V Snovej škole sa meditujúci naučí využívať snový stav na meditáciu a riešenie svojich životných problémov ( zdravie, šťastie, múdre riešenia). V Snovej škole je druhoradá činnosť zaoberajúca sa snovým materiálom. Väčšina literatúry venuje veľkú pozornosť práve výskumu snových stavov a nie využitím tohto stavu na meditačné a iné účely. V Snovej škole budeme dávať prednosť pragmatickému prístupu tak, aby snový stav slúžil k udržaniu dobrého fyzického a psychického zdravia. Nebude pre nás zanedbateľný ani šťastný osud a riešenie praktických problémov v našom živote. Bude tu snaha, aby nás zapamätané snové stavy, uchované v pamäti, správne ovplyvňovali počas dňa.

Ako by mal adept Snovej školy začať svoje meditačné cvičenia?
V prvom rade by si mal prečítať prístupnú literatúru o snovom procese. Mal by si neustále uvedomovať, že v noci človek prechádza viacerými snovými cyklami, ktoré je schopný zaznamenávať prístroj EEG. Treba mať na pamäti, že v určitej fáze nočného stavu človek dosahuje mimoriadne hlboký spánkový stav. V spánku je celá nervová sústava ukľudnená a jej činnosť utlmená. Vaše vedomie (vnútorné myšlienkové pochody) sú rozpustené. Všetko prebieha na chemickej báze( krvné riečište) a tá je pre snový stav rozhodujúca. Všetky školy, ktoré som tu už napísal, sú prevažne založené na cvičeniach cez nervstvo, nervové dráhy a zakončenie. Výnimku tvorí Alchymistická a Snová škola. Na snové stavy pôsobia rôzne oslabené podnety ako sú teplota miestnosti, bezpečnosť miestnosti a priestoru, kde daná osoba spí, poloha tela v spánku. Rozhodujúci vplyv v ľudskom spánku majú podnety z pamäťových záznamov ľudskej mysle.

Ako sa možno naučiť ovplyvňovať snové pochody z hĺbky ľudskej pamäti pred spánkom?
Na to, aby ste mohli ovplyvňovať snové pochody z hĺbky ľudskej pamäti, keď spí, je potrebné využiť proces programovania hlavne pred zaspávaním. Vtedy sa budete programovať k dobrému zdraviu tým, že si budete predstavovať cesty k dobrému zdravotnému stavu. Aby vám snový stav poradil, čo máte jesť, akú životosprávu máte uplatňovať, aby ste boli zdraví. Keď už ste chorí, programujete pred spaním, aby cez noc prebiehali čo najúčinnejšie liečivé procesy. K psychickému zdraviu sa budete programovať obdobným spôsobom. Budete žiadať snový stav, aby vás naviedol, čo prospeje vášmu dobrému duševnému stavu. Keď už máte psychické problémy želáte si, aby sa počas sna čo najúspešnejšie a najrýchlejšie odstránili. V rámci šťastného osudu si želáte, aby vám sny pomohli byť vždy v pravý čas na pravom mieste, aby ste stretali tých ľudí, ktorí vám pomôžu mať šťastný osud. Zároveň nestretali tých ľudí, ktorí iným prinášajú nešťastie. V rámci šťastného a úspešného osudu si želáte, aby vám sny dávali vždy tie najlepšie rady a skúsenosti. Zároveň vás varovali a zastavili vždy, keď idete robiť nejakú hlúposť.

Ako by sa dalo zosilniť programovanie pred spánkom?
Programovanie možno zosilniť tým, že sa začnete zobúdzať aj počas aktívneho spánku Na zobudenie používajte budiace zariadenie. Mierne sa preberiete, niekoľkokrát zopakujete programovanie a znovu zaspíte. Takto možno robiť aj viackrát počas noci.

Ako možno meditovať v rámci zaspávania a spánku?
Aby bola meditácia čo najúčinnejšia, mala by sa častejšie robiť pred spaním. Pred spaním si odcvičíte dané meditačné cvičenia. Po odcvičení si ľahnete a programujete, aby meditácia pokračovala aj počas spánku. Teda ju aktívne držíte v pamäti počas spánku. Jej účinok môžete posilniť tým, že sa budíkom necháte zobudiť. Preberiete sa a meditáciu odcvičíte znovu. Potom opäť zaspíte.

Aké cvičenia by sa mali cvičiť, aby sa sny dobre zapísali do dlhodobej pamäti?
Na toto cvičenie potrebujete zmeniť spôsob spania, ktorý človek v súčasnosti praktizuje. Človek spí v príliš bezpečnom prostredí a nemusí sa na nič koncentrovať. Doslova sa prepadne do seba bez toho, aby musel dávať pozor na okolie ako zvieratá, ktorým neustále hrozí určité nebezpečenstvo. Keď si chcete sen zapamätať, musíte sa vedieť počas sna mierne prebudiť a zapísať ho do dlhodobej pamäti. Toto dosiahnete špeciálnym technickým zariadením, ktoré vás v noci budí v pravidelných časových intervaloch. V daný čas spustí kazetu alebo CD, ktoré vás ľahko zobudí a pripomenie, že si máte zapamätať sen tak, že si ho znovu zopakujete, príp. zapíšete na papier. Toto zariadenie možno využívať aj na nočnú meditáciu. Zásadne ide o meditácie, týkajúce sa Alchymistickej školy. Na kazete sú nahraté príkazy k meditáciám.

Ako by sa dalo priamo cvičiť s aktuálne zapamätaným snom hneď, ako si ho zapamätám?
K tejto meditácii využijete technické zariadenie na pravidelné budenie. Toto zariadenie vám pripomenie, aby ste si zopakovali a zapamätali daný sen. Zároveň vám dáva pokyny, aby ste sen opísali vnútorným hlasom, v sne si zaspievali, sen si zafarbili, zopakovali programovanie sna, prezerali si ho zo všetkých strán, zamerali sa na niektoré detaily, vkladali do snov rôzne obrázky, prepojili aktuálny sen na sen, ktorý ste si zapamätali pred týmto snom. Vhodnú inšpiráciu si nájdete v Meditačnej škole v brožúrkach o snoch.

Ako prepojiť zapamätané sny v dlhodobej pamäti na reálne vnímanie?
Cez deň v priebehu bežnej aktivity si vyvoláte zapamätaný sen a to hneď ráno. Účelom je, aby zapamätané sny pôsobili na denné vedomie. Na zapamätaný sen pôsobíte vyššie opísanými cvičeniami. Inšpirácia je v Meditačnej škole. Iná možnosť je prepájať sny na vedomé procesy pomocou snárov. Vyhľadajte si vhodné obrazy zo sna a snažte sa ich prepojiť na obrazy denného vedomia. Iná technika umožňuje spomenúť si na sny a v tomto stave riešiť svoje životné problémy.

Snovou školou sa človek naučí zvieraciemu spôsobu spánku ?
Adept tejto školy sa skutočne musí naučiť zvieraciemu spôsobu spania. Musí sa naučiť, a to trvalo, zobúdzať sa počas noci aspoň 10 krát a to pomocou technického zariadenia. Zvyčajne
normálnym spôsobom spí každú štvrtú noc. Takýto spôsob spania spôsobuje ospalosť aj počas dňa. Na tento stav si musíte postupne navykať. Napríklad si v sede na obed trochu zdriemnete. Tak isto ako pri iných školách by som každého upozornil, že netreba sa ponáhľať a postupovať rozvážne. Nedostatok spánku spôsobuje malátnosť a depresie.

Pridaj komentár