Veštecké naladenie. Utíšenie, skľudnenie, spomalenie. Sugerácia chorobnosti. Odsávanie energií z organizmu. Všetko zo spomienok a žiadne predstavy v hlave. Otvorenie všetkých predstáv zo spomienok. Zákaz pri vešteckých výkonoch tvoriť v hlave predstavy. Iba kombinácie spomienok. Objekty zo zasvätenia nahadzujú veštecký stav a realizujú veštecké výkony za vás. Šetrenie organizmu. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku a zdokonaľovaní vešteckých výkonov. Na začiatku vešteckého výkonu sa skľudníte a utíšite. Stlmíte dýchanie a podľa okolností zatvoríte oči. Na stoličke sa intuitívne posadíte tak, aby sedenie podporovalo veštecký stav. Celkovo si spomeniete, ako ste boli v minulosti skľudnení a mali ste dobrý odhad. Všetko robíte výhradne zo spomienok a nepripustíte tvorbu žiadnych predstáv. Otvoríte si čo najviac spomienok na rôzne životné situácie a rôzne filmové scény. Treba si trochu rozhýbať tvorbu spomienok rôzneho druhu. To je nutnosť pre dobrý veštecký výkon, pri ktorom sa pracuje iba so spomienkami a nie vytváraním nových predstáv.

Potom je treba, aby ste sa skoncentrovali na zmyslové senzory ako sú oči, jazyk sliznica nosa, ušné bubienky a končeky prstov. To je jediná a posledná koncentrácia použitia týchto zmyslových senzorov. Zmyslové senzory sa skoncentrujú na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Zo spomienok si predstavíte šedú kôru veľkého mozgu ako 6 vrstiev pavučín na sebe s drobnými pavúčikmi. Koncentrácia na veštecký výkon bude výhradne zo šedej kôry veľkého mozgu. Takýto prístup šetrí zmyslové senzory a nepoškodzuje ich.

Udržujete si vhodný veštecký výkon a neustále sa doň vraciate. Napíšete si na papier pred sebou meno a priezvisko ošetrovanej osoby, vek a kde býva, zároveň si vytvoríte pri mene postavičku. Postupne si budete zapisovať, čo ste zistili. Každý zápis vás vyvedie z vešteckého stavu a treba sa ho naučiť obnovovať. Veštecký výkon realizujete tým, že zo spomienok vytiahnete malú predstavu veštecky ošetrovanej osoby. Zároveň si položíte zo spomienok otázku: Aká je táto osoba, morálna, alebo nemorálna? Zo spomienok k nej pridáte zlého človeka a zisťujete, či do seba tieto dve spomienky zapasujú, alebo nie. To už robíte prvý veštecký výkon. Takto zisťujete, čo potrebujete. Zo začiatku robíte osoby, ktoré poznáte najlepšie. Nebuďte prekvapení, keď vešteckým výkonom zistíte niečo iné o dotyčnej osobe, ako ste si mysleli. Reagujte konštruktívne a skúmajte rozumovo to, čo ste zistili. Takto možno veštecky ošetriť aj zdravie dotyčnej osoby. Zo spomienok sa pokúsite do dotyčnej osoby vložiť spomienku na choré srdce. Zase tam buď spomienka ide, alebo nie. To je už veštecký výkon.

Tí, ktorí prešli zasvätením, si môžu spomenúť na veštecké zasvätenie a požiadať veštecké objekty v aure o uvedenie do vhodného meditačného stavu. Zo spomienok si vytlačíte predstavu celého vášho tela a vešteckých objektov okolo vás. Nestaráte sa, ako objekty v aure fungujú a pár minút počkáte, kým vás objekty uvedú do určitého vešteckého stavu. Tak isto osoby zasvätené do aury môžu robiť veštecké výkony tak, že zo spomienok si spomenú na veštecky ošetrovanú osobu. Majú v sebe malú maketu dotyčnej osoby a okolo predstavu vešteckých objektov. Veštec zadá požadovanú otázku a čaká odpoveď. Zo spomienok vytiahne nejaký obraz a ten bez problémov vloží do postavičky. Buď tam ide, alebo nie. To je signál o tom, ako je na tom veštecky ošetrovaná osoba. Prípadne objekty zasvätenia to povedia alebo vytiahnu obraz zo spomienok.
Previedli sme špeciálne rozdelenie podvedomia do všetkých neurónových oblastí. Ide o techniku sugerácie klinickej smrti a uvoľnenie podvedomia z jednej oblasti do všetkých 6 neurónových oblastí: šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií.

Skoncentrujete sa vždy do jednej oblasti a odtiaľto robíte veštecké výkony buď sami, alebo pomocou vešteckých objektov, prípadne sa necháte vešteckými objektmi uviesť do vešteckého stavu. Takto si vyskúšate týchto 6 neurónových oblastí. Cieľom je ovládať všetky techniky vešteckého charakteru z každej neurónovej oblasti.

Pridaj komentár