Astrálne putovanie. Koncentrácia na okosticu. Počúvajte, chutnajte, hmatajte, voňajte, pohybujte s okosticou. Sugerácia chorobnosti. Zmysly okostice.

Pokračujeme v základnom nácviku astrálneho putovania, ktorý stojí na patológii poškodenia okostice. Okostica je podľa anatomických atlasov tenký, niekoľko milimetrový obal na povrchu kostí.

V prvom kroku je potrebné, aby ste si naštudovali anatomické obrázky kostí a tým aj získali určitú predstavu, kde všade sa okostica nachádza. Okosticou začíname prvý v astrálnom výcviku preto, že vešteckými schopnosťami sme zistili, že všetci, čo ovládajú alebo majú tento fenomén, trpia určitými poškodeniami okostice. Pokiaľ vás zaujímalo astrálne putovanie, tak určite nebudete mať okosticu v úplnom poriadku.

V druhom kroku je potrebné, aby ste sa naučili na okosticu dostatočne dlho sústrediť. V mysli máte predstavu okostice a túto predstavu vložíte do oblasti každej kosti. Keď napríklad do oblasti kosti ruky vložíte silou vôle túto predstavu, tak sa sem aj na pár minút skoncentrujete. Takto prejdete každú každučkú ľudskú kosť a nevynecháte ani jednu. Netreba sa ponáhľať a treba pozvoľna a vytrvalo cvičiť.

Keď ste prešli všetky okostice na všetkých kostiach tela, tak je vhodné sa naučiť vnímať okosticu pomocou zmyslových centier v mozgu a nie zmyslových senzorov ako sú očné bulvy, nosná sliznica, jazyk alebo bubienok ucha. Okosticu je potrebné naučiť sa vnímať zmyslovými centrami priamo na povrchu šedej kôry mozgovej. V prednom mozgu je to čuchové centrum, v spánkových lalokoch je to sluchové centrum. V oblasti temenného mozgu to je hmatové centrum, v zadnom zrakovom centre to je zrakové centrum. Skoncentrujte sa na povrch šedej kôry veľkého mozgu a odtiaľto zvnútra sa sústredíte postupne do jednotlivých kostí a okostice. Neskoršie cez okosticu vnímate vnútorný a vonkajší svet vo vás.

Keď zvládnete toto cvičenie a koncentrácia cez zmyslové centrá vám nerobí žiadne problémy, tak môžete pokročiť k ďalšiemu cvičeniu a to je naraz sa koncentrovať do mozočka a na okosticu na kostiach. Potom na neuróny stredného mozgu a na okosticu. Stredný mozog je v strede veľkého mozgu o veľkosti asi ľudskej päste. Potom sa naraz sústrediť na celú oblasť miechy a okosticu. Neskoršie na oblasť hormonálnych žliaz a okosticu. Potom na všetky svaly a okosticu. Ďalej na povrch kože a okosticu. Sami vidíte, že technika astrálneho putovania patrí do neskoršieho obdobia ezoterika, keď má už zvládnuté iné základné ezoterické techniky.

V ďalšom kroku neustále precvičujete aj niekoľko rokov predchádzajúce cvičenia. Zároveň postupujete pozvoľna vpred a začnete nacvičovať techniku postavičky, fotografie, sošky a zrkadla. Ide o to, aby ste si pred seba nakreslili vlastnú jednoduchú postavičku samého seba. Stačia obrysy, nemusí to byť žiadny umelecký výtvor. Potom nasleduje koncentrácia na okosticu a cez okosticu na postavičku pred vami. Výhradne cez okosticu. Vo vnútri máte pocit, že zo seba cestujete do postavičky pred sebou. Koncentrácia na postavičku ide cez jednotlivé okostice rúk, nôh, rebier, panvy, lopatiek a lebky. Môžete si myslieť a spomenúť si, ako ste cestovali autom, vlakom alebo lietadlom. Vhodná je aj predstava sánkovania a lyžovania. Pri koncentrácii sa snažíte ako potápač preniknúť do postavičky pred sebou. Plávate vo vode a prenikáte do postavičky pred sebou. V tejto postavičke sú aj vaše vnútorné orgány. Skúmate, v akom stave sú. Tu už pri skúmaní je potrebné, aby ste ovládali aspoň elementárne základy veštectva.

Neskoršie si nakreslíte ešte väčšiu postavičku a tú umiestnite od seba na vzdialenosť niekoľkých metrov. Znovu ako potápač prenikáte do tejto predstavy v diaľke. Potom je možné vytvoriť ešte väčšiu postavičku a umiestniť ju aj 20 metrov pred seba. Neskoršie je možné svoju postavu vnímať aj na hviezdnej oblohe. Znovu ako potápač alebo astronaut putujete do kozmického priestoru. Tu už je potrebné mať aj dostatok bioenergií a to treba mať zvládnuté základy bioenergie Reiki. Namiesto kresby môžete použiť fotografiu, sošku alebo zrkadlo. Cvičte pravidelne a vytrvalo, výsledok sa určite dostaví.

Pridaj komentár