Neustále sa usilujem zdokonaľovať techniky očistenia sa od vplyvov iných osôb aj tých, ktorých dávam do poriadku zdravotne. Som toho názoru, že aj ja mám právo zostať zdravý, mať šťastný osud a dožiť sa vysokého veku. A preto sa pravidelne čistím od myšlienok iných ľudí. Jednoducho si to pozriem ako na obrazovke. Ďalej zo svojho mozgu likvidujem obrazy, ktoré mi poslali na diaľku iní ľudia a mohli by ma negatívne ovplyvňovať. Potom kontrolujem aj oblasť snovej pamäte vo veľkom mozgu, či aj sem niekto nezaslal snové symboly, ktoré si osobne neželám. Ďalej pokračujem v kontrole bioenergetických objektov od osôb nadaných špiritistickými schopnosťami. Dokážu tvoriť silnú a hustú bioenergiu, ktorá sa zle likviduje. Niekedy to dá riadne zabrať. Ďalej kontrolujem asi 13 oblastí s neurónmi, alebo ináč povedané zhluky nervových buniek v celom tele. Do tejto oblasti môžu pôsobiť hlavne ezoterici nadaní schopnosťou astrálneho putovania. To sú ezoterici, ktorí tvrdia, že vidia anjelov, svätcov alebo ufónov. Tiež sa usilujem kontrolovať to, čo sa chystám robiť a to hlavne pomocou tarotových kariet uverejnených v ASTRO. Tiež z času na čas kontrolujem aj priestory okolo seba, spadá sem aj aura okolo môjho fyzického tela. Do zoznamu pribudol aj mozočok a mentálny dvojník. Aj tohto dvojníka môže niekto programovať. Možno sa vám to zdá rozsiahle a časovo náročné. To je pravda, ale chce to znovu a znovu cvik a cvik. Potom to ide relatívne v krátkych časových úsekoch.

Pridaj komentár