Opakovanie zasvätení do aury, tentoraz úroveň miechy v chrbtici. Účastníci sa aktívne skoncentrujú do miechy v chrbtici. Nahodia si spomienky na prírodu a dovolenky v prírode. Zároveň zablokujú spomienky na civilizáciu. Jednoducho im nedovolia, aby sa aktivizovali. Vytvoria si okolo svojho fyzického tela silný aurický obal plný vlastných energií. Pomôžu si aj sugeráciou uverenia, že sa ich telo zväčšilo o pol metra okolo celého fyzického tela. Do tohto stavu ich uvedie aj zasväcovateľ.

Opakovanie zasvätení sme realizovali pre objekty vešteckých výkonov. Veštec, ktorý má upravené zmysly, dokáže v aurickom obale vnímať veštecké objekty. Najčastejšie má predstavu mydlových bublín, ktoré aktívne odsávajú bioenergiu z aury. Zasvätená osoba si vo vnútri seba želá niečo alebo niekoho veštecky ošetriť. Tento pocit vytrvalo drží a čaká, kým mu veštecké objekty v aure nesprostredkujú predstavy o dotyčnej osobe. Zasvätená osoba nikdy nezasahuje do aktivity vešteckých objektov zo zasvätenia. Zbytočne by sa narúšala ich činnosť. Je vhodné absolvovať klasický veštecký výkon, ktorý je zameraný práve na vnímanie objektov v aure.

Skontrolovali sme aj zasvätenie do kmitajúceho veštectva. Ide o určitý druh veštectva založeného na rozumových schopnostiach. Je prísne a kruté ako chirurgický nôž. Nie je moc v obľube pre ostrosť a jasnosť vnímania iných osôb. Predsa len treba zložiť ružové okuliare o ľuďoch, čo môže niekedy znamenať pekný šok.

Znovuzasvätenie s kontrolou sme realizovali aj na objekty magické. O magických objektoch už viete, že sprostredkovávajú kontakt na ostatné objekty v aure. Sú to akísi tlmočníci a vo vnútri zasvätenej osoby prevádzajú rituálnu mágiu. Treba si uvedomiť, že s aurou sa komunikuje inak ako s iným človekom. Magické objekty premenia ľudskú reč na magickú a prenesú do aury ľudské pokyny už v upravenej podobe. Od magických objektov v aure sa môžete aj učiť, ako robiť správnu magickú reč. Môžu sa stať dobrými učiteľmi. Pravdaže ku komunikácii treba mať veštecké schopnosti. Celkovo nemožno robiť a vnímať duchovnú cestu bez vešteckých schopností. Pokiaľ zasvätená osoba spraví dobrý fyzický rituál s pomocou magických objektov, tak zasvätenie alebo prezasvätenie je okamžité. Správne realizovaný magický rituál umožňuje aj dynamizovanie objektov v aure.

Nasledovala kontrola a znovuzasvätenie do energetických a liečiteľských objektov. Osoby na zasvätení robili pred sebou ritualistiku pomocou kreslenia a papiera. Je to takzvaná vynútená ritualistika. Magické objekty v aure z magického zasvätenia napomôžu každému, aby realizoval čo najefektívnejší rituál na posilnenie objektov v aure. Prezasväcovali sme do liečiteľských objektov, ktoré nosia v sebe informácie o liečbach. Ďalej sem patrili objekty energetické, ktoré dokážu zosávať energiu zo živých objektov a to rastlín a zvierat. Potom sem patria objekty pracujúce s magmatizmom zeme. Ďalej sem patria objekty, ktoré v aure vytvárajú biomagnetické objekty.

Zasväcovateľ má počas opakovania v sebe aktivovaných historických zasväcovateľov a neustále veštecky ošetruje prítomnosť objektov v aure. Tak isto zisťuje dynamiku a silu aktivity objektov zasvätenia v aure. V niektorých prípadoch objekty zasvätenia v aure chýbali, a to hlavne z dôvodu neúčasti dotyčnej osoby na zasvätení. Jednej osobe chýbalo dosť objektov, ale táto osoba mala problémy už počas bežného zasvätenia. Išlo hlavne o to, že dotyčná neustále prechádzala počas zasvätenia do aury a nainštalované objekty neustále kontrolovala a menila. Postupne sme túto psychickú aktivitu u nej zlikvidovali. Je o nej známe, že aktívne robí ezoteriku cez štítnu žľazu. Po odporúčaniach prešla robiť ezoteriku do chémie tukových zložiek. Ich centrá nájdete v tukových zložkách za chrbticou. Sem plánujeme realizovať ezoterickú biochémiu.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – OPAKOVANIE ZASVÄTENÍ OP 2N.

Pridaj komentár