Zaujímam sa o Silva školu a absolvovala som aj prvú časť, mám pocit, že som konečne našla to, čo som stále hľadala, ale neviem, kde mám začať a na koho sa obrátiť. Ďalší problém, že neviem, či vôbec na to mám, aby som pomáhala aj iným ľuďom, hoci po tom veľmi túžim.

Pri vešteckom nahliadnutí do podvedomia som našiel neskrotnú divokú prírodu a odmietanie civilizácie. Vaše rozhodnutie venovať sa Silva technikám je správne z hľadiska stability zdravia a psychiky.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo neurónové ganglie v brušnom mozgu, ktorý je v stenách čriev. Ďalej neobkreslilo lymfatické riečište. Ostatné v poriadku. Najhorším miestom v tele je oblasť tenkých čriev.

Psychický stav
Aurický obal je stabilne ukotvený na fyzickom tele. Koncentrácia je zameraná na rastliny a plody. Celkovo dlhodobo v poriadku.

Povaha
Psychické prejavy vychádzajú u vás z oblasti brušného mozgu. Charakterizuje to obrázok chaotického správania a správania na základe inštinktov, menej logika. Teda silné inštinktívne konanie. Terapie Silva sú pre vás výborné na stabilizáciu inštinktívneho správania a dovoľujú viac rozumovú činnosť. Oblasť brušného mozgu nie je dosť rozvinutá a nevytvára sa tu čakrové centrum. Tiež je tu určitý zdravotný vplyv.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Nachádzam tu obrazy divokej prírody a svet zvierat. Váš hlavný problém je prílišné stotožnenie s prírodou a odmietanie civilizácie.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Idú sem obrazy šamanských rituálov a váš nezáujem riadiť sa nimi. Zvieracie inštinkty odmietajú tento rozmer ľudskosti, slabé riadenie osudu ku šťastiu a odhadovaniu toho, čo sa má udiať.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Na povrchu sa nenachádzajú žiadne znaky. Slabé abstraktné myslenie.

Astrológia karmy
Skúmam vplyv karmy ľudí, ktorí vás počas embryonálneho vývoja ovplyvnili. Vplyv šamana, ktorý odmietal všetko, čo bolo spojené s civilizáciou. Hlásal návrat k prírode a divočine. Ďalej je tu karma dieťaťa, ktoré bolo zabité. Teda v zásade žijete v súlade s podvedomou karmou ľudstva.

Astrológia miechy
Sú tu drobné postavy anjelov. Úspešní ľudia tu majú veľké postavy.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Vnímam tu veľké zvieratá, ale ako kamenné sochy. Ľudia s dostatkom životnej energie tu majú veľké a živé zvieratá.

Astrológia ganglií
Sú tu úplne maličké postavičky. Ľudia s dobrými nápadmi tu majú veľkú postavu.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snových stavoch likvidujete všetko ľudské a robíte z toho divočinu. Nie je to zrovna dobré využitie snových pochodov. Úspešní ľudia tu riešia problémy, ktoré ich trápia.

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. Sú zamerané do divočiny a všetko ľudské zničiť, všade iba svet zvierat.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na svet zvieracích mláďat. Povrchová vzrušivosť: na mužov. Pohlavná vzrušivosť: na statných mužov. Citová vzrušivosť: svet divokej prírody.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď prijmete svet ľudí a civilizácie. Podvedomie treba uspokojovať predstavami o divokej prírode a nie žitím divokej prírody.

Pridaj komentár