A 372 – Nové pracovné pôsobisko – 2005-03-31 17:15:27


Mohli by ste mi poradit do buducna s mojim rozhodnutim ohladom dalsieho pracovneho posobiska?

Saša Pueblo – Nové pracovné pôsobisko – 2005-03-31 17:16:59


 

Domnievam sa, že dozrel na zmenu postojov a prístupov. Nachádzate sa v zóne rozhodovania pre budúcnosť. Dobre si zvážte, čo a ako spravíte. Ste osoba, ktorá ťažko robí závažné rozhodnutia. To sa môže stať pre budúcnosť osudové. Skúste zdvihnúť kotvy a hľadať nové prístupy. Dnešné kroky rozhodnú o vašej budúcnosti.

Psychický stav
Aurický obal je stabilne ukotvený na fyzické telo.

Povaha
Ste epileptická povaha bioenergeticky usadená v oblasti temenného mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vie pracovať na svojich cieľoch precízne a vytrvalo. Neustále dopredu, iste a opatrne.

Sexualita povahy
Je typicky európska usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok uhladeného elegána.

Sexuálne centrum
Je usadené v podbruší a naznačuje na ženské prvky v mužskom správaní. Muž s intuíciou, so starostlivosťou. Charakterizuje to obrázok človeka, ktorý sa stará, kombinuje možnosti a nachádza riešenia. Niekedy veľa fantázie. Určitá zasnenosť.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Nachádzam tu klasickú zostavu: muž, žena, starec, dieťa, 6 postáv vľavo, 6 postáv vpravo, geometrické obrazce a na konci lekár, ktorý sa starí a lieči iných. Okolo veľa technických zariadení.

Astrológia psychiky
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Všetka pozornosť je venovaná deťom a manželke. To je pre vás jediné a má pre vás zmysel.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Astrologická schéma veže babylonskej. Charakterizuje a naznačuje, že vás priťahuje všetko poškodené a zničené. Snažíte sa zachrániť, čo sa dá. Zabúdate na seba a doplácate na to. Prílišná pozornosť venovaná druhým môže viesť k vlastným problémom. Deštrukcia vám zväzuje ruky a vnútorne vám dáva bolesť a smútok. Bráni rozvinúť vaše vnútorné potencie a schopnosti. Ste zaujatý drobnosťami a menej dokážete vidieť budúce možnosti a ešte intenzívnejšie ich využiť. Akosi neviete prevážiť staré stereotypy a nabrať nový kurz.

Snová astrológia
Skúmam oblasť snového podvedomia. Neustále zachraňujete svoju rodinu. Sny programujú neustále nepríjemnosti a pohromy. Doslova si programujete, aby vás to ťahalo tam, kde budú nepríjemnosti. Jednoznačne sa treba venovať snovej ezoterike a dať do poriadku snovú oblasť. Sny majú liečiť fyzické a psychické telo. Sny majú riešiť pracovné problémy a majú sa podieľať na programovaní šťastného osudu vás a vašich najbližších. Sny vytvárajú a priťahujú nepríjemnosti a problémové oblasti do vášho života.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší život. Predok, ktorý neustále putoval tam, kde bol mor, hladomor a všade pomáhal ničiť zlo a deštrukciu. Bol lekár a neuveriteľne ho priťahovalo všetko patologické.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv vašich rodičov na vaše najhlbšie city. Celková vzrušivosť: na ženu a rodinu. Povrchová vzrušivosť: na bezpečie a istotu. Pohlavná vzrušivosť: na seba a ženy. Citová vzrušivosť: rodina a rodinné šťastie. Táto zložka psychiky je silne viazaná na rodinné prostredie a slabšie na partnerský vzťah v klasickom zmysle žena – muž. Má tendencie sa posúvať do zóny silného vzťahu s deťmi. Posun psychiky u mužov, ktorí prežívali mimoriadne senzibilne tehotenstvo a pôrod svojich detí, ako keby ich doslova sami porodili.

Traumatické udalosti
Okolo vašej postavy sú kruhovité útvary. Naznačujú, že vy vytvárate traumatické udalosti okolo detí. Jednoducho to trochu so starostlivosťou o ne preháňate. Všetko s mierou. Pokiaľ sa niečo preháňa voči deťom, prináša to aj negatívne prvky, napríklad nedostatočnú samostatnosť.

Duchovná úroveň
Okolo vás sú čisté čiary a drobné kvietky. Vysoký stupeň morálne etických vlastností.

Osudovosť hviezd
Pokiaľ nezmeníte terajší prístup k zarábaniu peňazí, tak sa dostanete do určitých finančných problémov. Terajšia pozícia môže viesť k finančným problémom. Nová pozícia otvára finančný trezor. Mali by ste zvážiť nové pracovné ponuky. No vaše epileptické hranie a točenie dokola nedovoľuje tak ľahko zmeniť zabehaný stereotyp.

Saša Pueblo

Pridaj komentár