Žijem výhradne duševne. Nefunguje mi dýchanie, srdcová a brušná energia je zablokovaná. Som zvedavý, či sa vám podarí poradiť mi niečo lepšie, ako už viem. Podľa toho, čo píšete viem, že ste na vysokej duševnej úrovni. Ale poznáte aj nízke duševné úrovne? V Španielsku som bol napadnutý démonmi. Predpokladám, že mi napadli kostný systém. Čo s tým? Ďakujem pekne za radu. V mojej situácii je každá rada dobrá.

Vešteckými technikami som sa pozrel na vaše podvedomie. V prvom rade by ste sa mali lepšie starať o svoje zdravie. Tak isto príliš málo komunikujete so svojím podvedomím. Po prečítaní profilu sa skúste zamyslieť nad svojím osudom.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo mozoček, brušný mozog, hormonálne žľazy, žalúdok, nervovú sústavu, svaly. Tu všade máte disharmonické stavy. Najhorším miestom v tele je nervstvo. Mali by ste sa zaujímať o svoje zdravie aktívnejšie.

Psychický stav
Aurický obal je dlhodobo vzdialený od fyzického tela. Teda nestabilná psychika, ktorá kolíše a už teraz vyžaduje aktívnu účasť psychológa a treba zvážiť aj tabletkovú liečbu.

Povaha
Máte netradičnú psychiku. Bežní ľudia sú usadení v niektorej zo 6. neurónových oblastí. Vaše vedomie a aktivity vychádzajú z kostnej oblasti. Ide o zvláštny stav, ktorý nazývame stav média. Do kostného systému sa ukladajú všetky spomienky ako do šedej kôry veľkého mozgu.

Pred narodením
V embryonálnom vývoji ste tento systém usadenia vedomia prevzali a vaše psychické reakcie vychádzajú z kostnej hmoty.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Vynára sa obraz sveta zloženého z kostí, v ktorom blúdite, ako keby bol vaším väzením, z ktorého sa neviete dostať.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Na povrchu mozočku vnímam, že tu boli tlačené písmená. Ako keby ich niekto vystrihol a zostalo iba vystrihnuté miesto.

Astrológia karmy
V oblasti mozočka je uložený karmický záznam Egypťana, ktorý sa aktívne venoval práci na výskume histórie Egypta. Ďalej je tu karma osoby, ktorá mala problémy s vlastnou sexualitou. Ďalej je tu karma osoby, ktorá sa chcela venovať kabale a silne po nej túžila.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Vnímam tu stredne silné zvieratá, ktoré sú ale choré a doráňané. Táto oblasť určuje životné sily človeka. Osoby s veľkou chuťou k životu tu majú veľké zdravé zvieratá.

Astrológia ganglií
Tak isto v tejto oblasti možno vnímať malé postavičky. Osoby s mimoriadne dobrými nápadmi a originálnymi riešeniami tu majú veľké postavy múdrosti.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Vaše sny obsahujú svet kostí a vy nie ste schopný sa z tohto sveta a vášho psychického stavu dostať. Chcete sa z toho dostať, túžby sú príliš silné a zbytočné. Mali by ste sa naučiť žiť to, čo máte v sebe.

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. Nežijete v súlade s podvedomím a žijete podľa vlastných túžob a cieľov. Nezohľadňujete to, čo nosíte hlboko v sebe.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy. Veštecky vnímam postavy drobných anjelov, aké majú osoby, ktoré majú v živote málokedy úspech. Mimoriadne úspešné osoby sprevádzajú veľké postavy anjelov alebo operených bytostí.

Astrológia stredného mozgu
Nachádzam tu egyptské astrologické schémy, ktoré odmietate a neviete ich využiť vo svoj prospech.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na krásne ženy. Povrchová vzrušivosť: na ženy. Pohlavná vzrušivosť: na vlastné pohlavie. Citová vzrušivosť: znechutenie, nespokojnosť. Celkovo štandardné sexus podvedomie pre partnerský život.

Duchovná úroveň
Okolo vašej osoby je veľa kvietkov. Ste morálna osoba. No okolie to dokáže využívať. Naučte sa kontrolovať svoju dobrotu, aby ju okolie nezneužívalo.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa budete venovať Egyptu, kabale a duchovným aktivitám.

REAKCIA NA PROFIL

Chcel by som sa poďakovať, lebo vaše slová mi moc pomohli. Je to všetko pravda. Zvlášť zdravotný stav je úplne presný. Po prečítaní vášho profilu som sa v ňom našiel. Už trochu viem, kto som. Okolie ma stále zneužíva, ale už menej. Ďakujem za všetko. Konečne jeden človek, čo chápe trochu z duševna.

Pridaj komentár