Chcela by som Vás porosiť o posúdenie nášho vzťahu.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na váš partnerský vzťah. Sama píšete, že cítite, že to nefunguje tak ako má a ste spolu kvôli deťom. Oceňujem vašu obeť a to, že dávate prednosť deťom pred vašimi potrebami. No nezabúdajte, že deti odrastú a osamostatnia sa. Treba uvažovať trochu sebecky o vlastnom šťastí. Bohužiaľ, partner je deštruktor a nemá záujem na tomto stave nič meniť. Aj snaha o zmenu sa asi nebude dať presadiť.

Zdravotný stav ona
Kyvadlo obkreslilo všetky oblasti vo vašom tele. Najhorším miestom v tele sú hormonálne žľazy. Oproti minulej diagnostike mierne zlepšenie. Bolo by žiaduce ešte sa preliečiť prírodnými hormonálnymi prípravkami, napríklad Melbromenoxom. Užívať 3 – 4 mesiace.

Zdravotný stav on
Kyvadlo neobkreslilo miechu a možno hovoriť o miernej chorobnosti. Potreba preventívneho preliečenia. Kyvadlo ďalej neobkreslilo srdce, slezinu, kostnú dreň, nervové dráhy. Končeky nervov sú v poriadku, ale nie nervové dráhy. Najhorším miestom je nervová sústava. Mal by sa zaujímať viac zaujímať o svoj zdravotný stav. Momentálne prechádza zo stavu disharmónií do stavu chorobnosti už možno zistiteľnej aj lekárskymi metódami.

Psychický stav ona
Aurický obal je už menej vyosený ako v minulosti. Celkovo sa začína psychický stav stabilizovať. Pozornosť zameraná na deti a prácu, nie na partnera.

Psychický stav on
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Celková pozornosť partnera je zameraná na kamarátov a známych. Vy ste v jeho záujmoch na okraji. Priatelia mu dovolia zabudnúť na svoje problémy. Tiež nie je jeho záujmom rodina a deti.

Povaha ona
Naďalej trvá kozmické vedomie. Toto majú kozmonauti, ktorí boli vo vesmíre viac ako 4 mesiace. U vás sa takýto stav získal počas embryonálneho vývoja. Takíto ľudia majú celkovo problémový osud. Odmietajú prijať to, že sú neštandardní. Tí, ktorí prijali osud a vo všetkom vidia hviezdy a kozmos, majú šťastný osud. Napríklad vinár vidí vo víne kozmos. Obchodník vníma peniaze ako hviezdy. Lekár vníma pacientov ako zložitý kozmický priestor. Odporúčam vám dať si v práci mapu hviezdnej oblohy a neustále sa usilovať vnímať podnikanie, seba, ale aj iných ako keby v tom fungovala slnečná sústava. Kozmické vedomie je špeciálne zamerané na planétu Mars. Tí, ktorí majú kozmické vedomie, vnímajú všetko okolo seba ako neustále sa meniace pozície hviezd na oblohe.

Povaha on
Je psychicky usadený v strednom mozgu. Ide o klasické vedomie dnešných ľudí. Odtiaľ má spojku do temenného mozgu. Charakterizuje to obrázok človeka ťažko prijímajúceho zmeny. Ide to ťažko. Zúrivo sa snaží žiť podľa toho, čo bolo a nie čo je a bude. Žije ako v minulosti, keď vaše deti boli maličké, nevie prejsť do reality. Má rád ľudí ako je on a ktorí odmietajú prijať zmeny, žiť v reálnom čase.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na hviezdy. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: sa pozmenila do neutrality. Citová vzrušivosť: na fantázie. Znovu treba skonštatovať, že takéto sexuálne podvedomie nevytvára predpoklad pre harmonické súžitie. Iba ak by ste v partnerovi a v rodine videli kozmický svet.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: má tendenciu k jemnej forme ubližovania objektu milovania. Povrchová vzrušivosť: na ženy. Pohlavná vzrušivosť: je oslabená a nejasná. Citová vzrušivosť: priatelia a známi. Celkovo štandardné sexuálne podvedomie, trochu komplikované.

Aký je človek ona
Silne pozitívna osoba, ale treba dobudovať mechanizmus, aby to okolie nezneužívalo. Už sa tam niečo črtá, ale slabo. Treba si uvedomiť svoju dobrotu a neustále prehodnocovať, či to niekto nezneužíva. To je kontrolný mechanizmus. Keď dávate, tak aj očakávajte, že aj ten druhý bude dávať.

Aký je človek on
Silne negatívna osoba. Okolo jeho postavy sú samé ostne, sivastá farba a čierne fľaky. Nemožno hovoriť o vyspelej morálke a etike. Každého chce určitým spôsobom dobehnúť, obabrať a byť spokojný.

Láska
Z vašej strany je snaha o harmóniu. On má tendencie deštruovať vzťah. Vy si nesiete z rodičovského domu v sebe snahu o harmóniu. On si nesie silné sklony rodinné väzby ničiť a jeho rodinou sú priatelia.

Rovnoprávnosť
On neuznáva a využíva pre seba. Vy to chcete, ale on vás neakceptuje ako rovnoprávnu.

Romantika
Obidvaja ju odmietate.

Ako deti
Vy odmietate byť veľké dieťa, on chce byť ako chlapček a všetko je preňho hranie sa.

Racionálnosť
Vy chcete racionálnosť, on ju odmieta a očakáva od vás, že budete ešte racionálnejšia.

Kamaráti vo vzťahu
Obidvaja odmietate.

Nezávislosť
Vy nechcete byť nezávislá a on chce byť totálne nezávislý od všetkého a lietať si ako vták.

Žiarlivosť
Vy áno, on nemá takéto tendencie.

Symbióza
Vy a deti symbióza a porozumenie. On nedokáže byť symbiotický a spoločne sa na niečom podieľať.

Objektívnosť
Vy chcete objektívnosť a pravdu vo vzťahu, on chce iba zahmlievať a vytvárať o sebe ilúzie.

Sebeckosť
Vy nemáte sebecké tendencie, on má prehnané sebecké tendencie. Predstavuje si, že ste jeho otroci a vlastní vás a všetko.

Bohužiaľ, váš vzťah nemá styčné body, na ktorých by dobre fungoval.

Pridaj komentár