Tajomné ohníky. Ohníky na veciach. Ohníky na ľudskom tele. Z rúk liečiteľa vylietava niečo ako iskry. Energetický magnetizmus. Fotografie týchto úkazov. Fyziologická energia. Bioenergetické foto. Oblasti potných žliaz vyžarujú najviac výbojov. Vyžarovanie bioenergie na povrchu ľudského tela. Fyziologický stav tela. Psychický stav človeka. Biologická plazma.

Pri diaľkovej vešteckej diagnostike som objavil klientku, ktorá vyžarovala zo svojho tela zvláštne plamienky. Tieto plamienky vyžarovalo telo na povrchu kože, a tak isto ich vyžaroval povrch orgánov. Energeticky som sa napojil na túto klientku a jej energetický systém sa vytvoril aj u mňa. Zároveň som zisťoval, v ako psychickom stave sa dotyčná nachádza a zistil som, že je v silnej konfrontácii medzi svojím vnútrom a vonkajším svetom. Ako keby na povrchu orgánov a na povrchu tela prebiehal nerozhodný spor, čo má vo svojom živote robiť. Či žiť do svojho vnútra, alebo von. Tento psychický stav sa prejavoval práve na povrchu všetkého, čo vo svojom tele mala. Iná klientka viedla vnútorný ťažký spor o tom, či má žiť sexuálne alebo nábožensky. Zároveň nemala vnútorný pocit vyriešenia tohto sporu. Pripomína to prístup skeptika, ktorý sa o probléme baví a nemá záujem dospieť do určitého riešenia. V tomto stave sa na povrchu orgánov vytvárajú menšie alebo väčšie plamienky bioenergetických výbojov. Tento stav som prežíval niekoľko dní a bolo mi poriadne psychicky zle. Postupne prvotná reakcia odznela a ja som začal na sebe tento fenomén znovu a znovu vyvolávať. Mám záujem tieto stavy ovládnuť v záujme liečby seba samého, ale aj iných chorých ľudí.

Postupne som si uvedomoval, že sa všetko príliš podobá na Kirlianov efekt pri špeciálnom fotografovaní týchto úkazov. Znovu a znovu si navodzujem vnútorný pocit konfrontácie sexuálnych a náboženských energií z neurónov a celú konfliktnosť prenášam na povrch svojho tela a jednotlivých orgánov.

Postupne sa budem vracať k tomuto fenoménu farebných plamienkov, ktoré vybuchujú do aurického obalu okolo fyzického tela, ktoré je plné molekúl vzduchu. Pokúsim sa cvičeniami zvládnuť tento bioenergetický fenomén.

Pridaj komentár