Chcela by som vedieť, ako sa mi darí pri udržiavaní a zlepšovaní psychického a fyzického stavu, v čom som pokročila, kde mám pridať. Poprosím vás o vypracovanie nového vešteckého profilu. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Cítiť, že sa meditáciám venujete ako svojmu poslaniu a žijete pre meditáciu. No ešte stále ste všetko v sebe nepodriadili anjelským sféram. Máte ich v sebe dynamizované, ale srandy skončili. Takáto dynamizácia vyžaduje plné podriadenie a uvoľniť prenik do celej psychiky. Inak by mohlo prísť k osudovým problémom.

Psychický stav
Aurický obal je dlhodobo vzdialený z tela, ale iba málo. Tiež podvedomé obaly sú čiastočne von. Nemožno hovoriť o trvalo stabilnej psychike. Treba na tom popracovať aktívnejšie.

Povaha
Ezoterickými cvičeniami ste si rozšírili vedomie, teda silu vôle, do oblasti veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. No nie do všetkých ganglií. Bolo by vhodné domácimi cvičeniami rozšíriť úplne všade v tele a hlavne do nôh. Dá sa hovoriť, že ezotericky ste dosiahli značný stupeň rozšírenia vedomia do 6. neurónových oblastí.

Sexus
Sexus povahy je usadený iba v strednom mozgu a chýba rozšírenie do všetkých 6 neurónových oblastí. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá prenikla do svojej sexuality, ale nemá o ňu zatiaľ vážnejší záujem. Sexus centrum je v podbruší a tiež v hlave. Dosiahli ste to ezoterickým výcvikom.
Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na náboženstvo ako duchovnú cestu s anjelskými sférami. Povrchová vzrušivosť: na náboženstvo a anjelské sféry. Pohlavná vzrušivosť: nejasná a nezrejmá. Citová vzrušivosť: zlatisté anjelské sféry. Celkovo ešte stále sexualita podvedomia nedostatočne transformovaná do duchovnej oblasti a tiež chýba spojka do praktického života.

Stav obalov podvedomia
Obaly bývajú často mimo telo. Treba ich držať v tele. Obaly zo 4. roku života sú anjelské sféry. Meditáciou ste dosiahli extrémne množstvo anjelských sfér šamanov všetkých druhov a síl. Pripomína to stav ako v anjelskom úli. K tomu vám gratulujem. Obaly podvedomia prešli tiež meditačnou zmenou a obsahujú pozitívne a silné anjelské sféry. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa ešte nedokáže podriadiť anjelským sféram tak, ako to má byť. Často konáte tak, aby ste si ubližovali a trpeli v náboženskom slova zmysle. Aura obal: ovládate aurické obaly okolo 6. neurónov tela. Máte ich naplnené meditačnými objektmi zo všetkých sfér ezoteriky. Ovládate cvičením techniku klinického obalu, komunikáciu s info poliami spomienok mŕtvych ľudí. Kostný záznam nie je vyčistený, obsahuje deštruktívne anjelské sféry čierneho charakteru. Odporúčam vyčistiť. Ovládate prienik do buniek na úrovni častíc. Vnímam rozsiahly výcvik Silva techník. No nie do vonkajšieho sveta. Odporúčam docvičiť. Techniku nácviku chromej chrbtice ovládate iba v začiatkoch. Mediálno-veštecký stav ovládate, ale chcete si to robiť po svojom, sivasté anjelské sféry. Jogínske vedomie je rozpracované, ale neovládate ho. Energie reiki ovládate iba zo svojich energických zdrojov a nie cudzích a z magmatického jadra. Prítomnosť čiernych anjelských síl. Teda deštruujete sa tým. Treba prepracovať. Stigma stav máte v sebe. Poškodzovanie tkanív v organizme zatiaľ vedome neovládate. Ovládate seans stavy v hormonálnych žľazách, pyramidálne vedomie, kozmické vedomie. Praveké vedomie, teda zúžené vedomie, ovládate slabo. Celkovo vidieť, že sa venujete výraznému rozvoju svojej duchovnosti.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Vo veľkom mozgu je neochota vpustiť anjelské sféry a úpenlivé držanie sa klasických náboženských praktík laickej verejnosti. Stredný mozog – praktizovanie čarodejníckych praktík bez účasti anjelských sfér. Mozoček – množstvo anjelských sfér a otvorenie kabalistického vedomia, no bez zapojenia do bežného života, čo je chyba. Zúrivý súboj s anjelskými sférami v mieche. Radšej čierne anjelské sféry ako svetlo anjelov. Treba zmeniť prístup k šťastnému osudu. Brušný mozog – sivasté anjelské sféry. Teda chcete si robiť veci po svojom. Ešte nedokážete prijať šťastný osud. Ganglie – čierne anjelské sféry a utvrdzovanie sa, že musíte trpieť a skončiť zle.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Ste ochotná počúvať dobré rady, ale nakoniec všetko spravíte v zhone a chaose. Obráti sa to proti vám a mobilizujete sa, iba keď je s vami zle.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Anjelské sféry sú prítomné, ale radšej sa radíte a obklopujete čiernymi snovými anjelskými sférami. Nutnosť vhodnej terapie. Dokonca ste sa do čiernych anjelských sfér schovali.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa plne podriadite bielym anjelským sféram.

Pridaj komentár