Od 16 rokov trpím kožnou chorobou, obdobia zlepšenia a zhoršenia, vyskúšala som už všetko, efekt nula, bolieva ma často hlava, vždy len v čele, aj oko, chrbtica, často som unavená, fyzická práca ma vyčerpá viac ako duševná.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na váš zdravotný stav. Pozrel som sa, ale ten úzko súvisí s vaším psychickým stavom. Máte netradičnú psychiku, ktorá vyžaduje netradičné psychoterapie.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo tuk celého tela. Hodnota chorobnosti je 42, to je už bežiaca choroba tukového orgánu. Ten by mal produkovať zhruba 22 druhov určitých látok, neprodukuje doslova žiadne. Pravdepodobnosť modifikácie na hnedý tuk, ktorý sa bude uvoľňovať až pri extrémnej záťaži fyzického charakteru, čo nie je dobrý jav. Kyvadlo neobkreslilo všetky orgány – pľúca, srdce, slezinu, žalúdok, obličky, pečeň, črevá, podbrušie. Hodnota 24, čo je už na hranici chorobnosti. Tento stav je viazaný na imunitu voči zhubným bunkám. Imunita je dlhodobo pod hranicou minima a stále sa zhoršuje. Zároveň nie je schopná dostatočne pracovať v orgánoch tela. Objavuje sa veľká postava madony s dieťaťom a tiež drobné postavy madon s dieťaťom v orgánoch vášho tela. V tele je až príliš veľa neštandardných buniek. Totemové zviera by ihneď liečilo problémové miesta a snažil by sa o obnovenie prirodzenej imunitnej reakcie. Príčina je bohužiaľ v rovine vašej psychiky. Mali by ste sa zaujímať o stav imunity voči neštandardným bunkám. Vhodná je určitá kontrola ako sú markery alebo iné metódy zistenia dostatočnej imunity. Prípadne zlepšiť preventívne liečby a nastaviť ich tak, ako keby už všetko bežalo v plnej chorobnosti.

Psychický stav
Bohužiaľ, ani týmto smerom vás nepoteším. Povolanie, ktoré robíte, prináša destabilizáciu psychiky a nie ste prvá, ktorá má psychické problémy súvisiace s vaším zamestnaním. Jednej osobe na podobnom poste som pomáhal z drogovej závislosti. Ďalšej som pomáhal dať do poriadku rodinu. Inej som pomáhal so zdravotnými problémami a sexuálnou orientáciou. Už teraz máte psychiku v takom stave, že by to vyžadovalo tabletkovú liečbu a rozsiahle psychoterapie. Aurický obal psychického stavu je až príliš vzdialený od fyzického tela. Samozrejme, že vy osobne dokážete žiť aj s takýmto stavom relatívne dobre. Poznáte problematiku a máte zrejme silu vôle. No riziko stúpa náhodnými a nečakanými okolnosťami, ktoré môžu trvalo a nenávratne poškodiť váš psychický stav. Toto riziko tu je a ťažko sa mu bude dať predísť. Kto robí v takej profesii ako vy, musí sa dokázať vrátiť do štandardného stavu svojej mysle.

Povaha
Máte neštandardnú psychiku na túto vývojovú etapu ľudstva. Vaše psychické prejavy vychádzajú z každého orgánu tela. V ezoterike tomu hovoríme kozmické vedomie. Vzniká napríklad u kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace a psychický systém sa im pozmenil. Vy ste samozrejme neboli v kozme, fenomén kozmického vedomia vznikol u vás počas tehotenstva vašej matky, ktorá bola nekľudná, nespokojná, značne chaotická a hyperaktívna. A tak ste ako plod prežili kozmický výcvik. Kozmické vedomie je základom geniálnych schopností, ale aj silnej patológie osobnosti. Bližšie o tom píšem v Kozmos sekcii.
Keď si spomeniem na osoby s týmto typom psychiky, tak pokiaľ chcú mať dobrú psychiku a šťastný osud, musia sa zaoberať astronómiou, vedou o kozme a aplikovať to do svojho života. To je všeobecná zákonitosť. Osoby s týmto typom psychiky chcú často žiť bežný život. Čo je naivné a odmietajú sa venovať kozmu. Tým si zvyčajne podpíšu dekrét o nešťastnom osude. Ku kozmickému vedomiu treba pridať ďalší psychický fenomén a to sú anjelské sféry, ktoré na seba pri orgánoch viažete. O čo ide: ľudia s kozmickým vedomím, ktorí sa venovali rituálom s pierkami, meteoritmi, kosťami ap. Vytvorili určitý druh aktívnych informácií. Tieto sa po ich smrti uvoľnili do priestoru. Vy ich sťahujete a silne zahusťujete. To ešte viac posilňuje kozmické vedomie. Tento podvedomý fenomén vás núti, aby ste sa venovali duchovným veciam v spojitosti s kozmom. Zdá sa, že to odmietate a žijete nie v súlade s podvedomím. Teda tieto sily sa snažia realizovať a keď odmietate, tak vám, ako sa hovorí, osladia život. Treba si uvedomiť, že sme v sebe zdedili určité predpoklady na to, čo máte tu a teraz robiť.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve výchovou rodičov. Celková vzrušivosť: na kozmický priestor. Povrchová vzrušivosť: na kozmický priestor. Pohlavná vzrušivosť: na hviezdy. Citová vzrušivosť: na rozprávky o hviezdach. Celkovo veľmi problémové sexuálne podvedomie pre partnerské spolužitie.

Stav obalov
Skúmam informácie z histórie ľudstva, ktoré sa dostávajú do človeka počas jeho života. Tieto informácie vytvorili ľudia a uvoľnili sa do prostredia okolo vás. Vnímať ich dokážu iba nadané osoby alebo veštecky trénované osoby. Bohužiaľ, všetkých 18 obalov máte z tela von a sú mimo vašu kontrolu. Ľudský štandard dnešnej doby ich má vo vnútri seba v podobe menších mydlových bublín.

1.aura obal je umiestnený osobitne okolo každého orgánu tela a ešte nie je uvoľnený mimo telo. Obsahuje informačné polia anjelských sfér.
2.klinický obal nemáte, neprežili ste klinickú smrť.
3.Lama tulku nemáte, neprežili ste klinickú smrť.
4.spirit obal máte otvorený. Skladá sa z informačných polí zomretých detí. Neustále sa dostávajú do vás a zahusťuje sa to. Ľudia okolo vás to môžu pociťovať ako silné nebezpečenstvo a radšej sa od vás vzdialia.
5.túžby obal – informačné pole osoby, ktorá chcela oživiť všetky mŕtve deti. Bola to osoba posadnutá duševnou chorobou. To dostáva do vás detské fenomény.
6.mozoček obal, poslanie v živote – je mimo telo. Vnímam obrazy osoby, ktorá sa má venovať astrológii a nie tomu, čo robíte teraz. Takže idete proti svojmu podvedomiu.
7.rodostrom obal je mimo telo. obsahuje info pole predka, ktorý v niektorej krajine bol dôležitý vojenský hodnostár. Múdrosť a uvážlivosť. Vás to ovšem nezaujíma. Cíti nechuť sa zaoberať vlastným rodokmeňom.
8.kostný záznam – do kostí ako materiálu a objektu ste zapísali iba anjelské sféry a nie obrazy bežného života. Odmietate komunikovať so svojím vnútorným svetom.
9.dieťa obal je mimo tela a pôsobí na duševne choré osoby. Ako sa hovorí pomáha im dávať sa do poriadku. Zároveň do vás zberá info mŕtvych detí a tiež anjelské info. To je klasický osud terapeutov, ktorí sa príliš stotožňujú s chorými osobami a tieto informačné polia berú do seba.
10.zvierací obal – je mimo tela a je prázdny.
11.eros obal – je mimo tela a je prázdny.
12.zápis spomienok – zapisujete do šedej kôry veľkého mozgu s tendenciou pozmeniť vnútorný duchovný život za kontakt s chorými osobami. Určitá posadnutosť a ventilovanie duchovnosti. Teda aspoň trochu alebo špekulatívne vyhovieť podvedomiu.
13.šaman obal je okolo vášho tela a obsahuje info o šamanoch, ktorí liečili duševne choré osoby, čo aj využívate.
14.7 obalov spolu – sú mimo fyzické telo. Obsahujú poznatky o skúmaní kozmu.
15.vnútro neurónov – táto úroveň psychiky nie je otvorená.
16.chromá chrbtica – tento obal je čiastočne otvorený a obsahuje informácie o kozme. Vytvára sa sugeráciou nehybnosti tela ako človeka na vozíčku.
17.tranzové pohybové telo – nie je rozvinuté.
18.tranzové zvukové telo – nie je rozvinuté.

Celkovo máte tieto obaly s informáciami mimo telo. Robí si to, čo chce a sťahuje do vás deštruktívne mechanizmy z chorých ľudí, čo nemusí skončiť práve šťastne.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Je tu postava osoby, ktorá samovražedne skúma, čo vydrží a je pripravená sa za blaho ľudstva úplne zničiť.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Zámerne likvidujete všetko okolo hviezd a zaujímajú vás iba pacienti, ktorí sú ako malé deti, o ktorých sa treba starať. Čudne transformovaná túžba po deťoch na pacientov.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Odmietate túto oblasť a najradšej by ju vaše ego zničilo.

Astrológia miechy
Tak isto odmietate svoje podvedomie a v zásade s ním vediete vojnu. Chcete si robiť iba ako vám určuje ľudské ego.
Astrológia ganglií
Ten istý stav odmietania podvedomia. Neznášate svoje podvedomie a považujete ho za choré osoby.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Tu je zase násilnosť donútiť podvedomie, aby sa vám podriadilo. To je nebezpečné.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Posadnutosť vyliečiť každého chorého a byť najlepšia. To bude mať aj svoje následky.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Všetko svoje ste dali nabok a iba riešite problémy pacientov. Nemusím vám vysvetľovať, ako má fungovať snový stav a čo má plniť ako prvoradé.

Pridaj komentár