Po celý život sa mi diali a dejú divné veci, avšak dnes sú tieto „divné veci – skutočnosti“ už tak reálne, že sa mi rozum pozastavuje. Vraj ide o karmický a rodový problém, ako to tvrdia už traja nezávislí ezoterici – liečitelia. Prosím Vás, viete mi povedať, do akej miery je môj problém problémom? Za ochotu a pochopenie vopred ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Bol to skutočne ezoterický zážitok stretnúť šamanskú dušu z Antarktídy. Zároveň máte jedinečný psychický úkaz a to je psychoenergetický dvojník. Čo vám dáva šance byť v rovine ezoteriky mimoriadne úspešná.

Zdravotný stav
Všetko v poriadku, celkovo dobrý zdravotný stav. Kyvadlo neobkreslilo svaly tela. Stupeň chorobnosti je 60, čo je pozvoľna sa rozbiehajúca chorobnosť. Príčina chorobnosti sú poupchávané a slabo priechodné cievky a žilky vo svaloch. Zanášajú sa cholesterolom. Odporúčam preventívne preliečenie. Stačí na určité obdobie 2-3 mesiace obmedziť múčne jedlá a všetko z múky, organizmus sa vyčistí sám.

Psychický stav
Aurický obal nie je okolo tela ako u ľudí so stabilnou psychikou, ale je zrútený do tela a psychika je zúžená na duchovne ladených ľudí. Určitý fanatizmus stretávať sa s liečiteľmi a ezoterikmi. Tento stav ešte nepotrebuje liečbu, ale vhodné by boli psychologické konzultácie.

Povaha
Ste atypicky usadená až na úrovni atómov a častíc v bunkách. Je to mimoriadne atypická psychika vyplývajúca z atypických buniek na povrchu žalúdka. Ide o epitelové bunky, ktoré tvoria na povrchu žalúdka a vo vnútri kryciu vrstvu. Sú zmenené a vykazujú vo vás fenomén energeticko informačného obalu, ktorý sa v psychiatrii nazýva dvojník. Objavuje sa u ľudí s poškodením práve epitelových buniek. Tento dvojník je zameraný do oblasti liečiteľstva a ezoteriky. Potrebuje konzumovať všetko z tejto oblasti.

Sexuálne podvedomie
Celková vzrušivosť: svet duchovna. Povrchová vzrušivosť: duchovné osoby. Pohlavná vzrušivosť: sexuálna ezoterika. Citová vzrušivosť: všetko duchovné. Ste aj v tejto rovine silne ladená do ezoteriky.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali anjelské sféry detských dyslektikov a to priezračnú líniu. Počúvate ich a duchovne sa zdokonaľujete. V 12. roku ste dostali ďalšie podvedomé obaly. Obsahujú poslanie a cestu do duchovna ezoterického života. Teda aj tu orientácia na ezoterické hodnoty.

Chromozómová história
Vaše chromozómy sa stali zo zvieracích ľudskými v oblasti Antarktídy a putovali cez Afriku, Madagaskar, Etiópiu, Malú Áziu, Turecko, Rumunsko až na Slovensko. Nesú si v sebe hlboký duchovný odkaz šamanskej tradície. Všade po tejto púti naberali ezoterično.

Génové reťazce
Máte ich veľmi od seba vzdialené, teda ste iná ako bežní ľudia, ktorí majú génové retiazky zviazané do seba. Mali by ste žiť silne duchovne. Vtedy vás čaká šťastný osud.

Embryonálny vývoj
Už počas embryonálneho vývoja ste mali poškodené krycie bunky, teda epitelové bunky a fenomén dvojníka vás sprevádzal už od počatia.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Sny sú štandardné a dbajú o zdravie, psychický relax a šťastný osud.

Hviezdy, šťastný osud
Iba v hlbokej ezoterickej duchovnosti a udržaní šamanskej tradície.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.