– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-03-20

/1. SILVA / NA ZAČIATKU MEDITÁCIE SME SA SKONCENTROVALI DO OBLASTI MOZOČKU, KDE SME SI UVEDOMOVALI PRÍTOMNOSŤ MENTÁLNEHO DVOJNÍKA. MÔŽEME HO NAZÝVAŤ AJ AUTOPILOTOM, KTORÝ V NÁS MÔŽE CVIČIŤ TO ISTÉ, ČO MY MÔŽEME CVIČIŤ VLASTNOU VÔĽOU. TEDA MÁME POCIT, ŽE VO FYZICKOM TELE JE BIOENERGETICKÝ DVOJNÍK, KTORÉHO SA USILUJEME DOSTAŤ POD KONTROLU A TO TAK, ABY CVIČIL TO ISTÉ, ČO V TOM MOMENTE CVIČÍME VLASTNOU SILOU VÔLE ZO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU.

/2. SILVA/ SKONCENTROVALI SME SA DO ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU A ŠEDEJ KÔRY MOZOČKA. TU SME SI UVEDOMOVALI ŠEDÚ KÔRU, NEURÓNY, SYNAPSIE, TRI AŽ SEDEM VRSTIEV, BIELU HMOTU POD ŠEDOU KÔROU, NERVOVÉ ZAKONČENIA, TEPNY, ŽILY, VLÁSOČNICE A MOZGOVO-MIEŠNY MOK. NEUSTÁLE SME SA SNAŽILI O UDRŽANIE POCITU POČUTIA TICHA A POCITU MOMENTU ZASPANIA. NA ZÁVER CVIČENIA SME SKONTROLOVALI, ČI AJ MENTÁLNY DVOJNÍK ALEBO AUTOPILOT Z MOZOČKU CVIČÍ TO ISTÉ AKO ĽUDSKÉ JA. KEĎ AUTOPILOT S VAMI ZÁROVEŇ CVIČÍ, TAK CVIČENIE IDE LEPŠIE, AJ MÁ VÄČŠIU DYNAMIKU, TEDA TVORÍ SA VIAC BIOENERGIE V BUNKÁCH MOZGU A MOZOČKA. ZO ZAČIATKU BIOENERGETICKÝ DVOJNÍK ROBÍ ZVYČAJNE NIEČO INÉ A TREBA HO POČAS CVIČENIA DÔSLEDNE KONTROLOVAŤ. VŠETKO CHCE SVOJ ČAS, AJ ZVLÁDNUTIE DVOJNÍKA.

/3. SILVA/ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ŠEDEJ KÔRY MOZGU A MOZOČKU A TU SME SI UVEDOMOVALI, ŽE VO VRSTVÁCH SÚ NÁHODNE A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁSAD ULOŽENÉ V JEDNEJ VRSTVE OBRAZY, V ĎALŠEJ VRSTVE ZVUKOVÉ ZÁZNAMY, V ĎALŠEJ VRSTVE ČUCHOVÉ SPOMIENKY, V ĎALŠEJ VRSTVE HMATOVÉ SPOMIENKY, V ĎALŠEJ VRSTVE CHUŤOVÉ SPOMIENKY, V ĎALŠEJ VRSTVE EMOCIONÁLNE SPOMIENKY. ZA ZACHOVANIA TICHA A POCITU STAVU ZASPANIA SME SI TOTO V UVEDOMOVALI V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH MOZGU A MOZOČKU. POKIAĽ SME CHCELI UVIESŤ SPOMIENKY DO VZÁJOMNÉHO POHYBU, TAK SME SA MUSELI TIEŽ SÚSTREDIŤ AJ DO MALÉHO MOZGU. NA ZÁVER CVIČENIA SME SKONTROLOVALI DVOJNÍKA AUTOPILOTA, ČI CVIČÍ TO, ČO NAŠE ĽUDSKÉ VEDOMIE.

/4. SILVA/ V TOMTO CVIČENÍ SME SA FYZICKY SKONCENTROVALI NA POCIT, ŽE NAŠE OČI SA ZMENŠUJÚ A TAK ISTO AJ NOS, JAZYK, UŠI A PRSTY RÚK A NÔH. ZÁROVEŇ SME SI NEŽELALI, ABY SA NAŠA MYSEĽ ZAOBERALA NEGATÍVNYMI SPOMIENKAMI A NEÚSPEŠNÝMI AKTIVITAMI, TAK ISTO SME SI ŽELALI, ABY NIKTO CUDZÍ NA TIETO NEGATÍVNE ZÁZNAMY NEPÔSOBIL. DO TÝCHTO PAMÄŤOVÝCH ZÁZNAMOV SME VKLADALI BLACK TAROTOVÉ KARTY. POZRI STRÁNKA ASTRO. PO TOMTO CVIČENÍ SME MALI POCIT, ŽE SA DOTÝKAME OČÍ, NOSA, JAZYKA, UŠNÍC A PRSTOV RÚK A NÔH. V TOMTO POCITE SME SA SNAŽILI AKTIVIZOVAŤ VŠETKO KONŠTRUKTÍVNE A POZITÍVNE V MOZGU. TAK ISTO SME SA KONCENTROVALI NA CIEĽ, ABY NÁS PRÁVE RIADILA TÁTO ČASŤ MYSLE. DO TÝCHTO PAMÄŤOVÝCH ZÁZNAMOV SME VKLADALI OBRÁZKY MANDÁL. TIETO SÚ V ASTRO. NA ZÁVER CVIČENIA SME ZNOVU KONTROLOVALI, ČO ROBÍ DVOJNÍK AUTOPILOT. VHODNÉ JE HO KONTROLOVAŤ AJ POČAS CVIČENIA. RÁD SA ZAŠÍVA A ROBÍ NIEČO INÉ. TREBA SA USILOVAŤ VLIEZŤ DO TOHTO DVOJNÍKA A ZVNÚTRA HO OVLÁDNUŤ.

/5. SILVA/ PRI TOMTO CVIČENÍ SME SI NA ŠEDEJ KÔRE MOZGU A MOZOČKU VYTVORILI SIEŤ DROBNÝCH BODOV AKO MAKOVÉ ZRNIEČKA, KTORÉ SA NAVZÁJOM PRIŤAHUJÚ A MAGNETIZUJÚ. ZÁROVEŇ TAKTO VYTVORENÝ HYPNOTIZÉR VYDÁVAL POVELY, KTORÉ SME POSTUPNE CÍTILI DOSLOVA AKO FYZICKÝ STAV NA VLASTNOM TELE. BOLI TO POVELY: CÍTITE ŤAŽOBU, STUHNUTIE, NEVIETE HOVORIŤ, NIČ SI NEPAMÄTÁTE A NECÍTITE ŽIADNU BOLESŤ. POSTUPNE SME TIETO STAVY REALIZOVALI. NASTALA KONTROLA BIOENERGETICKÉHO DVOJNÍKA, ČI CVIČÍ TO, ČO MY FYZICKY. POKRAČOVALI SME CVIČENÍM MEDIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ A TO KONCENTRÁCIOU NA ŠEDÚ KÔRU MOZGU A MOZOČKU. ZO SPODNEJ STRANY SME SI PREDSTAVOVALI DROBNÉ BODKY MAKU, KTORÉ SA NAVZÁJOM ODPUDZOVALI. ZÁROVEŇ MÉDIUM VYDÁVALO POKYNY, ABY SME NARAZ NA 10. MIESTACH NIEČO ROZTOČILI RÝCHLOSŤOU 20 OTÁČOK ZA SEKUNDU. POTOM PRIŠIEL POKYN, ABY SA TOČIACE OBJEKTY ZASTAVILI, POTOM POKYN, ABY NARAZ PADALI, POTOM POKYN, ABY SA ZHUSŤOVALI A ZVYŠOVALI SVOJU HMOTNOSŤ. NA ZÁVER POKYN, ABY SME NA 10. MIESTACH TIETO OBJEKTY RÔZNYM SMEROM TLAČILI. NA ZÁVER KONTROLA, ČI TO CVIČÍ AJ DVOJNÍK Z MOZOČKU.

/6. SILVA/ V TOMTO CVIČENÍ SME SI OKOLO SEBA VYTVORILI CHRÁM A DO CHRÁMU SME SA SNAŽILI VYTIAHNUŤ Z PAMÄTE OBRÁZOK, ADEKVÁTNU CHUŤ, ADEKVÁTNY PACH, ZVUK A HMAT. KAŽDÝ PAMÄŤOVÝ ZÁZNAM SA NACHÁDZAL NA INOM MIESTE V ŠEDEJ KÔRE MOZGU A MOZOČKU. ZÁROVEŇ SME KONTROLOVALI, ČI TOTO CVIČENIE CVIČÍ AJ AUTOPILOT DVOJNÍK Z MOZOČKU.

/7. SILVA/ ĎALEJ SME SI OKOLO SEBA VYTVORILI ZNOVU CHRÁM A PRED SEBOU SME SI PREDSTAVILI ZRKADLOVÉHO DVOJNÍKA S MAGNETOM V ÚSTACH. NASLEDOVALA AKTIVIZÁCIA SEXUÁLNYCH SPOMIENOK A SEXUÁLNE LADENÝCH BIOENERGIÍ. BIOENERGIE PRECHÁDZALI CELÝM FYZICKÝM TELOM, AKO AJ TELOM MENTÁLNEHO DVOJNÍKA AUTOPILOTA SÍDLIACEHO V MALOM MOZGU.

/8. SILVA/ CVIČENIA SME ZAHÁJILI NÁCVIKOM A TO FYZICKÝM STLÁČANÍM URČITÝCH ČASTÍ JEDNEJ A DRUHEJ RUKY. POTOM SME SI OKOLO SEBA VYTVORILI ZNOVU STAV CHRÁMU, V KTOROM SME SI PRED SEBOU PREDSTAVOVALI JEDNOTLIVÉ ORGÁNY A OBIDVE RUKY, KTORÉ SA RÔZNORODÝM SPÔSOBOM SNAŽILI ORGÁNY TELA LIEČIŤ DOTYKOM, ŠKRABANÍM, VPICHOVANÍM PRSTOV V RÔZNYCH POZÍCIÁCH. ZÁROVEŇ SME SA KONCENTROVALI DO BIELEJ HMOTY MOZGU A MOZOČKU. TAKTO SME VPLÝVALI NA CHEMICKÉ POCHODY V TEJTO ČASTI MOZGU. POČAS CVIČENIA SME KONTROLOVALI, ČI SA CVIČENIA ZÚČASTŇUJÚ AJ RUKY DVOJNÍKA AUTOPILOTA. VTEDY SA CVIČENIA DARIA LEPŠIE, MAJÚ VÄČŠIU DYNAMIKU.

/9 SILVA/ ZNOVU SME SI VYTVORILI OKOLO SEBA CHRÁM A VSUGEROVALI SME SI POCIT, ŽE SME ZASPALI. ZÁROVEŇ SME SA KONCENTROVALI DO NIEKTORÝCH OBLASTI ŠEDEJ KÔRY MOZGU A MOZOČKU. CHVÍĽU SME ČAKALI A POTOM SA ZAČALI PRED NAMI OBJAVOVAŤ SNY, KTORÉ SME SI SÍCE NEPAMÄTALI, ALE NAPRIEK TOMU SÚ V SNOVEJ PAMÄTI ULOŽENÉ. TAKTO SME SA KONCENTROVALI NA VIACERÉ MIESTA V MOZGU. PRIEBEŽNE SME KONTROLOVALI AJ MENTÁLNEHO DVOJNÍKA AUTOPILOTA Z MALÉHO MOZGU, ČI PREVÁDZA CVIČENIA S NAMI.

/ 10. SILVA/ ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ŠEDEJ KÔRY MOZGU A MOZOČKU A TU SME NA VIACERÝCH MIESTACH VYHĽADÁVALI VÝHRADNE ABSTRAKTNÉ SLOVA AKO JE PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, VEDA, ČÍSLO. ZNOVU SME PRIEBEŽNE SLEDOVALI, ČI Z MOZOČKU S NAMI CVIČÍ AJ MENTÁLNY DVOJNÍK AUTOPILOT.

/11. SILVA/ KONCENTROVALI SME SA NA ŠEDÚ KÔRU MOZGU A MOZOČKU A VYTVÁRALI SI ZÁKLAD PRE VEŠTECKÉ SCHOPNOSTI NA ZÁKLADE ULOŽENIA OBRÁZKOV ĎALŠÍCH TAROTOVÝCH KARIET. TENTOKRÁT TO BOL KARTY ARCHANJELOV. NÁJDEŠ V ASTRO. TEDA VYTVÁRAME ZÁKLAD PRE VEŠTECKÉ VÝKONY V OBRAZOVEJ PODOBE, AKO AJ V ZNAKOVEJ PODOBE, ALEBO V PODOBE SVALOVÉHO TONUSU RUKY PRI PRÚTIKU ALEBO VIRGULE. ZOPAKOVALI SME SI VEŠTECKÉ VÝKONY NA ZÁKLADE MANDÁL, ANJELIKOV A BLACK TAROTU. POZRI ASTRO. PRIEBEŽNE SME KONTROLOVALI, ČO ROBÍ DVOJNÍK Z MOZOČKU.

Pridaj komentár