– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA 2003-04-25

POKRAČUJEME V NÁCVIKU NIEKTORÝCH ĽUDSKÝCH SCHOPNOSTÍ AKO JE DOBRÉ TUŠENIE BUDÚCNOSTI. SCHOPNOSŤ PRELADIŤ MYSEĽ DO POZITÍVNEJ POLOHY. ĎALEJ SA SNAŽÍME VYTVÁRAŤ VO SVOJEJ MYSLI SILNÉ OBRAZY A TO TAKÉ, KTORÉ CHCEME, ABY SA AJ ZREALIZOVALI. USILUJEME SA VŠETKO CVIČIŤ V STAVE DEMENTA, KTORÝ VÔBEC NEPOCHYBUJE O TOM, ŽE BY SA TO NEZREALIZOVALO. TENTO STAV VYŽADUJE, ABY SME ANI V ZLOMKU SEKUNDY NEPOCHYBOVALI. ČO SA TÝKA TELEPATICKÝCH SCHOPNOSTÍ, TAK ZATIAĽ SA SNAŽÍME VSTUPOVAŤ PREVENTÍVNE DO MYSLE INÝCH ĽUDÍ A NALAĎOVAŤ ICH POZITÍVNE. PRÍPADNE OTUPOVAŤ ICH NEADEKVÁTNE A PREHNANÉ CIELE VOČI OSOBE MEDITUJÚCEHO.

/ 1. SILVA / ZAČÍNAME KONCENTRÁCIOU DO ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV TELA AKO SÚ OČI, NOSNÉ DIERKY, JAZYK, UŠI, PRSTY RÚK A NÔH. VŠETKY ZMYSLY SI PREDSTAVUJEME DVAKRÁT. ODTIAĽTO PRESÚVAME POZORNOSŤ NA JEDNOTLIVÉ ČASTI VEĽKÉHO MOZGU. KONCENTRÁCIA ZACHYTÁVA ŠEDÚ KÔRU, BIELU HMOTU A POD ŇOU NERVOVÉ ZVÄZKY, KTORÉ SPÁJAJÚ VŠETKY ČASTI MOZGU NAVZÁJOM. KONCENTRÁCIA DO TÝCHTO ČASTÍ PREBIEHA NENÁSILNE A V SPOMIENKE NA STAVY HLBOKÉHO SPÁNKU, ALE ZÁROVEŇ KAŽDÝ STAVU SPÁNKU ODOLÁVA. TAKTO SA ČO NAJLEPŠIE SNAŽÍME PRIBLÍŽIŤ K HYPNOTICKÉMU STAVU, V KTOROM SÚ VŠETKY CVIČENIA ÚČINNEJŠIE, RÝCHLEJŠIE SA NAPREDUJE. VŠETKY CVIČENIA OVPLYVŇUJEME POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM POSTOJOM K PRÁVE PREBIEHAJÚCEMU CVIČENIU. PRI FYZICKEJ KONCENTRÁCII SI ZÁROVEŇ VIZUALIZUJEME PREDSTAVU MOZGU ÚPLNE ZDRAVÉHO A NAMI OVLÁDANÉHO.

/2. SILVA / ZNOVU KLASICKÁ KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV. ZMYSLY VNÍMAME, AKO KEBY ICH BOLO DVAKRÁT TOĽKO. POTOM SA KONCENTRUJEME POSTUPNE DO STREDNÉHO MOZGU, MOZOČKU, MIECHY, NERVSTVA V CELOM TELE A BRUŠNÉHO MOZGU. TAK ISTO NAKONIEC SA VŠETCI ZAMERALI NA TÚLAVÉ NERVSTVO Z HLAVY A KOSTRČE. ZNOVU VŠETKY CVIČENIA PREBIEHAJÚ ZĽAHKA, NENÁSILNE A ZA UDRŽANIA POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU S TÝM, ŽE NEZASPÁVAME A SPÁNKU SA SILNE BRÁNIME. MUSIA VŠETCI PRI CVIČENÍ ZOSTAŤ V BDELOM STAVE. DO CVIČENIA VKLADÁME PREDSTAVY AKO JE VŠETKO ZDRAVÉ A AKO TO OVLÁDAME.

/ 3. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV A PREDSTAVA, ŽE ZMYSLY SA PRESUNULI NA TEMENO HLAVY. ZÁROVEŇ SI SVOJU MYSEĽ PREDSTAVUJEME AKO ARCHÍV OBRAZOV, ZVUKOV, SLOV A POCITOV VŠETKÉHO DRUHU. NAŠE ÚSILIE JE ZAMERANÉ NA VYMAZÁVANIE VŠETKÝCH DRUHOV ZÁZNAMOV, KTORÉ BY NÁS MOHLI NEGATÍVNE OVPLYVŇOVAŤ. JE TO TECHNIKA VYHĽADANIA A DOSLOVA VYMAZANIA. TAKTO MOŽNO OVPLYVŇOVAŤ AJ INÉ OSOBY NA DIAĽKU. CVIČÍME TO V KĽUDE A TRPEZLIVO. NÁM PRI CVIČENIACH IDE O VYPESTOVANIE SCHOPNOSTI ČISTIŤ MYSEĽ OD VŠETKÉHO NEŽIADUCEHO. CVIČENIE REGULUJEME POZITÍVNYM ALEBO NEGATÍVNYM VZŤAHOM K CVIČENIU, KTORÉ PRÁVE PREBIEHA.

/ 4. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV A PREDSTAVA, ŽE SA VYSUNULI PRED NÁS. Z TOHOTO CVIČENIA DO PREDSTAVY, ŽE SA NEBUDEME ZAOBERAŤ SPOMIENKAMI, KEĎ SA NEDARILO A VŠETKO BOLO POZNAMENANÉ NEPRÍJEMNOSŤAMI. VYTVÁRAME SILNÝ BLOK, ABY SA TIETO SPOMIENKY NEAKTIVIZOVALI A CVIČIACI ANI V ŽIVOTE NEPRECHÁDZALI DO NECHUTENSTVA NEGATÍVNEJ MYSLE. ZNOVU SOM MUSEL NIEKTORÝCH UPOZORŇOVAŤ, ABY TO S CVIČENÍM MYSLELI SERIÓZNE A NIE IBA AKO ZÁBAVU, KTORÁ NIKAM NEVEDIE. CVIČENIE JE DYNAMICKÉ, KEĎ MÁME POCIT, ŽE ZMYSLY TELA SA ZMENŠUJÚ. DO SPOMIENOK VKLADÁME BLACK TAROTOVÉ OBRÁZKY. BLIŽŠIE POZRI PRÍSPEVKY ASTRO. NA TOTO CVIČENIE NAVÄZUJE ĎALŠIE CVIČENIE A TO ZAČÍNA KONCENTRÁCIOU NA ZMYSLY V POCITE, ŽE SA ICH PRSTOM RUKY DOTÝKATE. ZÁMERNE SI SPOMÍNAME NA TIE UDALOSTI, KEĎ SA NÁM DARILO A VŠETKO IŠLO AKO PO MASLE. ZNOVU SI PREDSTAVUJEME, ŽE VÝHRADNE TÁTO ČASŤ SPOMIENOK RIADI NAŠE KROKY K ÚSPECHU A ŠŤASTIU. ZÁROVEŇ TIETO PREDSTAVY POSILUJEME MANDALOVÝMI KARTAMI ŠŤASTNÝCH NÁHOD. NÁJDETE SI TIETO CVIČENIA V PRÍSPEVKOCH ASTRO. CVIČENIE REGULUJEME ZMENOU VZŤAHU K CVIČENIU, ČI UŽ AKO POZITÍVNY ALEBO NEGATÍVNY. TAK ISTO VYTVÁRAME MECHANIZMY, ABY TÚTO OBLASŤ SPOMIENOK NEMOHOL NIKTO ZAVRIEŤ A ABY NATRVALO SPREVÁDZALA NAŠE KROKY. VŠETKO SA DEJE ZA POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU A ZOTRVÁVANIA V ČULOSTI VŠETKÝCH REAKCIÍ.

/ 5. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽTO DO CELÉHO NERVOVÉHO SYSTÉMU S PREDSTAVOU DROBNÝCH MAGNETOV, KTORÉ SA NAVZÁJOM ODPUDZUJÚ. PREDSTAVA ROZDROBENIA ZMYSLOV NA DROBNÉ KÚSKY. KAŽDÝ CVIČIACI SA DO TOHTO STAVU DOSTÁVA SÁM A VNÚTORNÝM HLASOM SI VYDÁVA POVELY K CVIČENIU. VNÚTORNÝ HLAS MÔŽE ZNIEŤ AKO HLAS MATKY, OTCA, PRIATEĽA ALEBO DIEŤAŤA. VYTVÁRA SI KAŽDÝ OKOLO SEBA PREDSTAVU DESIATICH MIESTNOSTÍ, V KTORÝCH SA TOČÍ DESAŤ KĽÚČOV NA ŠPAGÁTIKOCH. NEUSTÁLE VYDÁVATE PRÍKAZ, ABY SA RÝCHLOSŤ TOČENIA MENILA AŽ DO STATICKEJ POLOHY. ZNOVU POCIT PADANIA KĽÚČOV DO HLBÍN POD MIESTNOSŤAMI. ĎALŠIA KONCENTRÁCIA NA VŠETKY KĽÚČE A VŠETKY ROHY NARAZ VO VŠETKÝCH 10 MIESTNOSTIACH. POTOM NASTANE POCIT, ŽE KAŽDÚ MIESTNOSŤ NIEKDE TLAČÍTE A ZÁROVEŇ MÁ KAŽDÝ POCIT, ŽE MIESTNOSŤ POJEDÁ A KUSY Z MIESTNOSTI PREŽÚVA. MEDZI TÝM SA VŠETKY MIESTNOSTI STRÁCAJÚ A ZNOVU SA OBJAVUJÚ, AKO KEĎ ZAPÍNATE ALEBO VYPÍNATE OBRAZOVKU. V MIESTNOSTIACH OBČAS POČUJETE MONOTÓNNY ZVUK. V TOMTO STAVE OMNOHO SILNEJŠIE OVPLYVŇUJEME SEBA, ALE AJ INÉ OSOBY.

/ 6. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A ODTIAĽTO DO CELEJ NERVOVEJ SÚSTAVY S PREDSTAVOU DROBNÝCH MAGNETICKÝCH PILÍN, KTORÉ SA NAVZÁJOM SILNE PRIŤAHUJÚ. ZNOVU PREDSTAVA, ŽE ZMYSLY SA PRESUNULI MIMO TELA. VNÚTORNÝ HLAS VYDÁVA POKYNY NA VYTVORENIE BLOKOV PROTI NEŽIADUCEMU SPRÁVANIU. SPOMÍNAME NA UDALOSTI, KEĎ SME SI SPÔSOBILI ÚRAZ A NEŽELÁME SI, ABY SME SA DO TAKÝCHTO UDALOSTÍ DOSTÁVALI. SPOMÍNAME SI, KEĎ SME SA ZBYTOČNE DOSTALI DO HÁDKY A VYDÁVAME POKYN VNÚTORNÝM HLASOM, ABY SME TESNE PRED VZNIKOM TAKEJTO UDALOSTI NEMOHLI HOVORIŤ. SPOMÍNAME SI NA BOLESTIVÉ UDALOSTI A ZNOVU UKLADÁME DO PODVEDOMIA OBRAZ ALEBO PRÍKAZ, ABY SA TIETO STAVY NEOPAKOVALI A MY ZABUDLI NA TRÁPENIE. ZNOVU SI SPOMÍNAME NA OKOLNOSTI, KEĎ SME KONALI ZBRKLO A CHAOTICKY. UKLADÁME PROGRAM, ABY SME SA VŽDY UPOKOJILI A IŠLI DO LETARGIE. ZNOVU SI SPOMÍNAME, KEĎ SME SA DO LETARGIE PREPADLI A VYTVÁRAME PROGRAM, ABY SME SA DOKÁZALI ZMOBILIZOVAŤ A ÍSŤ ĎALEJ. ZNOVU SI SPOMÍNAME NA BOLESŤ A TO FYZICKÚ BOLESŤ A VYTVÁRAME PROGRAM NA UTLMENIE BOLESTI A ZABUDNUTIE TÝCHTO NEPRÍJEMNÝCH STAVOV. ZÁROVEŇ SA UČÍME NA DIAĽKU POMÁHAŤ AJ INÝM OSOBÁM. CVIČENIA SÚ EFEKTÍVNEJŠIE, KEĎ ICH CVIČÍME BEZ POCHYBNOSTI A ÚPLNE IM VERÍME.

/ 7. SILVA / ZNOVU KONCENTRÁCIA DO ZMYSLOV TELA A PREDSTAVA, ŽE SÚ OKOLO HLAVY. ODTIAĽ SME SI UVEDOMOVALI ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ POVAHY AKO JE HYSTERICKÁ, EPILEPTICKÁ, SCHIZOFRENICKÁ A PSYCHOPATICKÁ POVAHA. BLIŽŠIE VÁS ODKAZUJEM NA PSYCHÉ ŠKOLU NA MOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH. SPOMÍNALI SME SI NA STAVY STRACHU A OBRAZY STRACHU SME PRERÁBALI DO AGRESÍVNYCH PREDSTÁV. SPOMÍNALI SME SI NA STAVY DEPRESIÍ A ICH LIKVIDÁCIE PREDSTAVOU, AKO SVOJU NECHUŤ NA VYKONANIE NIEKTOREJ PRÁCE PREKONÁME PREDSTAVOU, AKO TO SPRAVÍME. TEDA KAŽDÝ SI PREDSTAVOVAL VŠETKO V PODOBE OBRAZOV. NA ZÁVER SME SI AKTIVIZOVALI SEXUÁLNE PREDSTAVY A DÔSLEDNE SME SA ZAMERALI NA VNÚTORNE NENAPLNENÉ SEXUÁLNE PREDSTAVY. V OBRAZOCH A POCITOCH SME ICH VYVOLÁVALI A TAKTO SME Z NICH DOSTÁVALI A ODBLOKOVALI EMOCIONÁLNE NAPÄTIE.

/ 8. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV A PREDSTAVOVALI SI, ŽE SA PRESUNULI DO ORGÁNOV TELA. ODTIAĽ SME SI PRED SEBOU PREDSTAVOVALI VLASTNÉ ORGÁNY TELA AKO SÚ ZDRAVÉ A VITÁLNE. PO TOMTO SME SI PREDSTAVOVALI, AKO ICH NA OPERAČNOM STOLE PRSTAMI SEKÁME, REŽEME ALEBO STLÁČAME. VŠETKÝCH SOM UPOZORŇOVAL, ABY PREDSTAVY BOLI ČO NAJREALISTICKEJŠIE A PREHNANE SI VERILI, ŽE SME NAJFENOMENÁLNEJŠÍ LIEČITELIA.

/ 9. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV TELA S POCITOM, ŽE ICH NEMÁME. Z TEJTO PREDSTAVY DO POCITU HLBOKÉHO SPÁNKU SME SI OTVÁRALI SNOVÚ PAMÄŤ. CIEĽOM CVIČENIA JE, ABY SME V SNOVEJ PAMÄTI LIKVIDOVALI NEŽELANÉ SNY A AKTIVIZOVALI TIE SNY, KTORÉ NÁM MÔŽU VŠESTRANNE POMÁHAŤ NAPRÍKLAD TÝM, ŽE VYRIEŠIA NAŠE PROBLÉMY. ZÁROVEŇ SME VKLADALI DO SNOVEJ PAMÄTE OBRÁZKY ARCHANJELSKÝCH KARIET. BLIŽŠIE POZRI ASTRO A SNOVÚ ŠKOLU. K CVIČENIU SME PRIDALI TECHNIKU UPRATOVANIA SNOV U INÝCH OSÔB, KTORÉ VPLÝVAJÚ NEGATÍVNE NA NAŠE SNY.

/ 10. SILVA / ZNOVU SME SA SKONCENTROVALI DO ZMYSLOV TELA S POCITOM, ŽE SA VYTOČILI DOVNÚTRA. SPOMÍNALI SME SI, KDE MÁME V NERVOVOM SYSTÉME TELA ULOŽENÉ SLOVÁ AKO PRAVDA, ROZUM, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, EMPÍRIA, PRAX, VEDA A ČÍSLO. KONCENTRÁCIA NA ZMYSLY V POCITE, ŽE SÚ NA JEDNEJ KOPE. POTOM NASLEDOVALI LOGISTICKÉ VÝROKY: KEĎ…… TAK, ABY …….. TAK, ŽIADNE……..IBA, VTEDY A LEN VTEDY…….KEĎ, LEN A LEN VTEDY….KEĎ, BUĎ…..ALEBO, KEĎ…….TAK, JE…. NIE JE, MOŽNÉ……NEMOŽNÉ. POTOM SME SI SPOMÍNALI NA MATEMATIKU A JEJ ČÍSLA , KTORÝMI SME SA SNAŽILI OPÍSAŤ MEDITAČNÝ STAV. DO TÝCHTO SPOMIENOK SME VKLADALI TAROTOVÉ KARTY AMORČEKOV S KRÍDLAMI, KTORÉ NÁM VEŠTECKY HOVORIA, ČI NAŠE SNAŽENIA BUDÚ AJ FINANČNE ÚSPEŠNÉ. BLIŽŠIE KLIKNI NA ASTRO PRÍSPEVKY.

Pridaj komentár