Ezoterik: Břetislav Kafka
Knižka: Parapsychologie
Vydalo: Edice Psyche 1992
Distribútor: Road Praha, Bořivojova 69 130 00 Praha
Obrázky: Použité s knižky

Predstavujem vám významné dielo parapsychológie od Břetislava Kafku.
Knižka sa pokúša vytvoriť základ pre empirické skúmanie nezvyčajných stavov ľudskej psychiky, ktoré sa objavujú iba u niektorých osôb a to často iba na určitý čas. Veľkou výhodou je skutočnosť, že Kafka bol významný český hypnotizér s bohatou praxou pri liečení ľudí, ale aj s osobnými skúsenosťami pri školení niekoľkých médií, ktoré objavil. S médiami robil aj určité experimenty, kde si overoval teoretické poznatky iných autorov. Výborné bolo, že sa na vlastné oči zúčastňoval pokusov v zahraničí a mohol tak pozbierať dosť empirických poznatkov a faktov.
Autor knižky sa pokúsil definovať jednotlivé hraničiace stavy a to veštectvo, tok bioenergie, tvorbu hmotnenej bioenergie, schopnosti pohybovania predmetmi, oživovanie spomienok na mŕtvych ľudí , telepatiu, teda prenos myšlienok, okamžité uzdravovania na niektorých miestach. Pri čítaní si môžete spraviť dobrú predstavu o týchto javoch. Je tu dosť dopodrobna opísané, ako tieto úkazy vznikajú a čo sa nimi dá dosiahnuť. Takýto hutný ezoterický materiál sa len ťažko bude hľadať v niektorej inej knižke. To, čo možno tejto knižke vytýkať, je zlý metodologický prístup. Autor sa neusiloval v prvej fáze svojho výskumu pozbierať a to chronologicky, čo najviac dôkazového materiálu a riadne ho kategorizovať. To tu jednoznačne chýba. Ďalšou nevýhodou bolo, že Kafka bol iba hypnotizér a necvičil stavy médií. Tieto stavy poznal iba z podania médií, s ktorými spolupracoval. Tak isto nám autor neposkytol návod, ako pestovať a dosahovať schopnosti hypnotizéra a tiež média. Z tohoto hľadiska nemôže byť táto knižka braná ako návod na pestovanie týchto schopností. Takýto návod nájdete v Silvovej metóde. Ďalej je vhodné sa zamyslieť, načo je dobré, aby niekto pohyboval predmetmi, dokonca ich zhmotňoval. Nič sa nedozvedáme o zdravotnom stave takýchto ľudí a ich osudoch. To, čo sa tu dá pre prax použiť, sú schopnosti hypnotické pri priamom osobnom kontakte s ľuďmi. U mediálnych schopností je zaujímavá skutočnosť ovplyvňovania konania a myslenia ľudí priestorovo vzdialených. Úplne uletené od reality sú aj teoretické závery autora, z ktorého cítiť náboženský prístup viery v posmrtný život na základe tvrdenia nejakej autority a nie dôsledného vedeckého skúmania. Parapsychológia je ešte v štádiu skúmania, chýba riadne empirické zozbieranie dôkazového materiálu a už nehovoriac o dôslednom vedeckom skúmaní. Keď mi raz niekto povie, ako sa naučím cvičením tvoriť plazmu a pohybovať predmetmi, tak prijmem aj jeho teoretické zdôvodnenie. Toto nemení nič na hodnote tohto diela, ktoré nám otvára okno skúmania týchto fenoménov v ľudskej psychike. Celoživotné dielo Břetislava Kafku si zaslúži obdiv a uznanie. Ukázal cestu, ako tieto fenomény skúmať. Treba veriť, že niekto v dohľadnej dobe na túto knižku naviaže a v tomto odkaze bude postupovať ďalej.

Pridaj komentár