Občas ma ovládne strach a ťažoba tak, že fyzické telo veľmi trpí. Prosím o zdiagnostikovanie.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel, čo sa vlastne vo vás stalo. Počas spánku ste sa dostali do stavov blízkych klinickej smrti a otvorila sa vám dimenzia náboženských božstiev. Vo vašom prípade anjelské sféry. Netreba sa báť a treba sa vydať na duchovnú cestu.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav. Nenašiel som nič vážne.

Psychický stav
Aurický obal je odpútaný od fyzického tela a vzdialený. Psychický stav nie je štandardný a treba venovať pozornosť posilneniu štandardného správania. Vhodný by bol terapeut. Vaša koncentrácia nie je na vonkajšie veci, ale na všetko, čo súvisí s klinickou smrťou. V spánku chodíte do stavu prílišného utíšenia organizmu. Krv a kyslík sa koncentrujú okolo neurónových oblastí ako je veľký mozog a miecha. Vy prenikáte do stavov klinickej smrti. Odtiaľ je vo vás na astrálnej úrovni postava ženy a anjela. Pôsobí to na ľudí liečivo a sú k sebe láskavejší. Treba sa skoncentrovať, aby ste sa vo vonkajšom svete chovali úplne štandardne a bežným spôsobom. Nedávať na známosť okoliu, že máte prístup do sveta anjelov, ktorých sídlom je klinická smrť. Vaše obavy sú neopodstatnené.

Povaha
Ste usadená na šedej kôre veľkého mozgu. Odtiaľto funguje vaša psychika. Sem ste sa dostali zo stavov klinickej smrti, ktorú prežívate často počas noci. Tiež máte v sebe informačné pole mŕtvej osoby, ktorá sa mnohokrát reinkarnovala a vždy sa venovala problematike anjelov. Teda ďalšia schopnosť pomáhať ľuďom, dalo by sa to prirovnať spôsobu pomoci pátra Pia.

Sexus
Sexuálne centrum je v šedej kôre veľkého mozgu. Teda určité ambície niečo znamenať a niečo dosiahnuť. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa chce venovať rozvoju svojho duchovného sveta a pri tom pomôcť ostatným.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny veľkého mozgu. Sú tu otvorené hlbšie roviny neurónov. Možnosť vstupu do sféry anjelských bytostí a pomáhať iným na duchovno-náboženskej ceste. Ale aj nestabilná psychika. Treba sa venovať udržovaniu štandardného správania.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Všade postavy anjelov a horoskopy. Navádzanie k šťastnému osudu.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku v zadnej časti hlavy. Postavičky anjelov sú všade a na konci postava kňažky, ktorá sa venuje všetkému okolo duchovných vecí.

Astrológia miechy
Skúmam neuróny miechy v chrbtici. Všade sú drobní anjelici a vo vnútri obrovská sila anjelov. Duch anjelov. Šťastný osud, pokiaľ sa duchovne vzdelávate a vyvíjate.

Astrológia brušný mozog
Skúmam neuróny v stene čriev. Všade je veľa veľkých zvierat, ktoré vám chcú dať plno životnej energie. Ešte ju nedokážete dostatočne využiť.

Astrológia ganglií
Táto oblasť je blokovaná svetom anjelov, aby ste nezískali úplnú samostatnosť. Treba dohodnúť rozumnú spoluprácu medzi anjelmi a hmyzím vedomím.

Astrológia snová
Skúmam vaše snové podvedomie. Ešte stále odmietate to, čo vám ponúka svet anjelov. Máte strach, ktorý prešiel do snov. Treba sa pred spaním tešiť na spoluprácu s anjelmi. Treba to prekonať, kresliť anjelov a želať si, aby vás viedli.

Astrológia ega
Ste zmätená, ale postupne sa necháte viesť svetom anjelov.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov v priamom rodostrome na váš terajší osud. V rode plno prípadov predčasných úmrtí detí. Nerozvinuté časti psychiky, orgánov a funkcií. Rodová spojka do sveta klinickej smrti. Nepriame spojenie do zvláštnych psychických stavov.

Duchovná úroveň
Morálne rozvinutá osoba, okolo vás je veľa kvietkov. Ale aj čiara, že dokážete riadiť svoje morálne skutky a nenecháte sa manipulovať.

Šťastný osud
Vtedy, keď sa budete venovať náboženstvu, liečiteľstvu a duchovnej ceste.

Pridaj komentár