– Individuálna meditácia. 2003-04-24

Viacero rokov úsilia skúmať a preskúmať systém Reiki, ktorého pôvodom je podľa všetkých indícií práve Japonsko som ukončil s tým, že som našiel spôsob nácviku pre všetkých, ktorí o to majú záujem bez toho, aby museli absolvovať niektorý kurz so zasvätením. Nie že by som bol nejako negatívne naladený na zasväcovateľov, ale skôr mi šlo o spôsob prístupu k Reiki. Tak isto ďakujem všetkým, ktorí absolvovali kurzy Reiki a snažili sa mi pomôcť dopátrať sa k začiatku Reiki systému. Ocenil som aj to, keď mi niekto poskytol vhodný textový materiál. Zásadným zlomom v objasnení začiatku nácviku Reiki boli meditácie na pestovanie japonských bonsajov a ikebany. Bonsaj ako taký je vlastne symbolom Reiki a pestovateľ Bonsaj stromčekov úplne prirodzene pestuje okrem bonsaj aj Reiki techniky. Nie náhodou sa na viacerých brožúrkach a knižkách Reiki objavuje symbol bonsaju. Takže keď pestujem bonsaj stromček a zároveň naň meditujem, tak cvičím Reiki. Želám sebe aj ostatným, aby na tejto duchovnej ceste Reiki vydržali a dosiahli toho najvyššieho cieľa.

/ 1. Reiki / Na začiatku tohto cvičenia som si spomenul na tých, ktorí boli zasvätení do prvého stupňa Reiki. Snažím sa na diaľku koncentrovať na tých, ktorí práve prešli kurzom Reiki. Zároveň sa stotožňujem s japonskou tradičnou kultúrou a hlavne s umením pestovať bonsaj. Pokračujem koncentráciu do hlavy a tu si vytváram predstavu rúk pestovateľa bonsaj umenia. Predstava rúk je menšia ako normálnych ľudských rúk. Zároveň si predstavujem, ako medzi rukami pulzuje biele svetlo. Zároveň sa koncentrujem do brušného mozgu. To je sieť neurónov v žalúdku, tenkých a hrubých čriev. Tu si ruky predstavujeme ako čierne paličky a to 5 paličiek vpravo a 5 paličiek vľavo. Ja osobne to cvičím naopak, pretože systematickým cvičením nervovej sústavy som si to prehodil. Takže si to odskúšajte, kde čo treba cvičiť. Väčšina meditujúcich všetko cvičí normálne. Dostatočne som dynamizoval jednu aj druhú predstavu a zároveň som začal produkovať aj niečo ako bioenergiu. Bioenergia sa tvorí v obidvoch predstavách. Bioenergiu z hlavy som tlačil a presúval do prstov rúk. Bioenergiu z brušného mozgu som presúval do prstov nôh. Bioenergiu sa preliečujem.

/ 2. Reiki / V tomto cvičení som sa na diaľku napojil na tých, ktorí práve absolvovali zasvätenie do Reiki 2. stupňa. Zároveň v hlave aktivizujem predstavu dvoch stromčekov pestovaných podľa zásad bonsaj. Druhá koncentrácia ide do brušného mozgu a tu si bonsaj stromčeky predstavujem ako plocho nakreslené japonské písmo, alebo z drievok vyrobené latinské písmená. Tieto písmená tvoria potom kresbu dvoch stromčekov bonsaj. Podobá sa to niektorým znakom Reiki, alebo by som to prirovnal ku kaligrafickému umeniu vytvárať obrazy z písmen. Teda z predstavy v hlave aj v brušnom mozgu vzniká bioenergia, ktorú odvádzam do rúk a nôh tela. Bioenergiu sa preliečujem.

/ 3. Reiki / Pri tomto cvičení sa na diaľku v predstavách napájam na čerstvých adeptov zasvätenia Reiki tri. Znovu sa koncentrujem do hlavy a tu si vytváram predstavu odmontovaných dvoch proti sebe stojacich drevených kolies z klasického rebrináka. Samozrejme, že v Japonskom budhizme symbol kolesa s lúčmi znamená niečo ako osud človeka. Koncentrácia do brušného mozgu je realizovaná voľnou kombináciou Reiki znakov. Tieto si nájdete na začiatku Reiki školy. Nemajte žiadne obavy a voľne si ich upravte a to tak, aby vyjadrovali dve lúčové kolesá osudu. Z týchto dvoch miest potom vyteká bioenergia do rúk a nôh môjho tela. V takomto stave je už možné liečiť seba alebo aj iných záujemcov.

/ 4. Reiki / Znovu si v hlave vytváram predstavu elektrolytického roztoku, kde sú jednotlivé časti mozgu ako katóda a anóda. Zároveň je mozgovo- miešny mok ako elektrolytický roztok. Zároveň si v brušnom mozgu vytváram schému z písmenok abecedy, ktoré v tejto jednoduchej podobe vyjadrujú elektrolytickú reakciu. Podrobnejší výcvik abstraktných písmenkových predstáv si nájdete v Teosofickej škole. Tiež sa tomuto výcviku v Reiki škole budeme venovať podrobnejšie. V hlave, ale aj v brušnom mozgu vzniká bioenergia, ktorá má podobné účinky ako liečba elektrickým prúdom. Teda hovoríme o elektroliečbe iba s tým, že moje telo vyrába živú bioenergiu. Touto bioenergiou je možné liečiť seba, ale aj iných meditujúcich. Neodporúčam túto predstavu cvičiť v ústnej dutine so zubami. Dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu skloviny zubov.

/ 5. Reiki / V tomto cvičení si znovu v hlave vytváram predstavu vznikajúceho blesku. V brušnom mozgu si znovu zo špeciálne upravených písmen vytvárate taký obraz, ktorý charakterizuje blesk. Z týchto dvoch miest, hlavy a brucha vzniká bioenergia, ktorá odteká do rúk a nôh tela. S touto bioenergiou je možné liečiť seba, ale aj iných ľudí.

/ 6. Reiki / V tomto cvičení sa znovu skoncentrujem do hlavy, kde si vytvorím zo spomienok predstavu guľového blesku. Tak isto sa skoncentrujem do oblasti brušného mozgu, ktorý sa nachádza v žalúdku a v črevách. Tu v brušnom mozgu si z písmen, čiarok a bodiek vytvorím voľné zobrazenie v podobe pyktogramu, ktorý vyjadruje guľový blesk. Znovu som sa mysľou vrátil do Teosofickej a Kaabalistickej školy na mojich internetových stránkach. Z týchto predstáv sa tvorila bioenergia s podobnými danosťami ako guľový blesk. Túto bioenergiu som odvádzal do rúk a nôh. Následne som sa ňou preliečoval.

/ 7. Reiki / Znovu koncentrácia do hlavy a tu predstava dvoch magnetov, cez ktoré prechádza aktívne magnetické pole. Následne sa koncentrujem do brušného mozgu a tu si vytváram konštrukciu z písmen a rôznych geometrických tvarov. Magnetickú bioenergiu hromadím v rukách a nohách. Následne sa s ňou liečim.

/ 8. Reiki / V hlave predstava elektrického oblúku, ktorý sa podobá výboju svetla pri zváraní kovu. V brušnom mozgu zase písmenková predstava, ktorá vyjadruje obraz elektrického oblúku. Hromadím bioenergiu v rukách a nohách. Následne sa liečim.

/ 9. Reiki / Znovu v hlave predstava magmy zo sopiek. V brušnom mozgu predstava magmy v podobe písmen a geometrických tvarov. Magmatickú bioenergiu hromadím v rukách a nohách. Následne si liečim telo.

/ 10. Reiki / V hlave predstava súložiaceho muža so ženou. V brušnom mozgu predstava z písmen, ktorá obraz súloženia vyjadruje. Vzniknutú sexuálnu bioenergiu z týchto predstáv hromadím v rukách a nohách. Následne sa ňou preliečujem. Pri týchto cvičeniach si spomínam na japonské umenie ikebany.

Pridaj komentár