Naladenie do vedomia prírodného človeka. Naladenie do vedomia zvieraťa. 6 neurónových oblastí. Aktivita iba 70 % neurónov a ostatné v kľude dáva šamanské vedomie. Aktivita iba 40 % neurónov dáva vedomie zvieracie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Magický spôsob myslenia. Objekty mágie v aure. Informačné polia v aure. Veštecký prieskum informačných polí v dobách minulých až na začiatok života na zemi, teda 2000 miliónov rokov nazad od dnešného dátumu.

Pokračujeme v klasickom nácviku šamanského vedomia prírodného človeka. Prírodný človek, ktorý si upravil palicu, kosť a kameň a používal ich ako nástroj, sa týmto odlíšil od zvierat. Prírodný človek sa vyvinie na súčasného človeka, pokiaľ sa naučí čítať, písať a premýšľať. Teda používa napríklad 32 písmen abecedy.

Základom šamanizmu je 6 neurónových oblastí a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Z prírodných ľudí sme si vybrali tých, ktorí rozumeli magickej reči komunikácie so sebou, s inými členmi spoločenstva alebo s prírodou. Hovoríme im šamani.

Tí, ktorí prešli zasväcovaním do aury a dostali sem od historických zasväcovateľov objekty, sa stiahnu za kožu a spomenú si na zasvätenie. Do aury sa aktivizujú magické objekty v tvare malých bubliniek, ale aj magické znaky. Potom požiadajú magické objekty a magické znaky, aby ich vhodným rituálom dostali do niektorej zo šiestich neurónových oblastí. Je podmienka, aby nepracovali a nepôsobili v aure, lebo to bráni činnosti magických objektov aure. Pre týchto zasvätencov nie je problém, aby sa v tele všetko realizovalo pomocou mágie. Kto nemá takéto zasvätenie, ten sa musí fyzicky naučiť mágiu ako cudzí jazyk. Treba na to roky praxe a skúšania, ale dá sa to zvládnuť.

Koncentrujete sa magicky do jednej zo 6 neurónových oblastí a okolo v aure pracujú magické objekty a magické znaky. V tele je iný režim. Meditujúce osoby si dajú pred seba mapy západnej a východnej pologule a učia sa systému foto stiahnutia informačného poľa ako informácie. Nie aj s energetickým poľom. Informačné pole o pierkových meditáciách je napríklad pri Južnom póle. Napojíte sa naň a odkopírujete si informácie do aury. Vtedy to robíte dobre, keď máte pocit, že sa so stiahnutými informáciami nedá liečiť. Ale môžete sa učiť a mať znalosti ako veľa geniálnych osobností, ktoré dokážu s informačnými poliami ( inak aj akáša, astrál, Boží svet, kniha života a podobne ) intenzívne komunikovať. Teda nielen mať uložené spomienky v hlave alebo v kostiach, ale aj v magnetických poliach, ktorými sa plní aj ľudské telo.

Potom sme sa usilovali naučiť sa čítať informačné polia v čase minulom a to je 2000 miliónov rokov dozadu. Teda dali sme si pred seba kresbu mapy s dátumom niektorých období napr. 600 miliónov rokov, 500 miliónov rokov, 400 miliónov rokov. Skúmali sme vešteckými metódami, aké informačné polia nájdeme. Nachádzali sme informačné polia zvierat a organizmov, ktoré v tejto dobe žili. Sú tu dobre zapísané. Tak isto sme našli informačné pole náhle zomretých zvierat. Našli sme aj pole skamenených zvierat. S týmito poliami sa naučíme pracovať osobitne.

Pri meditáciách treba zohľadniť nutnosť odstavenia niektorých malých neurónových plôch a čo najvernejšie dosiahnuť stav prírodného šamana alebo zvieraťa. Pokiaľ utlmíme neuróny pod 50 %, tak už máme zvieraciu psychiku inštinktov ako je nažrať sa, páriť sa, utiecť, starostlivosť o potomstvo, orientácia a podobne.

Naším cieľom je, aby sme celé šamanstvo previedli do roviny práce s informačnými poliami Zeme a kozmu. Teda opustiť úroveň knižnú a to, čo tvrdia súčasní ezoterici. Nebude to ľahký proces, a musíme ho postupne zrealizovať.

Pridaj komentár