Tvorba magmatickej energie v jadre zeme. 4 druhy magmatickej energie. Natekanie magmy zhora. Natekanie magmy zdola. Obtekanie magmy v aure okolo ľudského tela. Zasväcovanie magmatické. Magmatické objekty zo zasvätenia. Ovplyvňovanie magmatizmu. Myšlienky a magma. Spomienky a magma.

V rámci Reiki školy pokračuje aktívny nácvik magmatických energií. Magmatické energie sa prirodzene tvoria v magmatickom jadre zeme. Sú vlastne produktom žeravého magmatického jadra. Magmatizmus pôsobí aj do okolitého kozmu. Z geológie zemských vrstiev sú známe 4 druhy magmatizmu.

Pokiaľ sa psychická koncentrácia vedome uplatňuje v rámci meditácie do veľkého mozgu, stredného mozgu alebo do mozočku, tak magma v štyroch podobách má natekať do tela práve cez hlavu a nie chodidlá. No nemusí to tak byť a to hlavne preto, že tieto kanále sú z rôznych príčin blokované. Možno pripustiť fyzické alebo psychické ochorenie, a tak isto určité druhy návykov počas života.

Preto pre ovládnutie energetickej ezoteriky je potrebné prekontrolovať, či natekanie 4 druhov magmatizmu ide cez mozog zhora. Môžete tak spraviť cez senzibilný veštecký výkon, pri ktorom sa používajú zmyslové centrá spánkových lalokov a doslova sa odtiaľto naučíte počúvať a možno vyciťovať energetické pomery magmatizmu. Prípadne všetko ošetríte zrakovým veštectvom. Pokiaľ 4 druhy magmy plynulo nepretekajú cez hlavu zhora, treba to dosiahnuť pravidelnými cvičeniami.

Potom je treba v rámci energetickej ezoteriky skontrolovať a zvládnuť natekanie magmatizmu cez chodidlá. V tomto prípade sa energetický senzibil vedome skoncentruje do miechy, brušného mozgu alebo do ganglií. V prípade presunu musí prísť k zmene natekania magmatizmu. Zhora do hlavy sa tok uzatvára a otvára sa tok štyroch druhov magmatizmu cez chodidlá.

Meditujúci si vyskúša, či takéto natekanie aj reálne funguje. Zároveň sa naučí veštecky, ale aj senzibilne vyciťovať toky magmatizmu zdola.

Ďalším orieškom je schopnosť hromadiť magmu okolo fyzického tela či už zhora, alebo zdola. Tiež treba prekontrolovať u meditujúceho tento fenomén. Teda koncentráciou zablokujete buď vrch hlavy, alebo chodidlá a necháte auru obtekať fyzické telo. Pokiaľ máte vhodné zasvätenie do objektov aury, ktoré vykazujú magmatické aktivity, tak všetko, čo robíte s magmatizmom, posilní práve magma objekty.

Tak isto skúmate, čo to spraví s magma energiami, keď myslíte na feng shui zásady. Pokiaľ na tieto zásady myslíte podľa toho, čo sme tu písali, tak by sa malo zvýšiť pritekanie a zahusťovanie magmy. To platí pri schéme natekania magmatizmu zhora nad hlavou.

Pre intenzívne natekanie zdola zistíte, že treba robiť v mysli vhodnú magma ritualistiku magického charakteru. Treba lepšie poznať Magickú školu. Kto bol zasvätený do magma objektov, tak ich použije a aj magické objekty, ktoré ho navedú na správnu magickú ritualistiku.

Celkovo budeme musieť venovať magmatizmu väčšiu pozornosť pri nácviku ako doteraz.

Pridaj komentár