Teória prieniku do neurónových oblastí tela. Neurónová ezoterika. Koncentrácia na neurónové oblasti. Prienik do neurónových oblastí na základe spomienok na blikanie, kmitanie a vibrovanie. Prienik do neurónových oblastí na základe vnútorných spomienok na smiech a pocit smiechu vo vnútri tela. Prienik do neurónov na základe cvičenia jogy. Znehybnenie, umŕtvenie, stíšenie, spomalenie chodu všetkého.

Minimálne dýchanie. Sugeratívne uverenie, že zomierate a idete do klinickej smrti. Uveriť a nepochybovať. Vlastný organizmus sa skoncentruje do neurónových oblastí, potom je ľahšia koncentrácia do týchto oblastí. Koncentrujete sa čo najtichšie ako zlodej. Žiadny buchot ani chaos. Všetko potichu a rýchlo. Tento zápis z prednášky a cvičenia Silva techník prieniku do neurónových oblastí má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Na prienik do neurónov je potrebné ovládať anatómiu tela a mozgu. Treba dokázať vizualizovať neurónové oblasti ako 3 až 7 vrstiev pavučín a na nich plno drobných pavúčikov. Takúto predstavu treba napustiť do šedej kôry veľkého mozgu, potom do stredného mozgu pod predĺženou miechou. Má tvar a veľkosť menšieho rozrezaného vajíčka. Túto predstavu treba vedieť prisunúť na mozoček pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček vizualizovať ako rozrezanú menšiu tenisovú loptičku. Potom túto predstavu treba presunúť na miechu v chrbtici. Miecha je hrubá ako ceruzka. Potom túto predstavu treba presunúť do oblastí brušného mozgu, presnejšie do stien hrubých a tenkých čriev. Potom cez brušný mozog do oblasti drobných šošovičiek pri každom orgáne tela. Treba sa sem naučiť koncentrovať a dokázať tu ovplyvňovať činnosť neurónov.

Silva kmitajúce prieniky do neurónov robíme za účelom ovplyvnenia zmeny neurónových spojov. Našou snahou bude prinútiť neuróny, aby zostali v takom spojení, pri ktorom bude kontrolovaný každý centimeter tela. Neuróny budú zasahovať proti každej disharmónii okamžite a razantne. V tele nebudú prestarnuté bunky a orgány budú pracovať štandardne. Tak isto budú tvoriť dostatok biochemických látok a telo ich maximálne využije. Čo najviac prejavov starnutia bude spomalených, až zastavených.

Do oblastí neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy a brušného mozgu budete vkladať celkové predstavy o neustále mladom a plne funkčnom organizme. No do oblasti ganglií pri každom orgáne a časti tela budeme vkladať predstavu zdravého orgánu prislúchajúcemu ku každej ganglii. Neliečime samotný orgán v tele.

Zmyslom takýchto techník prenikania je, aby neurónové oblasti natrvalo prijali takéto zdravé predstavy. Skúmate napríklad po 10 minútovom programovaní, ako dlho dokážu neurónové oblasti udržať tieto predstavy o zdraví. A tu niekde začína boj o to, aby sa tieto predstavy nevytratili z neurónov a neuróny sa prepli do takých schém, aby takéto predstavy udržali trvalo a dlhodobo. Teda neliečime orgány tela, ale výhradne sa usilujeme o také prepojenie v neurónoch, aby sa samé starali o organizmus.

Pokiaľ vám chýba sila vôle, tak sa programujete každý deň a skoro každú hodinu, aby ste sa dokázali trvale venovať liečiteľstvu spojenému s trvalým prepnutím neurónov do schém zdravia a mladosti. Programovaním každý deň aj počas dňa si predstavujete, ako postupne dokážete pracovať v neurónoch a ako ich trvale nastavíte tam, kde potrebujete. Tak isto skúmate, aké silné je programovanie a ako dlho zostáva nabitá sila vôle vo vašej mysli. Pokiaľ to vyprcháva a stráca sa chuť liečiť neuróny, tak zintenzívnite programovanie, aby sa vám chcelo. Musíte pociťovať chuť sa liečiť a natrvalo prepnúť neuróny v tele.

Dotyčné oblasti neurónových výskytov je možne preliečovať aj priamym masírovaním, ktoré je vibračné a kmitajúce. Tak isto otĺkaním paličkami a kmitajúcou prstovou reflexkou. Teda tlak prsta na sval a zakmitanie. Všetko prenášate koncentráciou do neurónových oblastí.

Tak isto je možné sa koncentrovať do aury s pocitom celotelových halucinácií o zväčšení niektorej časti tela. Všetky tu zmienené aktivity robíte v mieste sugerácie zväčšenia niektorej časti tela. Potom to napúšťate do vnútra organizmu.

Na liečenie a preliečenie neurónových oblastí využijete systém zasvätení. Otvoríte si koncentráciu do miechy. Môžete sa oprieť o stoličku tak, že tlačí priamo na miechu. Vtedy je lepšia koncentrácia. Vytvorí sa aurický obal okolo fyzického tela asi 50 centimetrov. Vyvoláte tu vytvorené objekty v tvare energetických bublín a požiadate o liečbu neurónových oblastí.

Pridaj komentár