– Individuálna meditácia 2003-04-25

Rozhodol som sa zmeniť prístup aj k Sexuálnej škole a to tak, aby som ju cvičil pravidelne a systematicky. Zároveň som si uvedomil potrebu začať chápať sexualitu na podstatne hlbšej úrovni ako doteraz. Súčasný vývoj v tejto oblasti ezoteriky bol poznačený príliš technickým prístupom pomocou rôznych mentálnych techník. Ako sa hovorí, chýbala tomu potrebná hĺbka. Tak isto som sexualite nedal to najdôležitejšie miesto v ezoterike a to sa pokúsim dôsledne napraviť. Začal som znovu študovať problematiku sexu a zároveň budem hľadať hlbšiu úroveň.

/ 1. Sexus / V tomto cvičení som si začal spomínať na všetky významnejšie sexuálne aktivity v mojom živote. Pri cvičení som mal pocit a predstavu nahoty. Zároveň som si uvedomoval, že som si vedomý vlastnej sexuality na rozdiel od zvierat, ktorým vedomie a poznanie vlastnej sexuality chýba. Ďalej som si uvedomoval, že základom ľudskej sexuality sú sexuálne túžby a tieto sú vo vonkajšom svete aktivizované hlave obrazmi druhého pohlavia. Preto sú samice vo zvieracej ríši nenápadné a sexualita prebieha hlavne na aktívnom vylučovaní sexuálnych feromónov. Sexualita človeka sa viacej podobá sexualite motýľov, ktorá prebieha na odraze infračerveného žiarenia od motýlích krídiel. Teda pocit určitého blikajúceho svetla. Ďalej som si uvedomoval, že každý človek si tvorí sexuálny ideál svojej túžby po partnerovi.

/ 2. Sexus / Znovu som si opakoval 4 základné sexuálne ľudské typy a to s božskou sexualitou charakterizovanou mať alebo sa stať božskou dokonalosťou. Teda túžba byť ideálom ženy alebo muža. V inkvizítorskej sexualite ide o túžbu fyzicky a psychicky týrať objekt lásky a potom vzniknuté rany hojiť láskavosťou. História inkvizítorov. Potom nasledovala oceánska sexualita v túžbe sa dotýkať milovanej osoby. Teda pocit, že som na stretnutí všetkých tehotných matiek sveta. Nasledovala satanistická sexualita, ktorá je založená na presnom pláne, ako bude milovanie vyzerať. Akýkoľvek odklon ma privádzal do zúrivosti.

/ 3. Sexus / Nasledovalo koncentrovanie do hlavy s predstavami mužskej úlohy v sexuálnych vzťahoch. Potom som koncentráciu presunul do oblasti pohlavných orgánov a tu som si vybavoval ženskú sexuálnu úlohu. Pri detskej sexualite som sa koncentroval do oblasti perí a zároveň som si predstavoval detské sexuálne aktivity. Každý si určite na niektoré z detstva rád spomenie.

/ 4. Sexus / Keďže razím predstavu, že v mojej mysli a mojich predstavách nie je žiadne tabu, tak som si postupne predstavoval rôzne druhy sexuálnych predstáv ako je pedofília, zoofília, incest, fetiš, nekrofília, exibicionizmus, sadismus, masochizmus, fekalofília, homosesualita, lesbizmus, gruposexualita, nymfománia, mužatkovstvo a impotencia. Tak isto som sa vciťoval do stavov dobrovoľného odmietania sexu. Pri všetkých predstavách vznikajú určité bioenergetické stavy a pocity. Tie nepríjemné treba prekonať a previesť do stavu príjemnosti. V žiadnom prípade tu nehovorím o sexuálnych aktivitách mimo vnútorný svet predstáv v mojej mysli.

/ 5. Sexus / Znovu som sa skoncentroval do hlavy, kde som si vytvoril predstavu milujúcej dvojice a zároveň v brušnom mozgu, ktorý sa nachádza v svalovine brucha a čriev, som si vytvoril predstavu milujúcich sa v podobe písmen a geometrických tvarov. Bližšie pozri Teosofická škola. Pri týchto predstavách sa tvorí sexuálna bioenergia, ktorú som si rozvádzal do orgánov svojho tela. Tak isto som si navodzoval predstavy, ako vytváram japonské kvetinové ikebany. To sú kvetinové aranžmá.

/ 6. Sexus / Nasledoval nácvik zvieracej sexuality a to podotýkam hlavne cicavcov mimo primátov. Skoncentroval som sa na všetky predstavy černochov a černošiek, ktorí majú otvorenú sexualitu zvierat. Vtedy vyciťujem sexuálne napätie okolo sánkových kĺbov. Pokračoval som v čo najväčšom počte predstáv o páriacich sa zvieratách. Sexualita nie je založená na predstavách, ale na chemických pochodoch v organizme. Preto som si vsugeroval užitie erotizujúcich látok ako liebestrpten, takzvaný magický kokteil pre mužov, potom afrodiziakum erotisin, ktorý vháňa do pohlavných orgánov krv, dobre známe španielske mušky, kraft draže byčujúce vášne. Na záver yohimbin, účinné afrodiziakum. Zároveň som sa na diaľku napájal na dvojice, ktoré takéto látky práve užili. Pri týchto sugesciách je napríklad vhodné praktizovať aj fyzické sexuálne praktiky. Samozrejme mi ide hlavne o cvičenie sily imaginácie.

/ 7. Sexus / Na záver všetkých cvičení som sa skoncentroval na sexonomickú mytológiu a históriu ľudskej sexuality ako je rituál obriezky penisu a klitorisu. Patria sem aj iné chirurgické praktiky, ktorým treba mať z hľadiska predstavy iný vzťah, ako iba z pohľadu dnešnej morálky.

Pridaj komentár