Veštectvo. Veštectvo na diaľku. Diagnostika podvedomia. Diagnostika vzťahov. Snová diagnostika. Traumatické udalosti. Sexuálne podvedomie. Psychický stav. Zdravotný stav. Náboženský stav. Šamanské terapie. Hypnotické terapie. Kineziologické terapie. Marketingové terapie. Sugeratívne terapie.
Aj v roku 2004 som sa s mojimi ezoterickými priateľmi snažil zdokonaľovať veštecké techniky diagnostikovania podvedomia. Dokonca sme začali pravidelne precvičovať veštecké techniky a hľadať dokonalejšie formy vešteckých výkonov za prítomnosti veštecky ošetrovanej osoby alebo bez jej fyzickej prítomnosti. Stačí meno, priezvisko, vek a terajšieho bydlisko.
Veštecké techniky sú v prvom rade zamerané do najhlbšieho podvedomia dotyčnej osoby, kde bežný človek nemá prístup. A keď sem aj prenikne, tak tomu, čo tu vníma, často nerozumie. U nás sa bežne veštectvo používa na zisťovanie určitých pragmatických faktov. Kto je dotyčná osoba, kde žije, čo robí, ako sa chová, čo zamýšľa a aké skrýva tajomstvá. To je bežné veštectvo. Ja sa venujem skúmaniu ľudského podvedomia, a teda je to skôr veštecká línia inšpirujúca sa psychológiou a psychiatriou.


Základný veštecký profil dotyčnej osoby obsahuje zistenie zdravotného stavu, potom je to zistenie psychického stavu. Ďalej sa zisťuje povaha dotyčnej osoby, či ide o hysterickú, epileptickú, schizofrenickú alebo psychopatickú povahu. Vychádzam tu z poznatkov psychiatrie a nie psychológie. Teda základom vešteckého zisťovania je patológia najťažších stavov. Ďalej sa zisťuje sexualita jednotlivých pováh. Tiež sa bioenergeticky zisťuje, kde je uložené sexuálne centrum, či v hlave, v podbruší alebo v ústach. Tu ide o bioenergetickú diagnostiku. Tieto centrá veľa naznačujú o tom, či je človek dostatočne dravý alebo bez ambícií, prípadne či ide životom ako nezodpovedný jedinec. Sexualita osobnosti je to najhlbšie v podvedomí. Ďalej sa veštecky skúma astrológia sudičiek. Ide o oblasť neurónov mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Tu získané obrazy naznačujú, kde je v hlbokom podvedomí osoba v živote nasmerovaná. A tak isto sa posudzuje, či v živote ide v súlade s podvedomím alebo proti nemu. V astrológii psychiky skúmam neuróny šedej kôry mozgovej a tu získané obrazy naznačujú na problémy, ktoré dotyčnú osobu najviac trápia. Pri astrológii planét skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Naznačuje na určité osudové okolnosti smerujúce do budúcnosti. Zisťuje sa, pod akým vplyvom z podvedomia sa dotyčná osoba nachádza. Obrázky tu získané sa až príliš podobajú na obrázky a schémy v astrológii. V tomto roku som do diagnostiky zaradil aj veštecké skúmanie snového archívu. Teda zisťujem, ako a čím sú sny dotyčnej osoby deštruované a či snové pochody fungujú štandardne. Skúmam rodovú karmu. Ide o rodostrom predkov dotyčnej osoby a ako život predkov vplýva na terajší osud živej osoby. Často sa stane, že živá osoba svojím životným smerovaním aktivizuje rodostrom inej osoby a pôsobia sem iné vplyvy. Často tu zisťujem hlavne osudové kliatby a nenávisť idúcu až za hrob. Kliatby mŕtvych osôb môžu byť tak silné, že informačné polia mŕtvej osoby stíhajú osudovo aj ďalšie pokolenia dotyčného predka. Venujem sa aj skúmaniu sexuálneho podvedomia, ktoré vzniká v ranom detstve. Počas života sa môže meniť. Hlavne pri tehotenstve, v laktácii, haváriách alebo extremných životných situáciách. Venujem sa aj skúmaniu traumatických udalostí, ktoré dotyčná osoba prežila, alebo ktoré vytvára svojmu okoliu. Tak isto sa venujem aj morálno-etickej úrovni dotyčnej osoby. Zisťujem, čo dotyčnej osobe hovorí česť, zodpovednosť, slušnosť a podobne. V kapitole joga osud zisťujem smerovanie dotyčnej osoby do budúcnosti. V poslednom čase sa špeciálne venujem zisťovaniu, či náhodou dotyčná osoba nemá otvorené náboženské vedomie v neurónoch, či nemá otvorené technické vedomie v neurónoch vplyvom techniky, prípadne zisťujem, či dotyčná osoba nemá šamanské a zvieracie vedomie. Môže mať aj vedomie špiritistické a v dotyčnej osobe prebýva duša mŕtvej osoby.
Venujem sa aj vešteckým výkonom vzájomných vzťahov a to hlavne partnerských. Základom je celkový veštecký profil jedného aj druhého partnera. Po základných zisteniach zisťujem v prvom rade, či medzi dotyčnými osobami existuje vnútorný rozmer lásky, či sa dotyčné osoby usilujú o vzájomnú doladenie, či ich vzťah je harmonický alebo už narušený, prípadne či už došiel na hranice deštrukcie. V tomto roku som pridal zisťovanie hlbšieho charakteru a to, či žijú ako dve osoby, ktoré sú si podobné, či žijú ako narcistické jednovaječné dvojčatá a chcú sa podobať ako vajce vajcu. Či ich vzťah je ako jeden sa stará a druhý sa vezie, či ich vzťah je privlastňovací – jeden je vlastník a druhý sa nechá vlastniť. Prípadne či ide o vojenské partnerstvo s neustálymi vojenskými konfrontáciami kto z koho a nakoniec slabší ustupuje. Zase nová zmena a konflikt. Vždy určité zmierenie a kľud.
Pokračujem v základných terapeutických postupoch ako je pohovor a vysvetľovanie pochodov podvedomia. Využívam aj možnosti regresnej hypnózy s vymazaním niektorých spomienok z pamäťových záznamov. Tak isto aj progresívnu hypnózu vytvorenia určitých predstáv o budúcnosti. V tomto roku pribudla technika kineziologické likvidovanie stresu cez svalovú hmotu tela. Pribudla sugeratívna terapia. Niekto má strach a prekoná ho tým, že si predstaví, ako sa jeho strach napríklad realizuje. Pracujem aj na sexuálnych terapiách, zisťujem, či dotyčná osoba prešla všetkými vývojovými štádiami vlastnej sexuality a aké sexuálne názory má na sex všeobecne. Realizujem aj terapiu návratu do života a reality celkovo na základe štúdia marketingu úspešných jedincov v ľudskej spoločnosti. Prenikám aj do šamanských terapií a už dokážem prenikať aj do tejto roviny ľudského podvedomia. Jedna rovina je ľudská, ďalšia rovina je šamanská a ďalšia je zvieracia rovina podvedomia. No hlavne som zameraný na meditujúcich alebo duševne založených ľudí, ktorí pri meditáciách a svojom živote zašli do deštruktívnych rovín existencie. Stále zostávam akýmsi ezoterickým psychológom pre otázky duchovna. Pomôžem každému, kto sa na mňa obráti v dobrej viere zmeniť svoj osud a pochopiť nevyhnutnosť fungovania v ľudskej spoločnosti.

Pridaj komentár