Ezoterika ako proces typický pre školu. Učiť sa naspamäť. Vedieť o tom písať. Vedieť o tom hovoriť. Vedieť o ezoterike premýšľať. Poznať zmysel základných slov. Poznať druhy cvičení. Poznať druhy stavov v oblasti ezoteriky. Poznať anatómiu. Poznať psychiatriu. Poznať históriu.

Ezoterika ako proces typický pre školu.
Bohužiaľ, doterajší prístup v oblasti ezoteriky je postoj osôb, ktoré berú ezoteriku ako relax a zábavu. Nechcú chápať a rešpektovať, že robiť ezoteriku seriózne a zodpovedne vyžaduje na začiatku ako keby sa vrátiť do školských lavíc. Teda ten, kto sa rozhodol nastúpiť duchovnú cestu, musí na začiatok prejsť procesom vzdelania zodpovedajúceho terajšej úrovni. Predpokladám, že viete písať a čítať a tiež premýšľať na nejakej úrovni. Treba si uvedomiť, že pokiaľ chcete seriózne rozumieť tomu, o čom tu píšem, je potrebné sa naspamäť naučiť základné slová, ktoré tu používam. Nielen sa naučiť slová, ale naučiť sa aj ich obsah a tomuto obsahu aj rozumieť.

Niektoré kľúčové slová: duchovná cesta, aura, sugerácia, neurón, neurónové oblasti, koncentrácia, bioenergia, akáša, informačné polia, šaman vedomie, kozmické vedomie, zviera vedomie, stigma vedomie, mediálne vedomie, klinické vedomie, jogínske vedomie, pyramidálne vedomie, veštectvo, prútikárstvo, ezoterika, orgány tela a ďalšie. K tomu ale vedieť aj povedať alebo napísať, čo obsahujú a čo sa pod nimi rozumie.

Učiť sa naspamäť.
Keď chcete v ezoterike niečo znamenať, tak si treba zvyknúť na to, že sa budete musieť učiť ako v škole. Na duchovnej ceste treba zvládnuť množstvo nových poznatkov a nielen ísť na duchovnej ceste, ale aj duchovnej ceste rozumieť. Teda dokázať pomenovať, čo cítite na základe dohodnutých slov a ich kombinácií. Bežný ezoterik robí ezoteriku bez toho, aby si uvedomil, že každé slovo vyslovené v ezoterike má svoj zmysel a určitý obsah. Bežný ezoterik nemá záujem, aby pri popise ezoteriky dal vážnosť slovám, ktoré používa. Teda bežný ezoterik niečo rozpráva a ten druhý mu nič nerozumie. Moderný ezoterik sa naučí základné pojmy, keď sa niekto opýta, tak dokáže každý pojem vysvetliť. Musíte navyše vyvinúť vlastnú snahu a preskúšať sa v tejto oblasti celkom sám.

Vedieť o tom písať.
Keď sa naučíte základné slová a ich kombinácie, treba sa naučiť vyjadrovať aj písomnou formou. Napríklad púšťajte si zvukové prednášky a prepisujte ich. Vnútorným hlasom si spomínajte a potom to zapíšete.

Vedieť o tom hovoriť.
Tak isto si treba v modernej ezoterike zvyknúť určitými dohodnutými slovami nahlas rozprávať. Tiež potichu vnútorným hlasom premýšľať. Znovu si môžete zobrať zvukové nahrávky a určitý úsek počúvať, potom zopakovať, zapísať a vyslovovať. Potom o tom premýšľať.

Vedieť o ezoterike premýšľať.
V prednom mozgu je centrum pre vnútorné premýšľanie, ktoré by si mal ezoterik školiť, aby dokázal o ezoterike premýšľať, pokiaľ možno racionálne, na základe overených poznatkov svojich, ale aj tých druhých. Mali by ste si naštudovať základy logiky, matematiky, medicíny, geometrie, štatistiky, prognostiky a vedeckého bádania. A potom to neustále spájať s ezoterikou.

Vedieť zmysel základných slov.
Niektorých ezoterikov vôbec nezaujíma, čo znamenajú slová, ktoré používajú v ezoterike. Každé slovo v ezoterike musí mať jasný obsah a nie si pod slovom myslieť, čo sa mi zachce. Ako si majú porozumieť dvaja ezoterici, keď jeden pod slovom čakra rozumie duchovné miesto a ďalší pod tým rozumie kompostovú jamu. Každý ezoterik by si mal najprv ujasniť a sám pre seba vysvetliť, čo pod daným slovom možno rozumieť.

Poznať druhy cvičení.
Každý ezoterik by mal byť školený, aby ovládal elementárne cvičenia v oblasti ezoteriky ako je koncentrácia do svojho vnútra, nehybné sedenie, sugeratívne uverenie, že sa nachádza v určitých stavoch mysle a potom sa z nich vedieť dostať naspäť. Potom schopnosť hypnoticky pracovať v neurónových oblastiach svojho tela, pracovať s energiami magmatického jadra Zeme, ovládať skvele senzibilné vnímanie a ovládanie energií magmatického jadra Zeme. Tak isto ovládať všetky techniky vešteckých výkonov, techniky psycholiečby a liečby fyzického zdravia.

Poznať druhy stavov v oblasti ezoteriky.
V ezoterike treba ovládnuť určité množstvo stavov ako je cvičená klinická smrť, cvičené stigmy, cvičenia chorých neurónov, cvičenia sugerácie poškodenia neurónov, sugerácia pyramidálneho vedomia. Teda určitá zbierka patogénnych stavov fyzického a psychického tela.

Poznať anatómiu.
Je to elementárna podmienka progresívneho robenia ezoteriky ako duchovnej cesty. Bez základných poznatkov anatómie nemá cenu ani sa pohnúť niekam do duchovna. Poznať anatómiu je ako poznať dopravné značky na ceste. Bez ich poznania nedostanete vodičský preukaz. No v ezoterike si musíte vodičský preukaz vystaviť sami a s dávkou zodpovednosti a prísnosti voči sebe.

Pridaj komentár