Náhodný výskum. Základný výskum. Aplikovaný výskum. Zberateľ z ganglií. Zákonitosti ezoteriky. Terminológia. Logika ezoterického výskumu. Veštecké techniky. Pomôcky. Kult sily. Kult dôkazu.

Pokračujeme v snahe zaviesť do ezoteriky čo najviac z metód a postupov výskumu a skúmania. Snažíme sa zohnať aj teoretické poznatky z tejto oblasti a musím prejaviť sklamanie nad tým, že samotný vedecký svet moc neprodukuje teoretické úvahy nad spôsobom výskumu. Niečo sa už predsa podarilo zohnať a budeme sa tomu podrobne venovať.

Najviac sme rozvinuli zatiaľ metódu náhodného výskumu, ktorý stojí na malom počte prevereného materiálu. A zdá sa, že skôr bude slúžiť na overovanie toho, čo niekto tvrdí. V tomto smere sme zaviedli aj určitú štandardizáciu. Každý dostal mapy severnej a južnej pologule. Keď chce niekto robiť výskum, tak musí určiť aj súradnice, kde tento výskum robil. Tak isto všetci dostali mapy Slnečnej sústavy s planétami, mapu súhvezdí, geologickú mapu zemských vrstiev a tiež ovzdušia nad povrchom zeme. K tomu zoznam vešteckých techník, ktoré má veštecky nadaná osoba k dispozícii.

Je tu úsilie o to, aby sme do náhodného výskumu dostali prvok možnosti overiť si niekoho tvrdenia a predložiť určité tvrdenia na overenie. Z kultu sily sa prechádza na kult dôkazu a možnosti si tento dôkaz potvrdiť.

Ďalšou kapitolou je vytvorenie priestoru pre základný výskum, ktorý sa rozbieha trochu pomalšie. Zatiaľ sa uplatňuje hlavne ako základ zasvätení a tu sa napríklad v rámci anjelských zasvätení už preskúmalo okolo 60 osôb, ktoré mali niečo aktívne s týmto typom ezoteriky.

Základný výskum beží aj v rámci internetu a to pri vešteckých výkonoch. Napríklad zasahuje oblasť skúmania hĺbok ľudského podvedomia. Pokiaľ prídeme na niečo, čo máme skryté v podvedomí, tak zavedieme do psychologických profilov nové kolónky a vlastné tvrdenia sa usilujeme overiť. No ešte stále nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že beží základný výskum v plnom rozsahu. Na to si budeme musieť trochu počkať.

Aplikovaný výskum beží naplno a možno to badať v spôsobe nácviku ezoterických techník. Uvedomili sme si, že keď niečo vyskúmame, tak to treba aplikovať do praxe a to buď počas zasvätení, alebo klasického nácviku určitej oblasti ezoteriky. Aplikovaný výskum beží v oblasti hypnotických techník realizovaných počas zasvätení. Je tu snaha robiť zasvätenia čo najefektívnejšie. Vieme o možnosti upravovať pomocou hypnotických techník vnútro človeka do inej polohy. Je tu možnosť rôznych hypnotických techník ako sú slova hypnotizéra, energie, ktoré zasväcovateľ produkuje, pohyby rúk okolo zasväcovanej osoby, nastavenie hlasu. Samotné zasväcované osoby robia určité činnosti, ktoré majú hypnotický charakter. Počas hypnotických zasvätení sa zaviedla aj metóda fyzického preliečenia oblasti, kam zasvätenie smeruje a to je najčastejšie do 6. oblastí výskytu neurónov.

Pri aplikovanom výskume je potrebné dodržiavať určité zákonitosti. Takouto zákonitosťou je aj zásada, že meditujúci musia vychádzať vo svojich ezoterických snaženiach z normality dnešnej bežnej psychiky. Teda ezoterik je osoba, ktorá vchádza do zvláštnych stavov ezoteriky, ale vždy sa vracia do štandardu dnešných ľudí. To znamená, že nezostáva v stave mysle zvieraťa, ani prírodného človeka, a tak isto ani v stave kozmického vedomia. Jednoducho povedané má byť usadený v niektorej zo 6 neurónových oblastí a to považujeme za štandard. A tento štandard sa budeme usilovať posilniť aj tým, že do štandardu zavedieme napríklad Silva školu, ktorá posilňuje kontakt s realitou. Najčastejšie sú dnešní ľudia usadení v strednom mozgu v strede hlavy a odtiaľ idú energetické spojky do ústnej dutiny, temenného mozgu, mozočku alebo do hlasiviek. Ezoterik stiahne tieto čakrové spojky na povrch stredného mozgu, tu zostáva v stave detskej psychiky a silva poškodenia mozgu elektrotechnikou. Treba si uvedomiť, že technika hrá v živote človeka veľkú rolu a mení jeho psychiku dosť podstatne. Ezoterik sa dostáva do tejto psychickej pozície z dôvodu stability psychických prejavov idúcich do vonkajšieho tela. Detskú psychiku si nastavuje preto, lebo je to určitá dispozícia pre úspešnosť. Všeobecne tu platí zásada o tom, že ezoterik je osoba, ktorá je zdravá a neustále bojuje o dokonalý zdravotný stav. Ezoterik je osoba, ktorá má psychiku silnú a mimoriadne výkonnú. Ezoterik je osoba, ktorá má šťastný osud a dosahuje ciele, ktoré si určila.

Zberateľská vášeň. Už sme robili menší prepadový prieskum osôb, ktoré majú vášeň a posadnutosť pre zbieranie niečoho a to môžu byť aj informácie. Vyšlo nám, že vo všeobecnosti sú ľudia posadnutí zberateľstvom usadení psychicky v gangliách okolo orgánov tela. To ich vedie neustále k chuti niečo zbierať a venovať sa určitému druhu vedeckého zberateľstva. Nestačilo by samozrejme zostať iba pri zberateľskej vášni, tu to všetko začína, ale treba pokračovať v štatistickom vyhodnocovaní a hľadaní logických súvislostí. Teda zberateľstvo niečoho je základom vedeckého bádania, ale k tomuto fenoménu musí prísť ešte ďalší a to je vyhodnocovanie a hľadanie určitých riešení. K tomu pridať schopnosť pracovať s informáciami, ktoré sú zapísané do abstraktnej formy. Pod abstraktnou formou tu rozumieme, písmená, číslice, slová, prídavné mená, podstatné mená, číslovky a slovesá. Všetko do určitej logickej súvislosti.

Robili sme prieskum osôb, ktoré majú štatút mysliacich vedcov. Teda v prvej línii sú vedci, ktorí sú posadnutí zberom niečoho konkrétneho, ale aj informácií a údajov, ktoré súvisia s danou problematikou. V druhej línii sú mysliaci vedci, ktorí dokážu nadväzovať na tých vedcov, čo zbierajú.

Vyhľadali sme troch takýchto vedeckých pracovníkov, prvý v sektore východná pologuľa, Austrália, zemepisná dĺžka a šírka ( L, 16 ). Potom sektor Rusko ( E, 10 ), východná pologuľa. Tretia osoba v sektore Severná Amerika, zemepisná dĺžka a šírka ( H, 10 ). U všetkých je typické to, že prešli počas života klinickou smrťou a ich psychické prejavy idú zo šedej kôry veľkého mozgu. Po návrate z klinickej smrti, ktorá netrvala dlhšie ako 10 minút, sa vrátia do štandardného stavu, ale už prišlo k poškodeniu neurónov mozgu. Ich vedomie funguje zo šedej kôry veľkého mozgu. Aurický obal, ktorý sa skladá z bioenergie a magmatizmu zeme majú okolo hlavy ako prilbu. So získanými údajmi vedia pracovať často logicky, ale aj filozoficky, dokážu zovšeobecňovať. Pod zovšeobecnením rozumieme schopnosť používať slová, ktoré dokážu vyvodiť vedecké závery a nájsť ďalšie hlbšie súvislosti. Silná schopnosť abstraktného matematicko – logického myslenia. Osoby, ktoré prešli klinickou smrťou majú v sebe otvorený energetický obal v tvare fyzického tela. Vo vnútri sú uložené informácie o histórii matematiky, logiky, ale aj dejiny ľudstva. Zároveň sa stavajú zákonite aj špiritistami. Počas klinickej smrti sa do nich dostáva informačné pole mŕtvej osoby, ktorá túžila po reinkarnácii a zaujímalo ju ľudské telo. Liečitelia, lekári, ľudožrúti, ale aj masoví vrahovia a podobne. Tieto informačné polia nesú v sebe silné schopnosti abstraktného myslenia. V klasickej psychiatri hovoríme o psychopatoch. V tomto prípade sú psychopatické sklony rozumne kontrolované a využité v prospech vedy. Klinická smrť a jej prežitie prinieslo aj destabilizáciu vnútorných obalov. Rozumieme pod tým útvary z magmatickej energie naplnené rôznymi informáciami. Má to často tvar guličky a obsahuje informácie z histórie ľudstva. Všetko je destabilizované a umožňuje mimozmyslové zbieranie informácií z rôznych zdrojov. Jeden dokonca dokáže komunikovať s kostným záznamom, ktorý zostáva v kostných pozostatkoch ľudí po ich fyzickej smrti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.