Odkedy mám dcérku cítim sa menejcenná a veľmi psychicky unavená. Dosť často plačem, aj keď ma nič netrápi, som náladová a možno kvôli tomu sa zmenil aj môj postoj k manželovi.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vašej psychiky a podvedomia. Nemáte nič, čo by naznačovalo na nešťastný osud. Iba máte detskú psychiku, ktorá sa ťažšie mení do psychiky dospelej ženy. Odporúčam vhodné psychoterapie.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Všetko štandardné. Budúce možné chorobné stavy v bielej mozgovej hmote. Nie je tu zatiaľ chorobný stav, ale bunky sa zle obnovujú a destabilizujú psychický stav.

Psychický stav
Aurický obal nie je okolo tela ako u ľudí so stabilnou a štandardnou psychikou, váš obal je už od tela vzdialený. Hovoríme o príliš rozšírenom vedomí. Už teraz je potrebná účasť psychológa.

Povaha
Ste psychicky usadená v strednom mozgu ako väčšina dnešných ľudí. Teda štandardný stav. Tento stav charakterizuje detská psychika, ktorá neprešla do dospelosti.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vaše sexuálne podvedomie vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: dudlík a nočník. Teda detská sexualita. Povrchová vzrušivosť: matkin prsník. Pohlavná vzrušivosť: ako u detí do 10 rokov. Citová vzrušivosť: kojenecká fľaša. Psychicky ste neprešli do stavu dospelej ženy.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali anjelské sféry detských dyslektikov a to diamantovú úroveň. Teda mali by ste mať všetky šance pre dosahovanie úspechu. Váš postoj je voči týmto priaznivým silám negatívny a odmietate ich ako svet dospelákov. Bránite prechodu psychiky do dospelosti. V 12. roku života ste dostali ďalšie podvedomé obaly, ktoré sú plné anjelských sfér detských dyslektikov. Odmietate to a znovu je príjemnejšia kojenecká fľaša. Nezáujem zaradiť sa do sveta dospelých.

Chromozómová história
Vaše chromozómy boli vždy v strednej Európe. A vykazujú spomalený vývoj psychiky.

Génové reťazce
Sú zviazané a mali by ste žiť klasickým ľudským životom.

Embryonálny vývoj
Počas neho ste dlho zotrvali v nižších vývojových zvieracích fázach a narodili ste sa ešte psychicky nedovyvíjaná. Máte spomalený psychický vývoj.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Snová oblasť je neštandardná. Tu sa vraciate do obdobia šťastného embrya a dieťaťa.

Záver
Všetko emocionálne prežívate v detskej psychike, ktorá je mierne destabilizovaná a potrebuje vhodné usmernenie psychológa.

Hviezdy, šťastný osud
Prijať svet dospelých a ochotu v ňom žiť. Iné poškodenia alebo jedinečnosti nenachádzam.

Pridaj komentár