli neohlásene a trochu skomplikovali priebeh zasvätenia. Musel som ich zasvätiť ako zvyčajne pri klasickom zasvätení. Keď dostali základ, tak už nebol problém im do aurického obalu vkladať vhodné šamanské objekty všetkého druhu.

Tak isto sme znovu zvyšovali silu ducha aury. Vytvárali sme troch duchov a to ducha pre magickú komunikáciu, ducha pre liečiteľstvo a ducha pre veštectvo. Tentoraz sme ho posilňovali zo všetkých zasväcovateľov v tejto oblasti. Pri predchádzajúcich zasväteniach sme spravili odtlačok a kópiu iba ducha dotyčného šamana zasväcovateľa do tejto línie vedomia. Teraz sme v aure spojili magicky do kopy množstvo takýchto duchovných vodcov historických zasväcovateľov. Význam takýchto duchov je, aby vás sprevádzali do aurickej ezoteriky. Jednoducho na vaše požiadanie vás magicky učia a posilňujú schopnosti, čo je výborná forma učenia.

Výhodou aurickej ezoteriky je rýchly postup v nadobúdaní mimoriadnych schopností bez toho, aby ste celé roky na tom museli doslova drieť ako kone. A skutočne by ste potrebovali aspoň 5 životov, aby ste všetko stihli.

Všeobecné presvätenie sa realizovalo za aktívneho kreslenia magický rituálov. Všetko išlo ako som predpokladal a cez presvätenie sme zhustili množstvo všetkých objektov v aurickom obale. Účastníci sa cítili ako zasypaní zemiakmi cez okienko pivnice. Nejde o nič iné ako o to, aby sa získali ešte dynamickejšie sily v tejto rovine ezoteriky, kde sa spája vedomie šamana a aurické vedomie.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – OPAKOVANIE ZASVÄTENÍ OP1B.

Pridaj komentár